ዜናን ሓተታን

ኣሸንዳና-ኣብ ገዛና!! ንበረኻ ኣንበጣ- ብፎጣ!! ንኮረና- ሕድ ሕድና!! ባንዳ-ሕልው ኣይብላን እታ ሜዳ!!

ዕለታዊ መልእኸቲ

ኣሸንዳና-ኣብ ገዛና!! ንበረኻ ኣንበጣ- ብፎጣ!! ንኮረና- ሕድ ሕድና!! ባንዳ-ሕልው ኣይብላን እታ ሜዳ!!

ህዝቢ ትግራይን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም፣ 6ይ መረፃ መኸተና ምስ ምክያድ ጎና ጎኒ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ግንባራት ወፊሮም ብምርብራብ መስተንክራዊ ዓወታት የመዝግቡ ኣለው፡፡ 4 ጳጉሜን 2012 ዓ.ም ዝውገን 6ይ መረፃ መኸተና ሰላማዊ፣ ነፃ፣ ግልፂ፣ ኣሳታፊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ሕጋውን ተኣማንን ገይሮም ብምዝዛም ንዓለም ተምሳሌት ከምዝኾኑ ዘጠራጥር ኣይኸውንን::

ወፍሪ ክንክን ፈልስታት ተሳሊጡ

ወፍሪ ክንክን ፈልስታት ተሳሊጡ

ሰራሕተኛታት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ “ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ቀፅሪ ሓወልቲ ሰማእታት ዓዲ ሓቂ መቐለ፣ 11 ነሓሰ ወፍሪ ክንክን ፈልስታት ኣሳሊጦም።

ምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ሓዱሽ ካሱ ከምዝበልዎ፣እቲ ኣብዚ ዕለት “ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ብሓባር ኮይንካ ዝተሳለጠ ወፍሪ ክንክን ፈልስታት ኣካል ተኸላ ፈልሲ እዩ።ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ በቢዓመቱ ክዝከር እንተሎ ፖሊሲ ሓምለዋይ ልምዓት ሽትኡ ንኽወቅዕን ዘላቕነት ዘለዎ ለውጢ ንኽመፅእን ፈልሲ ካብ ምትካል ብዝዘለለ ክፀድቕን ናብ ረብሓ ክውዕልን ንምግባር ማይ ክሰትይ፣ክኹስኮስን ብሓፈሻ ክንክን ክግበረሉን ይግባእ ኢሎም።

መልእኽቲ የቐንየልና

መልእኽቲ የቐንየልና

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ፈለማ እንኳዕ “መኸተ ዓርሰ ምምሕዳር ትግራይ” ብዝብል ብብርኪ ክልል ይካየድ ናብ ዘሎ መድረኽ ኣፍልጦ ብሰላም ኣብፀሓኩም/ክን ክብል ይፎቱ።

1568 ተሃነፅቲ ሕጊ ብይቕረታ ክፍትሑ ተወሲኑ

1568 ተሃነፅቲ ሕጊ ብይቕረታ ክፍትሑ ተወሲኑ

ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮሮና ቫይረስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 07 ነሓሰ 2012 ዓ.ም ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ 38 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 1568 ተሃነፅቲ ሕጊ ድሕንነቶም ንምሕላው ብይቕረታ ክፍትሑ ከምዝተወሰነ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ።

ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተ ተኪኡ ምትኩ ከምዝበልዎ፣ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ዕድል ይቕረታ ንክወሃቦም 1704 ተሃነፅቲ ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮሮና ቫይረስ ክሪኦም ዝቐረቡ ኮይኖም ካብዚኣቶም 38 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 1568 ተሃነፅቲ ዕድል ይቕረታ ክረኽቡ ተወሲኑ ኣሎ።ካብቶም ዝቐረቡ ይፅንሑ ዝተብሃሉ ድማ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 136 ተሃነፅቲ እንትኾኑ እዚኣቶም ምስ ቅትለት፣ኣገዲድካ ምድፋርን ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባትን ዝተኣሳሰረ ገበን ዘለዎም ከምዝኾኑ ኣይተ ተኪኡ ኣረዲኦም።

ድልድል ፈነወ ጊዜ ኣየርን ዓምድን ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ፓርትታት ትግራይ ተኻይዱ

ድልድል ፈነወ ጊዜ ኣየርን ዓምድን ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ፓርትታት ትግራይ ተኻይዱ

ኣብ 6ይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ ዝወዳደሩ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ዘለዎም ሓሳብ ሒዞም ናብ ህዝቢ ክቐርቡ ከምዘለዎም ኣዋጅ መረፃ ትግራይ ቁ.351/2012 ኣስፊሩዎ ኣሎ። ብምዃኑ እቲ ብኮምሽን መረፃ ትግራይን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ዝተዳለወ መምርሒ፣ ብዝወፀ ረቛሒታት መምርሒ ኣጠቓቅማ መራኸቢ ሓፋሽ መሰረት እቶም ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ኣብተን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ሚድያታት ማለት ቴለቪዝን ትግራይ፣ቴለቪዝን ድምፂ ወያነ ትግራይ፣ብሄራውን ኤፍኤማትን ሬድዮ ድምፂ ወያነ ትግራይ፤ኤፍኤም መቐለ 104.4፣ኤፍኤም ሞሞና 96.4ን ቴለቪዝን ትግራይ ሚድያ ሃውስን ሕድ ሕድ ሚድያ ኣብ መዓልቲ 1፡30 ማለት 90 ደቒቓ ዝመደበኦ እቶም ፓርትታት ብዝገበርዎ ምርድዳእ ፈነወ ኣየር ጊዜ ብዕፃ ዝወፀ ረኺቦም ኣለዉ።
ከምኡ እውን ብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣብ ዝዳሎ ጋዜጣ መቓልሕ ትግራይ እቶም ሓሙሽተ ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ፓርትታት ትግራይ ኣብ ክልተ ሕታም ዝተመደበ 10 ዓምድታት ሕድሕዶም ብዕፃ ዝረኸቡዎ ሙሉእ ዓምዲ ረኺቦም ኣለዉ።

ሓድግታት ትግራይ ብፍልጠት እናተመርሑ ንዓለም ክላለዩ ይግበር ኣሎ

ሓድግታት ትግራይ ብፍልጠት እናተመርሑ ንዓለም ክላለዩ ይግበር ኣሎ ተባሂሉ

ኣብ ትግራይ ዘለው ልዕሊ 120 ካብ ከውሒ ዝተፈልፈሉ ኣብያተ ክርስትያናትን ባህላውን ተፈጥሮኣውን ሓድግታትን ብፍልጠት እናተመርሑ ንዓለም ክላለዩን ንምግባር ኣወዳድብኡ ክሳብ ወረዳ ዘርጊሑ ብዙሓት ስራሕቲ እናሳለጠ ከምዝኾነ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ መደበኛ ዝናብ ይዘንብ ኣሎ

ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ መደበኛ ዝናብ ይዘንብ ኣሎ

ኣብዚ ዓመት ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ መደበኛ ዝኾነ መጠን ዝናብ ከም ዘሎ ኤጀንሲ ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ማእኸል ክልል ትግራይ ኣፍለጡ፡፡

ኣብ ኤጀንሲ ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ማእኸል ክልል ትግራይ መተሓባበሪ ቅድመ መጠንቀቅታ ኩነታት ዝናብ ኣይተ ዳርጌ ፍቓዱ ከም ዝሓበርዎ፣ ክራማት ሎሚ ዓመት ትግራይ ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር ኣብ ኣብዝሓ ከባብታት መደበኛ ዝናብ ከምዘሎ ገሊፆም።

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና እንኳዕ ንመበል 1441 ኢድ ኣል ኣድሃ /ዓረፋ/ ብሰላም ኣብፀሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ብሽም ህዝቢ ትግራይ እንተመሓላልፍ ዝለዓለ ሓበን ይስመዖ፡፡

ማሕበር ልምዓት ትግራይ 349.7 ሚልዮን ብር እቶት ኣኪባ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ 349.7 ሚልዮን ብር እቶት ኣኪባ።

ዝተፈላለየ ሜላ መተኣኻኺቢ እቶት ብምጥቃም ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ 2012 ዓ/ም 349.7 ሚልዮን ብር እቶት ከምዝረኸበት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣፍሊጣ።

ምክትል ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ገብረእግዚኣብሄ ከምዝበልዎ፣ ካብ ቢዝነስ ንልምዓት ሓዊሱ ካብ ኣባልነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ 89.6 ሚልዮን ብር፣ ካብ ማሕበረሰብ ተጋሩ ዳያስፖራ 65.7 ሚልዮን ብር፣ ካብ ቴሌቶን 29.7 ሚልዮን ብር ተኣኪቡ እዩ። ካልኦት መተኣኻኸቢ ሜላታት ፍልፍል እቶት ተባሂሎም ካብ ዝተነፀሩ ካብ ተሳትፎ ማሕበራዊ ሓላፍነት ተጠቀምቲ መስተ ቢራ 43 ሚልዮን ብር፣ ካብ ሓፀርቲ መልእኽትታት 6831ን 8160ን 8.6 ሚልዮን ብር ተረኺቡ። ከምኡ’ውን ምስ ማልት ሓቢሮም ካብ ዝሰርሑ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ድማ 113 ሚልዮን ብድምር 349.7 ሚልዮን ብር ተኣኪቡ እዩ፤ ይኹንምበር ምስ ዘለና ዓቕሚ እንትነፃፀር ኣዝዩ ውሑድ እንትኾን ምስቲ ሕሉፍ ኣመፃፅኣና ብምንፅፃር እንትርአ ግና ኣዝዩ ዓብይ እቶት እዩ ኢሎም።

ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ሕማም ኮሮና ብዝግባእ ክከላኸላን ክቆፃፀራን ይግባእ

ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ሕማም ኮሮና ብዝግባእ ክከላኸላን ክቆፃፀራን ይግባእ

ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኮቪድ 19 ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ዘተባብዕ ውፅኢት ዋላ እንተተረኸበ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ሕማም ኮሮና ብዝግባእ ክከላኸላን ክቆፃፀራን ከምዝግባእ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ኣፍሊጡ።