ዜናን ሓተታን

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ እዋን ተመዛቢሎም ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ዝተቓልዑ ሓገዝ ጌሩ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ እዋን ተመዛቢሎም ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ዝተቓልዑ ህዝቢ ጌድኦ 5 ሚልዮን ብር ሓገዝን ኣብቲ ከባቢ ከይዶም ህፁፅ ሞያዊ ሓገዝ ዝገብሩ 15 ዶካትርን 10 ነርስታትን ብሓፈሻ 25 ሰብ ሞያ ጥዕና ዝሓዘ ጉጅለ ብምልኣኽ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ጌድኦ ጠጠው ከም ዝብል ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ሓድነትና ንልምዓትን ለውጥን ትግራይ!!

ሓድነትና ንልምዓትን ለውጥን ትግራይ!!

ኣብ ትግራይ ዘሎ መጠን ድኽነትን ስእነት ስራሕን ንምቕራፍን ሓደሽቲ መደባት ልምዓት ንምፍፃምን ናብ ህፁፅ ምንቕስቓስ ብምእታው ኩለመዳይ ዓቕሚ ዝወነነትን ዝተለወጠትን ትግራይ ንምህናፅ መንግስቲ ትግራይ ኮሜቴ መተኣኻኸቢ እቶት ኣጣይሹ ይንቀሳቐስ ምህላው ተገሊፁ፡፡

ብብርኪ ሃገርን ክልልን “ሰለዝተቖፀርኩ ተጠቃሚ እየ” ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ 29 መጋቢት – ሚያዝያ 20 2011 ዓ/ም ዝሳለጥ 4ይ ዙር ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ኣመልኪቱ መግለፂ ተዋሂቡ፡፡

05/07/2011 ዓ/ም
===========
ብብርኪ ሃገርን ክልልን “ሰለዝተቖፀርኩ ተጠቃሚ እየ” ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ 29 መጋቢት – ሚያዝያ 20 2011 ዓ/ም ዝሳለጥ 4ይ ዙር ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ኣመልኪቱ መግለፂ ተዋሂቡ፡፡

መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሎ ክፍቲ ስራሕ ተጠቃምነት መናእሰይ ንምርግጋፅ ዝዓለመ ምደባ የካይድ ከም ዘሎ ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ ወ/ሮ ሰብለ ካሕሳይ ሎሚ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብሪሀን፡፡

04/07/2011 ዓ/ም 
==========
መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሎ ክፍቲ ስራሕ ተጠቃምነት መናእሰይ ንምርግጋፅ ዝዓለመ ምደባ የካይድ ከም ዘሎ ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ ወ/ሮ ሰብለ ካሕሳይ ሎሚ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብሪሀን፡፡

መበል ሳልሳይ መላእ ፀወታ ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ሃገርና ንምክያድ ትግራይ ሙሉእ ምደላዋታ ኣብ ምዝዛም ከምትርከብ ተገሊፁ፡፡

መበል ሳልሳይ መላእ ፀወታ ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ሃገርና ንምክያድ ትግራይ ሙሉእ ምደላዋታ ኣብ ምዝዛም ከምትርከብ ተገሊፁ፡፡

 ሓላፊት ጉ/መ/ስፖርት  ክልል ትግራይ  ወ/ሮ ገነት ኣረፈ ሎሚ ንጋዜጠኛታት  ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ፤ እቲ ውድድር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ ተተሊሙ እኻ እንተነበረ

ራብዓይ ዙር ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን 29 መጋቢት 2011ዓ.ም ከም ዝካየድ ተገሊፁ፡፡

ራብዓይ ዙር  ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን  29 መጋቢት 2011ዓ.ም ከም ዝካየድ ተገሊፁ፡፡

እቲ “ብምቁፃረይ ተጠቃሚ እየ” ዝብል መሪሕ ቴማ ዘለዎ 4ይ ዙር ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን 29 መጋቢት 2011ዓ.ም ኣብ መላእ ሃገርና ንምክያድ ዛጊድ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ተወጊኖም ከምዘለዉ ሓላፊ ማእኸላዊ እስታስቲክስ ኤጀንሲ ጨንፈር መቐለ ኣይተ ኣማረ ኣፍሊጦም፡፡

ስልጠና ቆፀርትን ተኸታተልቲ ከይዲ ቆፀራን ሎሚ ተጀሚሩ ፡፡

26/06/2011 ዓ.ም

ብብርኪ ሃገር ካብ 29 መጋቢት ክሳብ 20 ሚያዝያ 2011 ዓ/ም “ኣነ ስለ ዝተቖፀርኩ ተጠቃሚ እየ” ብዝብል ቴማ ን4ይ ግዘ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ንምስላጥ ንሸሞንተ መዓልታት ዝፀንሕ ስልጠና ቆፀርትን ተኸታተልቲ ከይዲ ቆፀራን ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ  ተጀሚሩ ፡፡

መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ዘበን ብብርኪ ዓለም ንመበል 108 ጊዜ ብብርኪ ሃገር ድማ ንመበል 43 ግዜ ክኽበር እዩ

26 ለካቲት 2011 ዓ.ም
 
ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣነስትዮ ማርች 8 “ዝለዓ ትኹረትን ቆራፅነትን ንሰላምናን ሓድነትናን ብምሃብ ኩለመዳይ ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ነረጋግፅ” ብዝብል ቴማ ንምኽባር ቅድመ ምድላው ምውጋኑ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ አነስትዮ ክልል ትግራይ ዶ/ር የትምወርቅ ገ/መስቀል ገሊፀን፡፡

መንግስቲ ትግራይ ኣብ ስሕበት ኢንቨስትመንት፣ መሰረተ ልምዓት፣ ዲፕሎማሲ፣ስራሕቲ ምድላው ኣብ ሃገርና ን4ይ ግዘ ዝግበር ህዝቢ ቆፀራን ኣብ ጉዳይ ሰላምን ኣድሂቡ ሰፊሕ ስራሕ እናሰርሐ ምዃኑ ተገሊፁ፡፡

ዕለት 22/06/2011 ዓ.ም
===============
መንግስቲ ትግራይ ኣብ ስሕበት ኢንቨስትመንት፣መሰረተ ልምዓት፣ ዲፕሎማሲ፣ስራሕቲ ምድላው ኣብ ሃገርና ን4ይ ግዘ ዝግበር ህዝቢ ቆፀራን ኣብ ጉዳይ ሰላምን ኣድሂቡ ሰፊሕ ስራሕ እናሰርሐ ምዃኑ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወ/ሮ ሊያ ካሳ ገሊፀን፡፡

“በዓል ዓወት ዓድዋ ናይ ቡዙሃነትናን ሓድነትናን ህያው ማህተም እዩ፡፡”

20/06/2011 ዓ.ም
============
ቢሮ ባህልን ቱሪዝም ክልል ትግራይ ምስ ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝም ብሓባር ብምዃን መበል 123 ዓመት በዓል ዓወት ዓድዋ 23 ለካቲት 2011ዓ.ም ”በዓል ዓወት ዓድዋ ናይ ቡዙሃነትናን ሓድነትናን ህያው ማህተም እዩ” ብዝብል መሪሕ ቃል ንምኽባር ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ምውጋኑ ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝም ክልል ትግራይ ወ/ሮ ብርኽቲ ገ/መድህን ገሊፀን ፡፡

Show Buttons
Hide Buttons