ውፅኢት ሕትመት

ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ ልዕሊ 96 ሚእታዊ ህዝቢ ተመዝጊቡ ካርዲ ወሲዱ

ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ ልዕሊ 96 ሚእታዊ ህዝቢ ተመዝጊቡ ካርዲ ወሲዱ

ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ 2 ነጥቢ 6 ሚልዮን ማለት 96.2 ሚእታዊ ህዝቢ ንመረፃ ብምምዝጋብ መምረፂ ካርዲ ከምዝወሰደ ቤት ፅሕፈት ኮምሽን መረፃ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ።

ከምሽነር ኮምሽን መረፃ ትግራይ መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም 20 ነሓሰ 2012 ዓ/ም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ፣ 2 ነጥቢ 7 ሚልዮን ህዝቢ ንምምዝጋብ ትልሚ ተታሒዙ ኣብቲ ፈላማይ መዓልቲ ካብ 70 ክሳብ 80 ሚኢታዊ ዝኸውን ከም ዝተመዝገበን ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ ድማ 2 ነጥቢ 6 ሚልዮን ህዝቢ ተመዝጊቡ ንመረፃ ካርዲ ከምዘውፀአ ገሊፆም።

ኣብ ቀንዲ ዋኒና ዓሲልና-ውራያትና ነዕውት!!

ሰሙናዊ መግለፂ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
ኣብ ቀንዲ ዋኒና ዓሲልና-ውራያትና ነዕውት!!

ኣብዚ ዘለናሉ ወሳኒ መድረኽ ቃልስን ዓወትን፣ ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃኢን፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርናን ወፃኢ ዓድታትን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ፣ ሓድነቱ ከም ዓረ ኣጠናኺሩ፣ ብቓልሱ ዘረጋገፆ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ኣኽቢሩ፣ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ብዝበለፀ ውሑስ ንምግባር ፣ ከይሰልከየ፣ ሎሚ’ውን ከም ትማሊ ብዘይ ዕረፍቲ ፣ ቀትርን ለይትን ይረባረብ ኣሎ።

ጎንፂ ኢትዮ ኤርትራን ኣፈታትሑኡን

ብ ዶ.ር ክንፈ ኣብርሃ (መቐለ ዪኒቨርስቲ)

ኣብ ውሽጢ ሃገራት ይኹን ኣብ ሞንጎ ሃገራት ዘጋጥም ወይ’ውን ከጋጥም ዝኽእል ጎንፂ እተን ሃገራት ንልምዓት ከውዕለኦ ዝነ በረን ፀጋታት ብሙሉኡ (ጊዜ፣ ሓይሊ ሰብ፣ ንዋትን ካልኦት ጥሪትን) ካብ ምብላዕን ኣብ ዘይመዓሉኡ ምውዓልን ሓሊፉ እዚኣ እያ እትበሃል ዋላ ሓንቲ ጥቕሚን ረብሓን ነይሩዎ ኣይፈልጥን፣ ክህሉዎ እውን ኣይኽእልን።

Show Buttons
Hide Buttons