ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ መደበኛ ዝናብ ይዘንብ ኣሎ

ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ መደበኛ ዝናብ ይዘንብ ኣሎ

ኣብዚ ዓመት ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ መደበኛ ዝኾነ መጠን ዝናብ ከም ዘሎ ኤጀንሲ ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ማእኸል ክልል ትግራይ ኣፍለጡ፡፡

ኣብ ኤጀንሲ ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ማእኸል ክልል ትግራይ መተሓባበሪ ቅድመ መጠንቀቅታ ኩነታት ዝናብ ኣይተ ዳርጌ ፍቓዱ ከም ዝሓበርዎ፣ ክራማት ሎሚ ዓመት ትግራይ ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር ኣብ ኣብዝሓ ከባብታት መደበኛ ዝናብ ከምዘሎ ገሊፆም።

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና እንኳዕ ንመበል 1441 ኢድ ኣል ኣድሃ /ዓረፋ/ ብሰላም ኣብፀሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ብሽም ህዝቢ ትግራይ እንተመሓላልፍ ዝለዓለ ሓበን ይስመዖ፡፡

ማሕበር ልምዓት ትግራይ 349.7 ሚልዮን ብር እቶት ኣኪባ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ 349.7 ሚልዮን ብር እቶት ኣኪባ።

ዝተፈላለየ ሜላ መተኣኻኺቢ እቶት ብምጥቃም ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ 2012 ዓ/ም 349.7 ሚልዮን ብር እቶት ከምዝረኸበት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣፍሊጣ።

ምክትል ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ገብረእግዚኣብሄ ከምዝበልዎ፣ ካብ ቢዝነስ ንልምዓት ሓዊሱ ካብ ኣባልነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ 89.6 ሚልዮን ብር፣ ካብ ማሕበረሰብ ተጋሩ ዳያስፖራ 65.7 ሚልዮን ብር፣ ካብ ቴሌቶን 29.7 ሚልዮን ብር ተኣኪቡ እዩ። ካልኦት መተኣኻኸቢ ሜላታት ፍልፍል እቶት ተባሂሎም ካብ ዝተነፀሩ ካብ ተሳትፎ ማሕበራዊ ሓላፍነት ተጠቀምቲ መስተ ቢራ 43 ሚልዮን ብር፣ ካብ ሓፀርቲ መልእኽትታት 6831ን 8160ን 8.6 ሚልዮን ብር ተረኺቡ። ከምኡ’ውን ምስ ማልት ሓቢሮም ካብ ዝሰርሑ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ድማ 113 ሚልዮን ብድምር 349.7 ሚልዮን ብር ተኣኪቡ እዩ፤ ይኹንምበር ምስ ዘለና ዓቕሚ እንትነፃፀር ኣዝዩ ውሑድ እንትኾን ምስቲ ሕሉፍ ኣመፃፅኣና ብምንፅፃር እንትርአ ግና ኣዝዩ ዓብይ እቶት እዩ ኢሎም።

ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ሕማም ኮሮና ብዝግባእ ክከላኸላን ክቆፃፀራን ይግባእ

ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ሕማም ኮሮና ብዝግባእ ክከላኸላን ክቆፃፀራን ይግባእ

ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኮቪድ 19 ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ዘተባብዕ ውፅኢት ዋላ እንተተረኸበ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ሕማም ኮሮና ብዝግባእ ክከላኸላን ክቆፃፀራን ከምዝግባእ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ኣፍሊጡ።

ኣብ ኩለመዳያዊ ዕብየትን ምዕባለን ትግራይ መሰረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢንስቲዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ኣፍሊጡ

ኣብ ኩለመዳያዊ ዕብየትን ምዕባለን ትግራይ መሰረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢንስቲዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

እቲ ኢንስቲዩት ሎሚ 19 ሓምለ 2012 ዓ/ም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፣ ኣብ ትግራይ መፅናዕትን ምርምርን ብምኽያድ ፖሊሲታት፣ ትልምታትን ሓሳባትን ብምፍልፋል ብኹሉ መዳይ ዓቕማ እትተኣማመን ምዕብልቲ ትግራይን ንምህናፅ ዓሊሙ ኣብ 2010 ዓ/ም ብኣዋጅ ዝተጣየሸ ትካል ከምዝኾነ ኣብ ኢንስቲዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ፍስሃ ሃፍተፅዮን ሓቢሮም፡፡

ኣብ ቀንዲ ዋኒና ዓሲልና-ውራያትና ነዕውት!!

ሰሙናዊ መግለፂ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
ኣብ ቀንዲ ዋኒና ዓሲልና-ውራያትና ነዕውት!!

ኣብዚ ዘለናሉ ወሳኒ መድረኽ ቃልስን ዓወትን፣ ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃኢን፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርናን ወፃኢ ዓድታትን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ፣ ሓድነቱ ከም ዓረ ኣጠናኺሩ፣ ብቓልሱ ዘረጋገፆ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ኣኽቢሩ፣ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ብዝበለፀ ውሑስ ንምግባር ፣ ከይሰልከየ፣ ሎሚ’ውን ከም ትማሊ ብዘይ ዕረፍቲ ፣ ቀትርን ለይትን ይረባረብ ኣሎ።

ሕድሪ ሰማእታት እንትነኽብር ኣገዳሲ እንተድኣ ኮይኑ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሕድሪ ሰማእታትና ተቐቢልና መስዋእቲ ንምኽፋል ቃል እንኣትወሉ ፍሉይ ውሳነ እንውስነሉን ናይ ውሳነ ዕለት እዩ”

ሕድሪ ሰማእታት እንትነኽብር ኣገዳሲ እንተድኣ ኮይኑ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሕድሪ ሰማእታትና ተቐቢልና መስዋእቲ ንምኽፋል ቃል እንኣትወሉ ፍሉይ ውሳነ እንውስነሉን ናይ ውሳነ ዕለት እዩ” ኢሎም። ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኢል
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኢል ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ተረኺቦም ዘሕለፎም መልእኽቲ፦

ዝተኸበርኹም ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት፣ ዝተኸበርኩም ኣመራርሓ መንግስቲ፣ ዝተኸበርኩም ተሳተፍቲ ዕዱማት ኣጋይሽ፣ ኣቐዲመ እንኳዕ ንመበል 32 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ብሰላም ኣብፀኩም ኣብፀሐና እናበልኩ ዝተሰምዐኒ ክብሪ ክገልፀልኩም ይፈቱ

ቤትምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 6ይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ 2012 ዓ/ም ክካየድ ወሲኑ

ቤትምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 6ይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ 2012 ዓ/ም ክካየድ ወሲኑ።

ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዘሳለጦ 5ይ ዘበን 7ይ ህፁፅ ጉባኤ 6ይ ክልላዊ መረፃ ክካየድ ወሲኑ፡፡ ብተወሳኺ እቲ ቤት ምኽሪ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መኸተ ቫይረስ ኮረና ንምምሕያሽ ዝቐረበ ረቒቕ መርሚሩ ዘፅደቐ እንትኾን ብመሰረት እዚ ድማ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ሰነ 17 ጀሚሩ ንዝቕፅል ክልተ ወርሕን ፈረቓን ክቅፅል ወሲኑ ኣሎ፡፡

ወ/ሮ ከይርያ ኢብራሂም ብፍቓደን ካብ ኣፈ ጉባኤነት ቤት ምኽሪ ፌደሬሸን ለቒቐን

ወ/ሮ ከይርያ ኢብራሂም ብፍቓደን ካብ ኣፈ ጉባኤነት ቤት ምኽሪ ፌደሬሸን ለቒቐን።

ወ/ሮ ከይርያ ኢብራሂም ሰልጣነን በገዛ ፍቓደን ዝለቐቓ ሕገ መንግሰቲ ምሰ ዝጥሕስን ውልቀ ምልክነት ምሰ ዘሰጉም ጉጅለ ሓቢረን ንምሰራሕ ፍቓደኛ ብዘይ ምኳነን ገሊፀን

የሶስተኛ ወገን ልክፍት “ፊየል ወዲህ ቅዝምዝም ወድያ” ከመሆን የዘለለ ትርጉም የለውም

የሶስተኛ ወገን ልክፍት “ፊየል ወዲህ ቅዝምዝም ወድያ” ከመሆን የዘለለ ትርጉም የለውም፡፡
=====================================

ሰሙኑ አመኒስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው የሰብኣዊ መብት ተሟጓች ድርጅት፣ በአማራና በኦሮምያ ክልሎች፣ በፊደራል እና በክልሎች የአመራር አካላት እና የፀጥታ ሃይሎች የደረሰውን ጭካኔ የተሞላበት የሰብኣዊ መብት ጥሰት፣ ግድያ፣ እንግልት፣ ግርፋት፣ እስራት፣ መጎሳቆል፣ መፈናቀል ወዘተ አስመልክቶ፣ ይፋ ያደረገውን ሪፖርት፣ ተንተርሰው የሁለት ክልሎች ማለትም የኦሮምያና የአማራ ክልል አንዳንድ ከፈተኛ አመራሮች፣ እንደተለመደው፣ ከግንቦት 23/2012 ዓ/ም ጀምሮ እስከ ግንቦት 28/2012 ዓ/ም ባሉት ቀናት ፀሓይ የሞቆውን እውነታ፣ አይናቸውን በጨርቅ ሸፍኖው፣ በክህደት በማድበስበስ፣ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተለይም የግፉ ሰለባ በሆኑት ንፁሃን ወገኖች ደጋግመው የሚያሳዩትን ንቀትና ቧልት አሁኑም አስነዋሪ የማን አለብኝነት ባህሪያቸው በአደባባይ የፈፀሙት ግፍ የሚሸፍንላቸው እየመሰላቸው ነጋጠባ የሶስተኛ ወገን ልክፍታቸዉ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ላይ ጣታቸዉ ቀስረዋል፡፡

Show Buttons
Hide Buttons