ዜናን ሓተታን

ቻይና፣ ዓለምለኸ፣ ተላባዲ፣ ሕማም፣ ኮረና ቫይረስ (covid-19)፣ ዝመከተቶ ሽዱሽተ (6)ሜላታት ብምጥቃም እዩ

ንግንዛበ
======
ቻይና፣ ዓለምለኸ፣ ተላባዲ፣ ሕማም፣ ኮረና ቫይረስ (covid-19)፣ ዝመከተቶ ሽዱሽተ (6)ሜላታት ብምጥቃም እዩ፡፡

ልዕሊ 1.3 ቢልዮን፣ ህዝቢ፣ ዘለዋ ቻይና፣ ንፈለማ እዋን፣ ዓለምለኸ፣ ተላባዲ ሕማም፣ ቫይረስ ኮረና ዝተርኣየላ ሃገር እያ፡፡ ይኹን እምበር፣ ህዝብን መንግስትን፣ ቻይና ፣ሓደ ልቢ ኮይኖም፣ ዝወፁ ሕግታትን ፣ ዝተነፀሩ መከላኸሊ ሜላታትን፣ ኣፅኒዖም ብምሓዝ፣ ብጥቡቅ ድስፕሊን፣ ስለ ዝተግበርዎም፣ ነቲ ንማንም ምሕረት ዘይብሉ፣ ዓለምለኸ፣ ተላባዲ ሕማም፣ ቫይረስ ኮረና፣ ቀልጢፎም መኪቶምዎ እዮም፡፡ ቻይናውያን ንመኸተ ዝተጠቐምሎም ሽድሽተ(6)ኣግባባት ዝስዕቡ እዮም፡፡

ኣብ ትግራይ RT-PCR መሳርሒ ምርመራ ቫይረስ ኮረና ሎሚ 23 መጋቢት 2012 ዓ/ም ዕላዊ ስርሑ ጀሚሩ

ኣብ ትግራይ RT-PCR መሳርሒ ምርመራ ቫይረስ ኮረና ሎሚ 23 መጋቢት 2012 ዓ/ም ዕላዊ ስርሑ ጀሚሩ።

እቲ መሳርሒ መመርመሪ ቫይረስ ኮረና ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤልን ላዕለዎት ሓለፍቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብቲ ዑደት ተረኺቦም እዮም።

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግብሪ ሓይሊ ንመኸተ ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮረና ዝዉዕል መተኣኻኸቢ እቶት ሰለስተ ባንኪ ሒሳብ ቁፅርታት ዕላዊ ገይሩ ኣሎ።

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግብሪ ሓይሊ ንመኸተ ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮረና ዝዉዕል መተኣኻኸቢ እቶት ሰለስተ ባንኪ ሒሳብ ቁፅርታት ዕላዊ ገይሩ ኣሎ።

ሽም አካውንት/ ACCOUNT NAME
ኮሮና ቫይረስ ምክልኻል ድጋፍ መተኣኻኸቢ አካውንት
ትግራይ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን

መልእኽቲ ካብ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና (COVID-19)

                          መልእኽቲ ካብ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና (COVID-19)
 
ቫይረስ ኮረና ከም አፍልጦ ዓለምለኸ ውድብ ጥዕና (World Health Organization WHO) COVID-19 በቢ መዓልቱ ኣብ ሕብረተሰብ ዓለም ከቢድ ቅልውላው እናፈጠረ ዘሎ ሕማም ለበዳ እዩ። እቲ ሕማም ብፆታ፣ ዕድመን ማህበራዊ መነባብሮን ቁጠባዊ ዓቕምን ብዘይአፈላላይ የጥቅዕ። ብፍለይ ድማ ዕድመ ዝደፍኡን ተደራቢ ዝፀንሐ ሕማም ዘለዎም ከምኒ ሽኮር፣ ሕማም ልቢ፣ ደም በዝሒ፣ ካንሰርን ካልኦት ናይ ምክልካል ዓቅሚ ዘዳክሙ ሕማማት ንዘለዎም ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ዝቀትል እዩ።
 

ኮማንድ ፖስት ክልል ትግራይ መኸተ ቫይረስ ኮረናተወሰኽቲ ሰለስተ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ

ፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ካብ ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ (COVID 19) ንምክልኻል ብዕለት 16 መጋቢት 2012 ዓ.ም ዘውፅኦ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ዝፍለጥ ኮይኑ 19 መጋቢት 2012 ዓ.ም ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ተወሰኽቲ ሰለስተ ውሳነታት ከም ዘመሓላለፈ ም/ር/ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል ገሊፆም። 
በዚ መሰረት ዝርዝር ዉሳነ ኮማንድ ፖስት መኸተ ቫይረስ ኮረና ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።

ፈፃሚ ስራሕ ካብኔ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ለበዳ ሕማም ቫይረስኮሮና (COVID-19) ንምክልኻል ዘኽእል ድንጋገ ህፁፅ እዋን፣

ፈፃሚ ስራሕ ካብኔ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ለበዳ ሕማም ቫይረስኮሮና (COVID-19) ንምክልኻል ዘኽእል ድንጋገ ህፁፅ እዋን፣

ኣብዚ ህፁፅ እዋን ዝፍፀሙ ግቡኣት፣

  • ዝኾነ ዓይነት ምትእኽኻብ ሰባት፣ ኣኼባ፣ ስልጠና ይኹን ካልኦት ተመሳሰልቲ ተግባራት ኣይፍቀድን፣
  • ኣብያተ ትምህርቲ፣ ዩኒቨርስታት፣ ኮሌጃት፣ መዋእለ ህፃናት፣ ማእኸላት ስልጠና፣ ህዝባዊ ኣብያተ ንባብ፣ ይዕፀዋ
  • ዝኾነ ዓይነት ድግስ ወይሰባት ዝተኣኻኸብሉ ማሕበራዊ ርክብ ከም መርዓ፣ ተስካር፣ ክርስትና፣ ዓመት ቆልዓ፣ ገለብ፣ ፀበል፣ ምረቃ፣ ተሃድሶ፣ ቀብሪ ብውስናት ሰባት ተረሓሒቆም ክኸውን፣ ደበስ፣ እድር፣ ዕቁብ፣ 

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ንቫይረስ ኮረና መከላኸሊ ዝውዕል ልዕሊ 3.4 ሚልዮን ብር ዝዋግኦም ናውቲ ሕክምና ኣበርኪታ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ንቫይረስ ኮረና መከላኸሊ ዝውዕል ልዕሊ 3.4 ሚልዮን ብር ዝዋግኦም ናውቲ ሕክምና ኣበርኪታ፡፡

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ኣብ ሕሉፍ እዋናት ምስ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብትሕብባር ኣብ ትግራይ ንቫይረስ ኮረና መከላኸሊ ዝውዕል 160 ዓራት፣ 44 ፍራሽ፣ 15 ሕሙማት ዝግልገልሉ ሳንዱቅ፣ 8 ክራንች፣ 3 ዊልቸይርን ብሓፈሻ ካልኦት ነቲ ሕማም ብቐሊሉ ንምክልኻል ዝውዕሉ ናውቲ ሕክምና ከም ዘበርከተት ተሓቢሩ፡፡

“ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንመኸተ ኣብ ዝተዳለናሉ እዋን ስለዝመፀ ህይወት ክግብር ተዳልዩ ዝነበረ ህዝቢ ህይወት ንምድሓን ንደሓር ክብል ኣይግባእን” ምክትል ም/ር/ምም/ደ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል

“ለበዳ ሕማም  ቫይረስ ኮሮና ንመኸተ ኣብ ዝተዳለናሉ እዋን ስለዝመፀ ህይወት ክግብር ተዳልዩ ዝነበረ ህዝቢ ህይወት ንምድሓን ንደሓር ክብል ኣይግባእን” ምክትል ም/ር/ምም/ደ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ለበዳ ሕማም  ቫይረስ ኮሮና ኣመልኪቶም ሎሚ 17 መጋቢት 2012 ዓ/ም ንጋዜጠኛታት ዝሃብዎ መብርሂ ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ ፡፡

ዝርገሐ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና አብ መላእ ዓለም ብዝለዓለ ናህሪ ብምውሳኽ ዛጊድ ቁፅሪ ቫረስ ኮሮና ዝተረኸቦም ሰባት ልዕሊ 300 ሽሕ ከም ዝበፀሐ ውድብ ጥዕና ዓለም አፍሊጡ

ዝርገሐ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና አብ መላእ ዓለም ብዝለዓለ ናህሪ ብምውሳኽ ዛጊድ ቁፅሪ ቫረስ ኮሮና ዝተረኸቦም ሰባት ልዕሊ 300 ሽሕ ከም ዝበፀሐ ውድብ ጥዕና ዓለም አፍሊጡ።

ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴደሮስ ኣድሓኖም አብ ዝርገሐ እቲ ቫይረስ አድህቦም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ፈለማ ኣብ ውሽጢ 67 መዓልቲታት 100 ሽሕ ሰባት በቲ ቫረስ ዝተትሓዙ እንትኾኑ ቀፂሉ ድማ ኣብ ውሽጢ 11 መዓልቲታት 100 ሽሕ ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዝተትሓዙ ገሊፆም።

ኣብ መንጎ ህዝቢታት ትግራይን ሱዳንን ዝፀንሐ ምሕዝነት ዝያዳ ብዱልዱልን ንግድን ቁጠባን ንምጥንካር ይስራሕ ከም ዘሎ ምክትል ፕሬዚዳንት ዴሞክራስያዊ ሕብረት ሱዳን ገሊፁ

ኣብ መንጎ ህዝቢታት ትግራይን ሱዳንን ዝፀንሐ ምሕዝነት ዝያዳ ብዱልዱልን ንግድን ቁጠባን ንምጥንካር ይስራሕ ከም ዘሎ ምክትል ፕሬዚዳንት ዴሞክራስያዊ ሕብረት ሱዳን ገሊፁ፡፡

ምክትል ፕሬዚዳንት ዴሞክራስያዊ ሕብረት ሱዳንን በዓል ሃፍትን ኣሰይድ መሓመድ ኣልሓሰን ከም ዝሓበርዎ፤ ህዝቢታት ትግራይን ሱዳንን ብመሰረተ ልምዓት መንገዲ ባቡርን መንገዲ ኣስፋልትን ንምርኻብን ኣብ መንጎ ህዝቢታት ትግራይን ሱዳንን ዝፀንሐ ምሕዝነት ዝያዳ ብዱልዱል ንግድን ቁጠባን ንምጥንካር እንሰርሐሉ እዋን ሐዚ እዩ ኢሎም፡፡

Show Buttons
Hide Buttons