ዜናን ሓተታን

ከተማ ኣብ ትሕቲ መሬት

ከተማ ኣብ ትሕቲ መሬት

ኣብ ዝተፈላለዩ ድርሳናት ታሪኽ፣ መፅናዕታዊ መራኸብቲ ሓፋሽ፣ ፅሑፋት “ትግራይ መሰረት ስልጣነ እያ” ዝብል ሓሳብ ተደጋጊሙ እንትፅሓፍን እንትዝረብን ብዘይምኽንያት ኣይኮነን፡፡ ትግራይ ሕምብርቲ ስልጣነ ምንባራን ምዃናን ብስነ ኳዕቲ ዓበይቲ መረዳእታታት ስነ ጥንቲ እናተራኸቡ እዮም፡፡ ካብዚኣቶም “ኣብ ትሕቲ መሬት ከተማ ተረኺባ” ዝብል ዜና ኣግራሞት ይፈጥረልኩም ይኸውን፡፡ እቲ ዜና ግን ልክዕ ኮይኑ፤ እቲ ሓቂ ከምዚ እዩ፡፡

እዚ እዋን ንህዝቢ ትግራይ ከንበርክኹ ዝፅዕሩ ዘለዉ ሓይልታት ትምክሕቲ እንምክተሉ፣ መበል 45 ዓመት ልደት ህውሓት እነኽብረሉን ከምኡውን ማሕበራዊ ሚዲያ ብምጥቃም ተወዲብና ቃልስና እነሕይለሉ ግዘ እዩ ተባሂሉ

እዚ እዋን ንህዝቢ ትግራይ ከንበርክኹ ዝፅዕሩ ዘለዉ ሓይልታት ትምክሕቲ እንምክተሉ፣ መበል 45 ዓመት ልደት ህውሓት እነኽብረሉን ከምኡውን ማሕበራዊ ሚዲያ ብምጥቃም ተወዲብና ቃልስና እነሕይለሉ ግዘ እዩ ተባሂሉ::

ማሕበራዊ ሚዲያ ንረብሓ -ሃለዋትን ደሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ምስ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ብምትሕብባር ኣብ ዝተሳለጠ ዘተ ተረኺቦም መኽፈቲ መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ምክትትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ሓዱሽ ካሱ፤ እዚ እዋን ንህዝቢ ትግራይ ከንበርክኹ ዝፅዕሩ ዘለዉ ሓይልታት ትምክሕቲ እንምክተሉን መበል 45 ዓመት ልደት ህውሓት እነኽብረሉን ከምኡውን ማሕበራዊ ሚዲያ ብምጥቃም ተወዲብና ቃልስና እነሕይለሉ ግዘ እዩ ኢሎም::

ካብ መላእ ትግራይን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ዝተወከሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝሳተፍሉ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ካብ 18-19 ታሕሳስ 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ክሳለጥ እዩ

ካብ መላእ ትግራይን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ዝተወከሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝሳተፍሉ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ካብ 18-19 ታሕሳስ 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ክሳለጥ እዩ፡፡

እቲ ’’መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ’’ ብዝብል መሪሕ ቃል ንኽልተ ተኸታተልቲ መዓልቲ ኣብ ዝሳለጥ ህዝባዊ ኮንረንስ፣ ተወከልቲ ደቂ ኣንስትዮ፣ መናእሰይ፣ ምሁራን፣ ሲቪል ሰርቫንት፣ ወኪላት ሽድሽቲኦም ሲቪክ ማሕበራት፣መራሕቲ ሃይማኖት፣ ሰብ ሃፍቲ ነጋዶን፣ከምኡ’ውን ተወከልቲ ብሄረሰባት ኢሮብን ኩናማን ብድማር ኣስታት 1500 ተወከልቲ ክሳተፉ እዮም፡፡

 

ወይከ ወንዘር- ካብ ኣጀንዳና!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ወይከ ወንዘር- ካብ ኣጀንዳና!!

ህዝብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን፣ልምዓታዊ ዲሞክራሲያውን፣ ህዝባውን መስመሮም ኣፅኒዖም ንቕድሚት ስለዝመረሹ፣ ኣብ ርብዒ ክ/ዘመን ዙርያ መለስ ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ኣመዝጊቦም እዮም፡፡

ዋዕላ ምክልኻል ”በረድ ሓጋይ ”ይሳለጥ ኣሎ

ዋዕላ ምክልኻል ”በረድ ሓጋይ ”ይሳለጥ ኣሎ።

ብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ይካየድ አብ ዘሎ ዘተ ምክልኻል ብኽነት፤ ህዝቢ ትግራይ እንተሓቢሩ አንፃር ልምዓቱ፣ ሃለዋቱን ድሕንቱን ዝኾኑ ጎዳእቲ ባህልታት መኪቱ ልምዓቱን ሰላሙን ዉሑስ ንምግባር ዝዓግቶ ከምዘየለ ተገሊፁ።

በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተሰጠ መግለጫ

በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተሰጠ መግለጫ

የኢፌዲሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቻይና ሻንሲ ግዛት ልኡካን ቡድን ወደ ትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በኢንቨስትመንት፣ ትምህርት፣ መአድን ልማት እና የሁለትየሽ ግንኙነት ዙርያ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ለማድረግ እየመጣ መሆኑን በግልፅ ደብዳቤ ለክልሉ መንግስት መፃፉ ይታወቃል፡፡

ምስ ጉጅለ ልኡኽ ሃገረ ቻይና ግዝኣት ሻንሲ ኣብ ክልቲኣዊ ርክብን ትሕብብርን ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ስምምዕ ኣብ አዲስ ኣበባ ተፈራሪሙ

ብምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶር.ኣብርሃም ተኸስተ ዝምራሕ ልኡኽ ምስ ጉጅለ ልኡኽ ሃገረ ቻይና ግዝኣት ሻንሲ ኣብ ክልቲኣዊ ርክብን ትሕብብርን ዘድሃበ ዘተ ብምክያድ ፤ኣብ ኢንቨስትመንት፣ ቱሪዝም፣ ትምህርትን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ስምምዕ ኣብ አዲስ ኣበባ ተፈራሪሙ፡፡

 

ምሁራት ትግራይ፣ሲቪክ ማሕበራት፣ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ኩለን ውድባት ፖለቲካ ትግራይን ዝሳተፉሉ ክልላዊ ዋዕላ ይሳለጥ ኣሎ

ምሁራት ትግራይ፣ሲቪክ ማሕበራት፣ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ኩለን ውድባት ፖለቲካ ትግራይን ዝሳተፉሉ ክልላዊ ዋዕላ ይሳለጥ ኣሎ።

እቲ ንክልተ መዓልቲ ዝፀንሕ ዋዕላ ብኽፍሊ ትምህርቲ ሕግን ሕገመንግስትን መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዝተዳለወን ረብሓ ትግራይ ኣብ ፅላል ህብረ ብሄራዊት ኢትየጵያ ከመይ ይግለፅ/ ብኸመይከ ይረጋገፅ ኣብ ዝብል ዛዕባ ክዝቲ እዩ።

ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ኣንፈቱ ከይስሕት መንግሰቲ፣ ፖለቲካዊ መራሕትን ኣህጉራዊ መሻርኽትን ዘድሊ ሓገዝ ክገብሩ ኢነተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕ ፀዊዑ

ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ኣንፈቱ ከይስሕት መንግሰቲ፣ ፖለቲካዊ መራሕትን ኣህጉራዊ መሻርኽትን ዘድሊ ሓገዝ ክገብሩ ኢነተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕ ፀዊዑ።

ኣብ ዓለም ዝፍጠሩን ክፍጠሩ ዝኽእሉ ቅልውላዋትን ዝከታተል እዚ ጉጅለ፡ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝምልከት ፀብፃቡ ብፍላይ ቅድሚ ምርጫ 2012 ክትግበሩ ኣለዎም ዝበሎም ነጥቢታት ዘርዚሩ።

A Spectacular Religious Celebration of Saint Mary Tsion

A Spectacular Religious Celebration of Saint Mary Tsion

The Annual Saint Mary Tsion religious celebration was colourfully celebrated at Aksum, with four thousand tourists included, around 1.5 million guests or celebrants both from abroad and from all parts of Ethiopia. According to AtoGebremedhinFitsumBirhan, chief of the Office for Culture and Tourism of the town, there were 19 daily flights to the town and the town had earned around 10 million ETB as revenue and it has motivated the socio-economic activities of the town and has created job opportunities. Furthermore, it has enhanced the development of tourism in the town, ENA has reported.

Public Relations Bureau

Show Buttons
Hide Buttons