ዜናን ሓተታን

ንልዕሊ 96 ሽሕ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ተፈጢሩሎም

ንልዕሊ 96 ሽሕ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ተፈጢሩሎም ሃገራዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ/CSA/ ኣብ 2011 ዓ/ም ኣብ ዝገበሮ መፅናዕቲ ፤ ኣብ ትግራይ 1.8 ሚልዮን መናእሰይ ከም ዘለዉ ይሕብር፡፡ ካብ ዚኦም በብዓመቱ ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ መናእሰይ ዝፅናዕ እንትኸዉን ኣብ 2009 ዓ/ም ቁፅሪ ስራሕ ኣልቦ መናእሰይ ትግራይ 367ሽሕ ከም ዝነበረ የመላኽት፡፡

ትግራይ ንማእኸላይ መንግስቲ ትኸፍሎ ሕልፊ ግብሪ ከምዘየለ ተገሊፁ

ትግራይ ንማእኸላይ መንግስቲ ካብ ተእትዎ 33 ሚኢታዊ ትግብር እያ ዝብል ብማሕበራዊ ሚድያ ዝንዛሕ ወረ ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘይውክል ፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከን ዝኾነ በዓል መዝ እቶት ክልል ትግራይ ገሊፁ። ከምቲ ዝበሃል ናይ ኣታዊኣ 33% ቀርዩ ካብ ትግራይ ንፌዴራል ዝወሃብ 33 ትወሃብ ሕልፊ ሳንቲም እውን የላን ክብላ ዋና ዳይሬክተር እቲ በዓል መዝ ወይዘሮ ኣሰፉ ሊላይ ንሚድያ ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ሓቢረን።

ብሊዕሊ 2.5 ሚልዮን ዶላር መልዐሊ ካፒታል ኣብ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ሎሚ ብዕሊ ስርሑ ዝጀመረ ኬ.ፒ. ኣር እናተብሃለ ዝፅዋዕ ጉጅለ መፍረይ ዓለባ ህንዲ ን700 ወገናት ዕድል ስራሕ ከምዝፈጠረ ተሓቢሩ፡፡

ብሊዕሊ 2.5 ሚልዮን ዶላር መልዐሊ ካፒታል ኣብ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ሎሚ ብዕሊ ስርሑ ዝጀመረ ኬ.ፒ. ኣር እናተብሃለ ዝፅዋዕ ጉጅለ መፍረይ ዓለባ ህንዲ ን700 ወገናት ዕድል ስራሕ ከምዝፈጠረ ተሓቢሩ፡፡

ኣብ ትግራይ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ነዳዲ ከምዘሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚኬኤል ገሊፆም::

ኣብ ትግራይ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ነዳዲ ከምዘሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚኬኤል ገሊፆም::

ኣብ ትግራይ ንኢንቨስትመንት ፉሉይ ጠመተ ተዋሂቡዎ ይስራሕ ከምዘሎ ተገሊፁ፡፡

ኣብ ትግራይ ብልምዓት መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ንኢንቨስትመንት ፉሉይ ጠመተ ተዋሂቡዎ ይስራሕ ምህላዉ ምክትል ርእስ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 23 ሚያዝያ 2011 ዓ/ም ኣብ ዝሃቡዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብሪሆም፡፡

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ ሚካኤል ምስ ኣመራርሓ ዞባ መቐለ፣ ዞባ ደቡብ ምብራቕ፣ ኣመሓደርቲ ምስ እንደርታ ዝዋሰና 6 ክፍለ ከተማታት መቐለን ተወከልቲ መናእሰይ እንደርታን መቐለን 21 ሚያዝያ 2011ዓ/ም ተመያይጦም::

ኣግባብነት ዘለዎም ሕቶታት መናእሰይ ንዘጋጠሙ ክፍተታት መነፅር ኮይኖም ዘርእዩ፣ ትግራይ ንምልዋጥ ኣብ ዝስርሑ ስራሕቲ ሓገዝቲ እታወታት ብምዃን ዘገልግሉን ፀገማት ሕብረተሰብ ብኣግኡ ንኽፍትሑ ዘኽእሉን ንምሰላጥ ልምዓት ኣገደስቲ ምዃኖም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ገሊፆም::

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ ሚካኤል ምስ ኣመራርሓ ዞባ መቐለ፣ ዞባ ደቡብ ምብራቕ፣ ኣመሓደርቲ ምስ እንደርታ ዝዋሰና 6 ክፍለ ከተማታት መቐለን ተወከልቲ መናእሰይ እንደርታን መቐለን 21 ሚያዝያ 2011ዓ/ም ተመያይጦም::

ኣብ መቐለ ልዕሊ 9 ሽሕን 800 መናኣሰይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሕን ፈረቐን መጠሻ መሬት ክወሃቡ ‘ዮም።

ኣብ መቐለ ልዕሊ 9 ሽሕን 800 መናኣሰይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሕን ፈረቐን መጠሻ መሬት ክወሃቡ ‘ዮም።

ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንልዕሊ 9ሽሕን 800ን መናኣሰይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሕን ፈረቃን መጠሻ መሬት ከም ዝህብ ኣፍሊጡ።

እቲ ምምሕዳር ነዚ ዝበለ ትማሊ ራብዓይ ዘመን መበል 24 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ እታ ከተማ እንትሳለጥ እዮ።

ኣብ ትግራይ ልዕሊ 220 ሽሕ ሓረስቶት ዝተሳተፍሉ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት ይወገን ከምዘሎ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ኣብ ትግራይ ልዕሊ 220 ሽሕ ሓረስቶት ዝተሳተፍሉ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት ይወገን ከምዘሎ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነት ንምንጋፍ ስራሕቲ ሃፍቲ ተፈጥሮ ፣መስኖን ዘፈር ልምዓት ሃፍቲ እንስሳን ብምውዳድ ይስራሕ ምህላውን ኣብዚ እዋን 221,527 ሓረስቶት ኣብ ፓኬጃት ሃፍቲ እንስሳ፣ ልምዓት ንህቢ ደርሆ፣ ፀባን ስጋን ይሳተፉ ከምዘለው እቲ ቢሮ ዝለኣኾ መረዳእታ የመላኽት፡፡

ብብርኪ ክልል ትግራይ ልዕሊ 234 ሽሕ ተምሃሮ ሃገራውን ክልላውን ፈተና ከምዝወስዱ ተገሊፁ፡፡

ብብርኪ ክልል ትግራይ ልዕሊ 234 ሽሕ ተምሃሮ ሃገራውን ክልላውን ፈተና ከምዝወስዱ ተገሊፁ፡፡

ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2011 ዓ.ም. ንዝወሃብ ሃገራውን ክልላውን ፈተና ዛጊድ ብደረጃ ክልል ከይዲ ምድላው ፈተና፣ ምልመላ ዘድሊ ሓይሊ ሰብ፣ ምዝገባ ተፈተንቲ ተምሃሮን ካልኦት ምድላዋትን ከምዝተወገኑን ልዕሊ 234 ሽሕ ተምሃሮ ሃገራውን ክልላውን ፈተና ከምዝወስዱን ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

አብ ዝተፈላለያ ጣብያታት ወረዳ አፅቢ ወንበርታ ብቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዝተሰናድአ ዑደት ልውውጥ ተመክሮ ዝተዋደዱ ልምዓት መስኖ፣ ዝራእትን ሃፍቲ እንስሳን ተሳሊጡ፡፡

አብ ዝተፈላለያ ጣብያታት ወረዳ አፅቢ ወንበርታ ብቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዝተሰናድአ ዑደት ልውውጥ ተመክሮ ዝተዋደዱ ልምዓት መስኖ፣ ዝራእትን ሃፍቲ እንስሳን ተሳሊጡ፡፡

Show Buttons
Hide Buttons