ብዝለዓለ ተሳትፎ ህዘብን በጀት መንግስትን 1038 ኪ/ሜ ዝሽፈን 136 ጣብያታት ምስ ወረዳ ማእኸል ዘራኽብ መንገዲ

ብዝለዓለ ተሳትፎ ህዘብን በጀት መንግስትን 1038 ኪ/ሜ ዝሽፈን 136 ጣብያታት ምስ ወረዳ ማእኸል ዘራኽብ መንገዲ ብምስራሕ ልዕሊ 700 ሽሕ ነበርቲ እተን ጣብያታት ተጠቀምቲ ንምግባር ሎሚ ዓመት ከም ዝስራሕ ብቢሮ ኮንስትራክሽን፣ መንገድን መጓዓዝያን ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዘተ ተገሊፁ።

ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብ60 ሚልዮን ብር በጀት ዝተዓደጋ 62 ኣምቡላንሳት ንኸመሓድርን ክትትል ደገፍን ንክገብረለንን ካብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተረኪቡ፡፡

ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብ60 ሚልዮን ብር በጀት ዝተዓደጋ 62 ኣምቡላንሳት ንኸመሓድርን ክትትል ደገፍን ንክገብረለንን ካብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተረኪቡ፡፡

ኣብቲ ስነ-ስርዓት ርኽክብ ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል፤ ብመሰረት ኣብ ክልል ተበፃሕነት ሕክምና ለውጢ ዝኣተናዮ ዳርጋ ኩለን ጣብያታት ሕድሕደን ሓንቲ ኣምቡላንስ ዝረኽባሉ ኩነታት ዝተፈጠረ እንትኸውን፤ እተን መኻይን ኣዴታትን ህፃናትን ብሰንኪ ስእነት መጓዓዝያ ዘጋጥምዎም ፀገማት ብምቕራፍ ካብ ሓደጋ ንምድሓን ዓብይ ግደ ክህልወን እዩ ኢሎም፡፡

ካብ 9 ክልላትን ክልተ ከተማ ምምሕዳርን ዝተወፃፅኣ 22 ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፋሉ ልኡኻት ሰላም ኣብ ክልልና ኣትየን፡፡

ካብ 9 ክልላትን ክልተ ከተማ ምምሕዳርን ዝተወፃፅኣ 22 ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፋሉ ልኡኻት ሰላም ኣብ ክልልና ኣትየን፡፡ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል ፃንሒት ዝገበራ ኮይነን ንምንጋስ ሰላም ብትኹረት ምስራሕ ከም ዝግባእ ኣገንዚበን፡፡

ጎንፂ ኢትዮ ኤርትራን ኣፈታትሑኡን

ብ ዶ.ር ክንፈ ኣብርሃ (መቐለ ዪኒቨርስቲ)

ኣብ ውሽጢ ሃገራት ይኹን ኣብ ሞንጎ ሃገራት ዘጋጥም ወይ’ውን ከጋጥም ዝኽእል ጎንፂ እተን ሃገራት ንልምዓት ከውዕለኦ ዝነ በረን ፀጋታት ብሙሉኡ (ጊዜ፣ ሓይሊ ሰብ፣ ንዋትን ካልኦት ጥሪትን) ካብ ምብላዕን ኣብ ዘይመዓሉኡ ምውዓልን ሓሊፉ እዚኣ እያ እትበሃል ዋላ ሓንቲ ጥቕሚን ረብሓን ነይሩዎ ኣይፈልጥን፣ ክህሉዎ እውን ኣይኽእልን።

ብመሰረት ደንቢ ቑፅሪ 58/2002 ዓ.ም ኣሰራርሓን ስነ ምግባርን ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምውሳን ተመሓይሹ ዝወፀ ደንቢ ዓንቀፅ 26 ንኡስ ዓንቀፅ 1 ልዕልነት ሕገ መንግሰቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ. ንክኽበር ብቤት ምኽሪ ብ/ክ/መ/ትግራይ ዝተመሓላለፈ ውሳነ (Resolution) ቑፅሪ 02/2010

ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ ውድቡ ህወሓት/ኢህወዴግ እናተመርሐ ምስ መላእ ብሄራት፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብሓባር ብምዃን ብዘካየዶ ቃልስን ዝኸፈሎ መሪር መስዋእትነትን ንውልቀ መላኺ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግ ድሕሪ ምስዓሩ ዘላቒ ሰላምን ውሕስንኡ ዘተኣማምን ዴሞክራስን ንኽሰፍን፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ዕቤት ንኽረጋገፅ፣ ኣብ ማዕርነትን ዴሞክራሲያዊ ሕብረ-ብሄራዊ ሓድነትን ዝተመስረተ ሓደ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ማሕበረ-ሰብ ንኽህነፅ ብዝነበሮን ዘለዎን ራእይ ኣብ ምትካል ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዘይትካእ እጃሙ ዘበርከተን ኣብ ምብርካት ዝርከብን ምዃኑ፤

ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ብምሕያል ኣብ ዝተልዓሉ ፀገማትን ሓባራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ዝዓለመ ኮንፈረንስ ካብ 05 ጉንበት ጀሚሩ ይሳለጥ ኣሎ፡፡

ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም ነቲ ይሳለጥ ዘሎ ኮንፈረንስ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ፤ እቲ መድረኽ ኣካል እቶም ብተኸታታሊ ኣብ ውድብን ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ክካየዱ ዝፀንሑ ኮንፈረንሳት ኮይኑ፤ በቢ ብርኩ ክካየዱ ዝፀንሑ ገምጋማትን ዝተበፅሑ መደብደምታታትን ብዓይኒ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ዝህልዎ ትርጉም ንምርኣይ ዝዓለመ እዩ፡፡

ቻይና ንፕሮጀክት ህንፀት ማይ ከተማ መቐለ ልዕሊ ሓደ ቢልየን ዩዋን ክትሕግዝ እያ፡፡

ብኣፈጉባኤ ብሄራዊ ኮንግረስ ቻይና ሊ-ዛንሹ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ቻይና ምስ ፕረዝደንት ዶ/ር ሙላቱ ተሾመን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ልዝብ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ተገሊፁ፡፡

በቢብርኩ ዘሎ ኣመራርሓ ቀልጥፉ ናብ ተግባር ብምእታው ድልየት ህዝቢ ንምርግጋፅ ልዑል ትኹረት ሂቡ ክነጥፍ ይግባእ ተባሂሉ።

ኣቦ መንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ልምዓት፣ ሰላም፣ዴሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን ንምርግጋልፅ በቢብርኩ ዘሎ ኣመራርሓ ናብ ጭቡጥ ተግባር ክኣቱ ከምዘለዎ ኣገንዚቦም።

ልዕሊ 100 ሽሕ መናእሰይ ናብ ዝተፈላለዩ ዕድል ስራሕ ፈጠራ ከም እተዋፈሩ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ገሊፁ፡፡

ኣብ ትግራይ ኣብ ገጠርን ከተማን ሓዊሱ ልዕሊ1.8 ሚልዮን መንእሰይ ከም ዘሎ መፅናዕትታት ይሕብሩ ፡፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ልዕሊ 295ሽሕ ስራሕ ኣልቦ እዩ፡፡ መንእሰይ ኣብ ዘየድልዩ  ቦታታት ከይዉዕል መንግስቲ ብመናእሰይ ፓከጅ ኣቢሉ ናብ ዝተፈላለዩ ዕድል ስራሕ ፈጠራ ክተኣሳሰሩ ብምግባር ዛጊድ ልዕሊ 100ሽሕ መናእሰይ ናብ ስራሕ ክዋፈሩ ከም እተገበረ ኣብ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ም/ቢሮ ሓላፊት ወ/ሮ ኪሮስ ንጉስ ገሊፀን፡፡

ስምምዕ ምጅማር ስራሕ ፕሮጀክት ትራንስፎርሜሽን ሃፍቲ እንስሳ ሎሚ 18 ሚያዝያ 2010 ዓ/ም ዕላዊ ኾይኑ፡፡

ኣብ ሞንጐ ሚኒስትር ሳይንስን ቴክኖሎጂን፣ መቐለ ዩኒቨርስቲን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ስምምዕ ምጅማር ስራሕ ፕሮጀክት ትራንስፎርሜሽን ሃፍቲ እንስሳ ሎሚ 18 ሚያዝያ 2010 ዓ/ም ዕላዊ ኾይኑ፡፡

ኣብቲ “ዝተዋደደን ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈን ምንቅስቓስ ንትራንስፎርሜሽን ልምዓት ሃፍቲ እንስሳ” ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተሳለጠ ዋዕላ ተረኺቦም መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስተር ምኒስትር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢትዮጵያ ዶ/ር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ፤

Show Buttons
Hide Buttons