ዜናን ሓተታን

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብሩ ምሁራን ተጋሩ ንምዕባለ ትግራይ ይገብሩዎ ዘለዉ ኩለመደያዊ ምንቅስቓስ ንኢዶም፡፡

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብሩ ምሁራን ተጋሩ ንምዕባለ ትግራይ ይገብሩዎ ዘለዉ ኩለመደያዊ ምንቅስቓስ ንኢዶም፡፡

ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ምስ ፍሉይ ሕታም መፅሄት ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ፤ብሳይንሳዊ መፅናዕትን ምርምርን ምሁራን ዝተሰነየ ቃልሲ፣ ልምዓትን ሓፈሻዊ ጉዕዞ ህዳሰን እንተሃልዩ፤ ካብ ድኽነት እንወፀሉ እዋን ነዊሕ ኣይኸውንን ኢሎም፡፡

ዲያስፖራ ተጋሩ ካብ ኩባንያታት ትእምት ሼር ብምግዛእ ኢንቨስት ክገብሩ ፃውዒት ቐሪቡ

ዓበይቲ ዝበሃላ ሰለስተ ኩባንያታት ትእምት(መሰቦ፣ ሱርን ትራንስ) ሼር ንምሻጥ ተዳልየን ከም ዘለዋን በዚ ድማ ዲያስፖራ ተጋሩ ተወዲቦም ካብዘን ኩባንያታት ሼር ብምግዛእ ኢንቨስት ክገብሩ ብብርኪ ም/ር/ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ከተማ ልምዓትን ንግድን ኢንዱስትርን ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ፀዊዖም፡፡

ስነ ስርዓት ቀብሪ ጅግና ተጋዳላይ ጀነራል ኣብርሃ ወ/ማርያም (ኳርተር) ኣብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ሎሚ ተፈፂሙ ፡፡

ስነ ስርዓት ቀብሪ ጅግና ተጋዳላይ ጀነራል ኣብርሃ ወ/ማርያም (ኳርተር) ኣብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ሎሚ ተፈፂሙ፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ንስድርኡ፣ መተዓብይቱ፣ መቓልስቱን ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ፅንዓት ይምነ፡፡መቐለ፡ 24 ሰነ 2011 ዓ/ም

 

ወፍሪ ልምዓት ምትእኽኻብ ቴሌቶን 16 ሰነ 2011 ዓ/ም ድሕሪ ሰዓት ሸሞንተ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ክካየድ እዩ፡፡

ወፍሪ ልምዓት ምትእኽኻብ ቴሌቶን 16 ሰነ 2011 ዓ/ም ድሕሪ ሰዓት ሸሞንተ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ክካየድ እዩ፡፡
ነዙይ ኣመልኪቶም ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኣባላት ወፍሪ ልምዓት ምትእኽኻብ ቴሌቶን ኣይተ ኣሸናፊ ሃይሉን ፍፁም ኣስገዶምን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዓድታት ዘለው ተወለድትን ፈተውትን ትግራይ ኣብዚ ቴሌቶን ብቐጥታ ተሳተፍቲ ንምግባር ዘኽእል ብቴሌቪዢናት ትግራይ ቀጥታ ፈነወ ከም ዝካየድ ሓቢሮም፡፡ምስዙይ ብተወሳኺ ናይ ወፃኢ ዓድታት መራኸብቲ ሓፋሽ ድማ ነዙይ ንምቅላሕ ክመፃ እየን ከም ሓበሬታ እዞም ወሃብቲ መግለፂ፡፡

16 ሰነ 2011ዓ/ም ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ እቶት ምትኽኻብ ቴሌቶን ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝሳለጥ ተገሊፁ፡፡

ኣብ ፅባሕ መዓልቲ ሰማእታት 16 ሰነ 2011ዓ/ም ካብ 200 ክሳብ 250 ሚልዮን ብር ካብ ነጋዶ ፣ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ንምእካብ ትልሚ ዝተትሓዘሉ ታሪኻዊ እቶት ናይ ምትእኽኻብ ቴሌቶን ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማእታት ከምዝሳለጥ ኣሳናዳኢት ኮሚቴ ነጋዶን ሰብ ሃፍቲን ከተማ መቐለ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ንዝተፈፀመ ገበን ቕትለት ተምሃራይ ብዕሊ ኾኒኑ።

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ሎሚ ንጋዜጠኛታት አብ ዝሃቡዎ መግለፂ ፤ብዘጋጠመ ሞት ተምሃራይ ዩኒቨርስቲ ዝተሰምዖም ዓሚዩቕ ሓዘን ብምግላፅ ንስድራ ፣ መሓዙትን ፈተውትን ፅንዓት ተመንዮም።

ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ መግለፂኦም ” ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣሚኑ ኣብ ልዕሊ ዝመፀ ተምሃራይ ከምዚ ዝበለ ተግባር ምፍፃሙ ፍፁም ተቐባልነት ዘይብሉን ክኹነን ዘለዎን ተግባር እዩ።” ኢሎም።

ሓድነት ዲያስፖራ ተጋሩ ንሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ

ክቡራትን ክቡራንን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ተጋሩን ፈተዉቲ ተጋሩን

“ሓድነት ዲያሰፖራ ተጋሩ ንሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ!! ብዝብል መሪሕ ሓሳብ 2ይ ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ዲያስፖራ ተጋሩ ካብ 24-30 ሓምለ /2011 ዓ.ም ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ሰሜናዊት ኮኾብ ከተማ መቐለ ብዓይነቱን ብወድዓዊ ትሕዝትኡን ብዝደመቐ ኣገባብ ንምስላጥ ምድላዋት ይዉገኑ ኣለዉ።

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrOQr6AMJCToumYOKGJWFhiN7HEFtEyHvgF4OZvY9TVmySgg/viewform?fbclid=IwAR2EPEyPdk-fs7RmeqGTetNcq05XQ4h9zCJWD4yHE73pyCuTtWdOgeHvO3I

ንልዕሊ 96 ሽሕ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ተፈጢሩሎም

ንልዕሊ 96 ሽሕ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ተፈጢሩሎም ሃገራዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ/CSA/ ኣብ 2011 ዓ/ም ኣብ ዝገበሮ መፅናዕቲ ፤ ኣብ ትግራይ 1.8 ሚልዮን መናእሰይ ከም ዘለዉ ይሕብር፡፡ ካብ ዚኦም በብዓመቱ ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ መናእሰይ ዝፅናዕ እንትኸዉን ኣብ 2009 ዓ/ም ቁፅሪ ስራሕ ኣልቦ መናእሰይ ትግራይ 367ሽሕ ከም ዝነበረ የመላኽት፡፡

ትግራይ ንማእኸላይ መንግስቲ ትኸፍሎ ሕልፊ ግብሪ ከምዘየለ ተገሊፁ

ትግራይ ንማእኸላይ መንግስቲ ካብ ተእትዎ 33 ሚኢታዊ ትግብር እያ ዝብል ብማሕበራዊ ሚድያ ዝንዛሕ ወረ ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘይውክል ፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከን ዝኾነ በዓል መዝ እቶት ክልል ትግራይ ገሊፁ። ከምቲ ዝበሃል ናይ ኣታዊኣ 33% ቀርዩ ካብ ትግራይ ንፌዴራል ዝወሃብ 33 ትወሃብ ሕልፊ ሳንቲም እውን የላን ክብላ ዋና ዳይሬክተር እቲ በዓል መዝ ወይዘሮ ኣሰፉ ሊላይ ንሚድያ ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ሓቢረን።

ብሊዕሊ 2.5 ሚልዮን ዶላር መልዐሊ ካፒታል ኣብ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ሎሚ ብዕሊ ስርሑ ዝጀመረ ኬ.ፒ. ኣር እናተብሃለ ዝፅዋዕ ጉጅለ መፍረይ ዓለባ ህንዲ ን700 ወገናት ዕድል ስራሕ ከምዝፈጠረ ተሓቢሩ፡፡

ብሊዕሊ 2.5 ሚልዮን ዶላር መልዐሊ ካፒታል ኣብ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ሎሚ ብዕሊ ስርሑ ዝጀመረ ኬ.ፒ. ኣር እናተብሃለ ዝፅዋዕ ጉጅለ መፍረይ ዓለባ ህንዲ ን700 ወገናት ዕድል ስራሕ ከምዝፈጠረ ተሓቢሩ፡፡

Show Buttons
Hide Buttons