ሓደሽቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ትግራይ ሓላፍነት ክወስድ ናብ ዘይኽእል መንግስቲ ዘመሓድሮ ክልል ኣምሓራ ከይዶም ንከይመሃሩ መንግስቲ ትግራይ መፍትሒ ይእለሸሎም ከም ዘሎ

ሓደሽቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ትግራይ ሓላፍነት ክወስድ ናብ ዘይኽእል መንግስቲ ዘመሓድሮ ክልል ኣምሓራ ከይዶም ንከይመሃሩ መንግስቲ ትግራይ መፍትሒ ይእለሸሎም ከም ዘሎ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ መስከረም 26 ክሳብ ጥቅምቲ 2 ንተኸታታሊ 7 መዓልቲ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣብ 2011 ዓ.ም ዝተታሓዙ መደባት ልምዓት፣ ሰናይ ምምሕዳር፣ ውድባውን ፖለቲካውን ስራሕትን ኢሉ እውን ኣብዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ መድረኽ ህልውናን ድሕንነተን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ዝተኻየደ ኩለ መደያዊ መኸተን ቃልስን ነዚ መሰረት ገይሩ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዝርዝር ገምጊሙ ኣሎ። ከምኡ እውን ኣብዚ ፉሉይ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ዝተራኣዩ ጥንካረታትን ጉድለታትን ብልክዑ ገምጊሙ ካብዚ ክወስድ ዝኽእል ትምህርቲ ብምፍላይ ኣብዚ ዓመት ክስርሑ ዝግበኦም ልምዓታውን ፖለቲካውን መደባት እውን ኣፅዲቑ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ሕዚ ዘሎ ጭቡጥ ሃገራዊ ኩነታትን ምዕባለታቱን ብምግምጋም ኣብ ቀፃሊ ንዝህሉ ቃልሲ መሰረት ዝገበረ ናይ መኸተን ድሕንነትን ኣንፈታትን መደባትን ብዝርዝር ተማይጡ ኣብዚ ዓመት ክህሉ ዝኽእል ኩለ መደያዊ ቃልስን ርብርብን ናብ ልዑል ብርኪ ንምስግጋር ዘኽእል ውሳነታት ብምሕላፍ ኣኼብኡ ዛዚሙ ኣሎ።

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
———————————————————–
ብደም ዝተኸተመ መግለፂ ብዝሃነት!!

ቅድሚ ኩሉ ’’ሰንደቕ ዓላማና፣ንልዕልነት ሕብረ-ብሄራዊ ፌዴራላዊ ስርዓትናን፣ ሕገ-መንግስትናን’’ ብዝብል መሪሕ ቃል፣ 3 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም፣ ንዝኽበር መዓልቲ ሰንደቕ ዓላማ ፣እንኳዕ ብሰላም ኣብፀሐኩም!! ኣብፅሐና!! ዝብል መልእኽቲ፣ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ፣ ንሰብ ዋና እቲ ሰንደቕ ዓላማ ብሄር ብሄረ ሰባት እንትመሓላልፍ፣ጀሚርናዮ ዘለና ሓዱሽ ዓመት 2012 ዓ.ም፣ብዝለዓለ ወነ ቃልሲ ዝተዓፃፀፈ ኩለመዳያዊ ዓወት ከምእነመዝግብ ብምትእምማን እዩ፡፡

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

እናሓደረ ዝኹላዕ፣ ድምፂ ሚልዮናት!!

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኹሉን ’’ዘይዛሪ ምዕራፋት ፅንዓት-ድወት’’ብዝብል መሪሕ ቃል፣መበል 40 ዓመቱ፣ 30 መስከረም 2012 ዓ.ም ንዝኽበር ዘሎ፣ ዕለት ድምፂ ወያነ ትግራይ (ድ.ወ.ት)፣ብሰላም ኣብፅሐኩም!!ኣብፀሐና!! ዝብል መልእኽቲ፣ ሰናይ ትምኒት እንተመሓላልፍ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ድወት ኣብ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ዓወታት ጉዕዞና ንዝተፃወቶ መሪሕ ግደ ብምምስጋንን፣ግቡእ ኣፍልጦ ብምሃብን ምዃኑ ከበስር ይፈቱ፡፡

“ሰንደቕ ዓላማና ንልዕልነት ሕብረብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትናን ሕገ-መንግስትናን”

“ሰንደቕ ዓላማና ንልዕልነት ሕብረብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትናን ሕገ-መንግስትናን” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ መዓልቲ ኣከባብራ ሰንደቅ ዓላማ 3 ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቀለ ኣብ ስታዲየም ባሎኒ ክኽበር እዩ፡፡

3 ጥቅምቲ መዓልቲ ስንደቕ ዓላማ ብቢርኪ ክልል ብድሙቕ ንምፅንባል ኣድለይቲ ቅድመ ምድላዋት ይሳለጡ ከምዘሎ ተሓቢሩ

3 ጥቅምቲ መዓልቲ ስንደቕ ዓላማ ብቢርኪ ክልል ብድሙቕ ንምፅንባል ኣድለይቲ ቅድመ ምድላዋት ይሳለጡ ከምዘሎ ተሓቢሩ፡፡

ብመሪር መስዋእቲ ኩሎም ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዝተረኸበ ሰንደቕ ዓለማ ምኽንያት ብምግባር በቢዓመቱ ዝኽበር መዓልቲ ሰንደቕ ዓለማ ፤ ”ሰንደቕ ዓላማና ንልዕልነት ሕብረ ብሄራዊ ፈደራላዊ ስርዓትናን ሕግ-መንግስትናን“ ብዝብል መሪሕ ቃል ንመበል 12 ብብርኪ ክልል ብዝለዓለ ፅምብል ንምብዓል ዝተፈላለያ ኮሚቴታት ተጣይሸን ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ ኣካቢ ንኡስ ኮምቴ ሚድያን ምልዕዓልን ኣይተ ሰለሞን ገ/እግዚኣብሄር ገሊፆም፡፡

አምባሳደራት ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ትግራይ ማእኸል ኢንቨስትመንት ትኸውን ከምዘላ ገሊፆም

አምባሳደራት ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ትግራይ ማእኸል ኢንቨስትመንት ትኸውን ከምዘላ ገሊፆም።

ኣምባሳደራት ባንግላድሽ፡ ካዛኪስታን፡ ስሪላንካ፡ ቱርክን ኢንዶነዥያን  ኣብ ፕሮጀክት ኬሚካል ኢንጅነሪንግ ደጀና ዑደት ኣካይዶም። ብዘዕባ ከይዲ ህንፀት እቲ ፋብሪካ ብላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ ፕሮጀክት ገለፃ ተገይርሎም።

 

መዓልቲ ናፅነት መሰል ምርካብ ሓበሬታ “ተኣማንን ስሉጥን ሓበሬታ ንኹሉ መዳያዊ ምዕባለ” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይን መዳርግቲ ኣካላትን ተረኺቦም 18 መስከረም 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዘትዮም

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ምስ ትካል ሓባሲ ንብዓት ጨንፈር መቐለ ብምትሕብባር መዓልቲ ናፅነት መሰል ምርካብ ሓበሬታ “ተኣማንን ስሉጥን ሓበሬታ ንኹሉ መዳያዊ ምዕባለ” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይን መዳርግቲ ኣካላትን ተረኺቦም 18 መስከረም 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዘትዮም፡፡

ሳዕስዕ እሞ ስራሕኻ ኣይትረስዕ!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሳዕስዕ እሞ ስራሕኻ ኣይትረስዕ!!

ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ብሄራዊ ክልልዊ መንግስቲ ትግራይ፤ መላእ ህዝብና እንኳዕ ንበዓል መስቀል ብሰላም ኣብፀሐካ! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት እንተመሓላልፍ ዝስምዖ ክብርን ሓበንን ዝለዓለ እዩ።

መንግስቲ ትግራይ ካብ ሕብረተሰብ ዝለዓሉ ጥርዓናትን ጉድለት ሰናይ ምምሕዳርን ካብ ስሩ ፈቲሹ ንምፍታሕ ኣብ ሓደ ጣብያ ኣርባዕተ ምሩቃት ዩኒቨርስቲ ብምምዳብን እዞም ምሩቃት ምስ ሙሉእ ኣፍልጦ ፖሊስን ስትራቴጅን ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ናብ ስራሕ ንክኣትዉ ሰልጠንቲ ናይ እንዃዕ ደሓን መፃኹም ኣቀባብላ ተገይሩሎም

መንግስቲ ትግራይ ካብ ሕብረተሰብ ዝለዓሉ ጥርዓናትን ጉድለት ሰናይ ምምሕዳርን ካብ ስሩ ፈቲሹ ንምፍታሕ ኣብ ሓደ ጣብያ ኣርባዕተ ምሩቃት ዩኒቨርስቲ ብምምዳብን እዞም ምሩቃት ምስ ሙሉእ ኣፍልጦ ፖሊስን ስትራቴጅን ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ናብ ስራሕ ንክኣትዉ ሰልጠንቲ ናይ እንዃዕ ደሓን መፃኹም ኣቀባብላ ተገይሩሎም፡፡

ዋና ዳይረክተር ኣካዳሚ ኣመራርሓ መለስ ዜናዊ ትግራይ ኣይተ ጎበዛይ ወልደኣረጋይ 13 መስከረም 2012 ዓ.ም ኣብ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ተረኺቦም ን2ይ ዙር ሰልጠንቲ ኣብ ዘሕለፉዎ መልእኽቲ፤ ንዝመረፀካ ህዝቢ ክተገልግል ዕድል ምርካብ ዓብይ ዕድል እዩ፡፡

Show Buttons
Hide Buttons