ሕድሪ ሰማእታት እንትነኽብር ኣገዳሲ እንተድኣ ኮይኑ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሕድሪ ሰማእታትና ተቐቢልና መስዋእቲ ንምኽፋል ቃል እንኣትወሉ ፍሉይ ውሳነ እንውስነሉን ናይ ውሳነ ዕለት እዩ”

ሕድሪ ሰማእታት እንትነኽብር ኣገዳሲ እንተድኣ ኮይኑ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሕድሪ ሰማእታትና ተቐቢልና መስዋእቲ ንምኽፋል ቃል እንኣትወሉ ፍሉይ ውሳነ እንውስነሉን ናይ ውሳነ ዕለት እዩ” ኢሎም። ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኢል
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኢል ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ተረኺቦም ዘሕለፎም መልእኽቲ፦

ዝተኸበርኹም ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት፣ ዝተኸበርኩም ኣመራርሓ መንግስቲ፣ ዝተኸበርኩም ተሳተፍቲ ዕዱማት ኣጋይሽ፣ ኣቐዲመ እንኳዕ ንመበል 32 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ብሰላም ኣብፀኩም ኣብፀሐና እናበልኩ ዝተሰምዐኒ ክብሪ ክገልፀልኩም ይፈቱ

ቤትምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 6ይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ 2012 ዓ/ም ክካየድ ወሲኑ

ቤትምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 6ይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ 2012 ዓ/ም ክካየድ ወሲኑ።

ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዘሳለጦ 5ይ ዘበን 7ይ ህፁፅ ጉባኤ 6ይ ክልላዊ መረፃ ክካየድ ወሲኑ፡፡ ብተወሳኺ እቲ ቤት ምኽሪ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መኸተ ቫይረስ ኮረና ንምምሕያሽ ዝቐረበ ረቒቕ መርሚሩ ዘፅደቐ እንትኾን ብመሰረት እዚ ድማ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ሰነ 17 ጀሚሩ ንዝቕፅል ክልተ ወርሕን ፈረቓን ክቅፅል ወሲኑ ኣሎ፡፡

ወ/ሮ ከይርያ ኢብራሂም ብፍቓደን ካብ ኣፈ ጉባኤነት ቤት ምኽሪ ፌደሬሸን ለቒቐን

ወ/ሮ ከይርያ ኢብራሂም ብፍቓደን ካብ ኣፈ ጉባኤነት ቤት ምኽሪ ፌደሬሸን ለቒቐን።

ወ/ሮ ከይርያ ኢብራሂም ሰልጣነን በገዛ ፍቓደን ዝለቐቓ ሕገ መንግሰቲ ምሰ ዝጥሕስን ውልቀ ምልክነት ምሰ ዘሰጉም ጉጅለ ሓቢረን ንምሰራሕ ፍቓደኛ ብዘይ ምኳነን ገሊፀን

የሶስተኛ ወገን ልክፍት “ፊየል ወዲህ ቅዝምዝም ወድያ” ከመሆን የዘለለ ትርጉም የለውም

የሶስተኛ ወገን ልክፍት “ፊየል ወዲህ ቅዝምዝም ወድያ” ከመሆን የዘለለ ትርጉም የለውም፡፡
=====================================

ሰሙኑ አመኒስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው የሰብኣዊ መብት ተሟጓች ድርጅት፣ በአማራና በኦሮምያ ክልሎች፣ በፊደራል እና በክልሎች የአመራር አካላት እና የፀጥታ ሃይሎች የደረሰውን ጭካኔ የተሞላበት የሰብኣዊ መብት ጥሰት፣ ግድያ፣ እንግልት፣ ግርፋት፣ እስራት፣ መጎሳቆል፣ መፈናቀል ወዘተ አስመልክቶ፣ ይፋ ያደረገውን ሪፖርት፣ ተንተርሰው የሁለት ክልሎች ማለትም የኦሮምያና የአማራ ክልል አንዳንድ ከፈተኛ አመራሮች፣ እንደተለመደው፣ ከግንቦት 23/2012 ዓ/ም ጀምሮ እስከ ግንቦት 28/2012 ዓ/ም ባሉት ቀናት ፀሓይ የሞቆውን እውነታ፣ አይናቸውን በጨርቅ ሸፍኖው፣ በክህደት በማድበስበስ፣ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተለይም የግፉ ሰለባ በሆኑት ንፁሃን ወገኖች ደጋግመው የሚያሳዩትን ንቀትና ቧልት አሁኑም አስነዋሪ የማን አለብኝነት ባህሪያቸው በአደባባይ የፈፀሙት ግፍ የሚሸፍንላቸው እየመሰላቸው ነጋጠባ የሶስተኛ ወገን ልክፍታቸዉ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ላይ ጣታቸዉ ቀስረዋል፡፡

ኣብ መኽተ ኮረና ግደ መንግስቲ ፊደራል ትሑት ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዓርሱ ካብቲ ለበዳ ብምሕላውን ሓበሬታ ኣብ ምሃብን ሓጋዚ ክኾን ይግባእ ተባሂሉ

ኣብ መኽተ ኮረና ግደ መንግስቲ ፊደራል ትሑት ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዓርሱ ካብቲ ለበዳ ብምሕላውን ሓበሬታ ኣብ ምሃብን ሓጋዚ ክኾን ይግባእ ተባሂሉ፡፡

ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ክሳብ ሐዚ ኣብ ዙርያ ምክልኻል ኮረና ቫይረስ ዝተሰርሑን ህልው ኩነታትን ኣመልኪቱ መብርሂ ሂቡ፡፡እቲ ቢሮ ሎሚ 25 ግንቦት 2012 ዓ/ም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ካብ ተላባዲ ኮረና ቫይረስ ንምክልኻል ድንጋገ ህፁፅ እዋን ካብዘውፀሉ እዋን ጀሚሩ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናሰርሐን ካብ ታሕቲ ክሳብ ክልል ምሰ ዘለው ናይ ጥዕና ሰብ ሞያ ብምንባብ ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ማዓልታዊ ፅፁይ ሓበሬታ ናብ ሕብረተሰብ እናቕረቡ ከም ዝመፀ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎዲፋይ ሓቢሮም፡፡

Statement from TPLF Central Committee

Statement from TPLF Central Committee
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In a meeting held from May 23 to May 30, the Central Committee of TPLF held extensive discussions about rapidly changing global, region-wide and national events, including, inter alia, our region’s peace and security, the threat of Covid-19 and efforts to contain it, ongoing processes of democratization, evaluation of party and government performances as well as a number of administrative changes implemented thus far.

ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ዝተውሃበ መግለፂ

ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ዝተውሃበ መግለፂ
************************************
ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ 15 ክሳብ 22 ግንቦት 2012 ኣብ ዘካየዶ ኣኼብኡ ብቕልጡፍ እናተለዋወጠ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ዓለም፣ ከባቢናን ሃገርናን ሓዊሱ ጉዳያት ሰላምን ድሕነትን ክልልና፣ ስግኣት ለበዳ ሕማም ኮረና ቫይረስን መኸትኡን፣ ከይዲ ምዕሟቕ ዲሞክራሲ፣ ኣፈፃፅማ ስራሕ መንግስትን ውድብን ከምኡ እውን ኣብ መዳይ ምሕደራ ዝትኣታተው ዘለው ለውጥታት ኣመልኪቱ ምይይጥ ኣካይዱ እዩ፡፡

“ከመጋረጃ በስተጀርባ በተፈበረከ ሐሰተኛ፣ የበሬ ወለደ ወሬ የሚደናገር ህዝብ ፈፅሞ ኣይኖርም”!

“ከመጋረጃ በስተጀርባ በተፈበረከ ሐሰተኛ፣ የበሬ ወለደ ወሬ የሚደናገር ህዝብ ፈፅሞ ኣይኖርም”!

ባለፉት ሁለት ዓመታት፣ የተቀነባበረ፣ ሓሰተኛ ዴኮሜንታሪ ፊልም ሰርቶ በማሰራጨት፣ በትግራይ ህዝብና መንግስት ላይ ሲሰነዘር የነበረው ብሄር ተኮር ጥቃት፣ ኣገርሽቶቦት፣ ትላንት ግንቦት 16/2012 ዓ/ም፣ በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት፣ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን፣ በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት፣ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን፣ በዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከል፣ በብልፅግና ፓርቲ ፌስቡክ ፔጅ፣ በኣዲስ ኣበባ ብልፅግና ፓርቲ ፌስቡክ ፔጅ፣ በኣማራ መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ከግል ሚዲያዎች፣ ማለትም በኢሳት፣ በኣባይ ሚዲያ፣ በዘሀበሻ ወዘተ የሚባሉ እንዲሁም መረጃ ዶት ኮም እና ኣዲስ ፋክት በተባሉ ማህበራዊ የሚዲያ ኣውታሮች የበሬ ወለደ ትርክታቸውን ኣሰራጭቷል፡፡

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክበ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክበ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ንተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና እንኳዕ ንመበል 1441 ዓመት ሂጂሪያ-ረመዳን ዒድ ኣልፈጥር፣ ብሰላም ኣብፀሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት፣ ብሽም ህዝቢ ትግራይ እንተመሓላልፍ፣ ዝለዓለ ክብሪ ይስምዖ፡፡

ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምናን፣ ተኸተልቲ ኩሎም ዓይነታት ሃይማኖታት ክርስትናን፣ ደቂ ትግራይ፣ ልምዓታውን ዲሞክራሲያዊን ህዝባዊ መስመርና ኣፅኒዖም ሒዞም ብዝኸፈልዎ ናይ ህይወትን ንብረትን መስዋእትነት፣ ቅድሚ 29 ዓመት፣ 20 ጉንቦት ዘረጋገፅዎ፣ ማዕርነት ሃይማኖት ሓዊስካ ኩለመዳያዊ ማዕርነትን፣ ፍትሓዊ ተጠቃምነትን፣ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ቐላፅምና ጠሚርና ናብ ዝላዓለ ብራኸ ከምነሰጋግሮ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይጠራጠርን፡፡

ሎሚ፣ ቅድሚ 29 ዓመት ማለት 13 ጉንበት 1983 ዓ/ም፣ መራሒ ወታደራዊ ፋሽሽታዊ ደርግ ነበር ሌተናል ኮለኔል መንግስቱ ሃይለማርያምናብ ሃገር ዚምባብዌ ዝሃደመላ ዕለት እያ

ከም ሎሚ፣ ቅድሚ 29 ዓመት ማለት 13 ጉንበት 1983 ዓ/ም፣ መራሒ ወታደራዊ ፋሽሽታዊ ደርግ ነበር ሌተናል ኮለኔል መንግስቱ ሃይለማርያም፣ ጉዕዝኡ ጠቕሊሉ፣ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ሰሪቑ፣ ካብ ኣ/ኣበባ ናብ ሃገር ዚምባብዌ ዝሃደመላ ዕለት እያ፡፡ ድሕሪ ሰሙን ድማ ማለት 20 ጉንበት 1983 ዓ/ም፣ ኣብ ታሪኹ ብዝኾነ ፀገም ሽብረኽ ኢሉ ዘይፈልጥ፣ ወትሩ ስጡም ከም እምኒ ዓረ ህዝብና፣ ኣብ ልምዓታዊን ዴሞክራስያዊን ህዝባዊን መስመር ዓሲሉ፣ ንስርዓት ደርግ ምስ ኩሉ ዘመናዊ ጋዕ ገልጠም መሳርሒ ኲናት፣ ሓመድ ድበ ክኽደን ገይሩ፣ ባና ሓርነት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትምክሕቲ ወለዐ፡፡

Show Buttons
Hide Buttons