ዜናን ሓተታን

ልዑል ምስጋና ኣብ መላእ ዓለም ንዘለኹም ኤርትራውያን!!

መልእኽቲ ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ.ር ደብረፂዮን ገብረሚካኤል
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
ልዑል ምስጋና ኣብ መላእ ዓለም ንዘለኹም ኤርትራውያን!!

ኣብ ዞባ ደቡብን ካልኦት ከባብታት ትግራይ ንዘጋጠመና ወራር ዕስለ ኣምበጣ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን፣ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ብኣካል ናብቲ ቦታ ብምኻድ ኣብ ጎኒ ሓረስታይ ትግራይ ተሰሊፍኩም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ርብርብ ኣብነታዊ እጃምኩም እናፈፀምኩም ኢኹም፣ ብኣካል ንምስታፍ ዕድል ዘይረኸብኩም ድማ ኣብዘለኹሞ ኮይንኩም ንሓረስታይ ትግራይ ገንዘባዊ ድጋፍ ንምግባር ብGofundme ፕላትፎርም ዝከኣለኩም እናገበርኩም ትርከቡ።
እዚ ተግባር’ዚ ዘረጋግፆ ሓቂ፣ ሕውነት ህዝቢታት ትግራይን ኤርትራን እከያት ከይደልይዎን ክዘርጉዎን ክፍትኑን ይኽእሉ እምበር ካብኡ ሓሊፎም ፈላልዮም ከጋጭውዎ ምሕሳብ ኣይኮነን ምሕላም እውን ከንቱ ድኻም ከምዝኾነ እዩ። እዞም ክልተ ህዝብታት እዚኦም ናይ ሓባር ፀላኢኦም ብመሪር ቃልሶም ደምሲሶም ዓወቶም ጨቢጦም’ዮም። ሕዚ እውን መፃኢ ዕድሎም ብናይ ሓባር ቃልሶም ውሑስ ከምዝገብሩ ኣየጠራጥርን።
በዚ ቅዱስ ተበግሶኹም ዝተሰመዐኒ ሓበንን ዘለኒ ክብሪን ክገልፀልኩም ይፈቱ። የቐንየልና ።

ንምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝወፀ ድንጋገ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምምሕያሽ ከም ዝተገበረሉ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ገሊፁ፡፡

ኣብ ድንጋገ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምምሕያሽ ተገይሩ
““““““““““““““““““““““““““““`
ንምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝወፀ ድንጋገ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምምሕያሽ ከም ዝተገበረሉ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ገሊፁ፡፡

ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶ/ር ሓጎስ ጎዲፋይ ከምዝሓበርዎ፣ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ድንጋገ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ፀዲቑ እናተሰርሐሉ ፀኒሑ እዩ፡፡ ሕዚ ድማ ኣብ ኢኮኖሚ ዘሕድሮ ፅዕንቶ ብምርኣይ ተነቢሮም ዝነበሩ እገዳታት ክለዓሉ ተገይሮም፡፡

ብመሰረት’ዚ ካብ ካልኦት ሃገራት ይኹን ክልላት እዛ ሃገር ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ክፋላት ሕብረተሰብ ካብ 24 ሰዓታት ጀሚሩ ክሳብ 48 ሰዓታት ውሽጢ ውፅኢት ምርመራ ክወሃቦም፣ እንዳመስተ ክሳብ ምሸት ኣርባዕተ ሰዓት ጥራሕ ግልግሎት ክህቡ ከምዘለዎምን ድሕሪ ኣርባዕተ ሰዓት ክሰርሕ ዝተረኸበ ግና ክሳብ ፍቓድ ምሕዳግ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ።

ካብ ደገ ፍቓድ ወረቐት “ፒሲኣር” ዝብል ሒዞም ንዝመፁ ኣጋይሽ ከይተወሸቡ ዝኣትውሉ ኩነታት ከምዘሎን ኣብ ገዛ ኽራይ ተነቢሩ ዝነበረ ኣዋጅ ክለዓል ብምግባር በቲ ስሩዕ ክቕፅል ተገይሩ ኣሎ። ኣብ መጓዓዝያ ድማ በቲ ሕጋዊ መንገዲ ምጉዕዓዝ ክህሉን ሳኒታይዘር፣ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምጥቃም ግድን ክኸውን እዙይ ተግባራዊ ዘይገበረ ግና ክሳብ 5,000 ቅርሺ መቕፃዕቲ ይስዕቦ። ትምህርቲ ብዝምልከት 9 ጥቅምቲ 2013 ዓ/ም 12 ክፍሊ ጥራሕ ክጅምሩ ካልኦት ግና ሕድ ሕድ ቤትትምህርቲ መፅናዕቲ ተገይሩ ከመይ ከምዝጅምሩ ንቐፃላይ ብዝርዝር ከምዝቐርብ ዶ/ር ሓጎስ ገሊፆም፡፡

ዘራእቲ ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ከይብላዕ ተዋዲድካ ምስራሕ የድሊ ተባሂሉ

ዘራእቲ ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ከይብላዕ ተዋዲድካ ምስራሕ የድሊ ተባሂሉ
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`
ዘራእቲ ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ከይብላዕ ሃፍትን ጉልበትን ቆጣባይ ብዝኾነ መንገዲ ተዋዲድካ ምስራሕ ከምዘድሊ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ገሊፁ፡፡

ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ዶ/ር ኣትንኩት መዝገቡ ከምዝሓበርዎ፣ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ሎሚ ዕለት 30 መስከረም 2013 ዓ.ም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብበዝሒ ዝወዓለ ኮይኑ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅን ዞባ ማእኸል ከባቢታት ቆላ ተምቤንን እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ተራእዩ እዩ፡፡ ነዚ ንምምካት ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ልዑል ምድላው እናገበረ ኮይኑ ዘራእቲ ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ከይብላዕ ሃፍትን ጉልበትን ቆጣባይ ብዝኾነ መንገዲ ተዋዲድካ ምስራሕ የድሊ ኢሎም፡፡

ምሸላ ብምምጋብ ዝርከብ ሸውዓተ ጥዕናዊ ጥቕምታት!!!

ምሸላ ብምምጋብ ዝርከብ ሸውዓተ ጥዕናዊ ጥቕምታት!!!
=========================
ምሸላ ኣብ ዓለም ካብ ስርናይ፣ ሩዝ፣ ምሸላ ባሕርን ስገምን ቀፂሉ ብሓይሊ ወሃብነቱ ብሓምሻይ ብርኪ ዝፍለጥ ዘርኢ እዩ፡፡ ኣብ ውሽጡ መዓድናት ሓፂን ዚንክን ንጥረ ነገራትን ባይታሚን ቢ ኮምፕሌክስን የፍልፍል፡፡ ኣግሪካልቸራል ቢዝነስ ፋርምስ ካብ ዝብል ድህረ ገፅ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከምዘመላኽቶ ኣብ ስሩዕ ስርዓተ ምግቢ ምሸላ ሓዊስካ ምምጋብ ሸውዓተ ጥዕናዊ ጥቕምታት ኣለውዎ።
1.ዝለዓለ ትሕዝቶ ንጥረ ነገር ኣለዎ፦
ምሸላ ኣብሲሎም እንትምገቡ ካብ ሓደ ፍንጃል ወይ 192 ግራም ምሸላ ውሽጢ 22 ግራም ፕሮቲን ይርከብ፡፡ ደቂ ኣነስትዮ ኣብ መዓልቲ 46 ግራም፣ ደቂ ተባዕትዮ 56 ግራም ፕሮቲን ንኽረክቡ ይመዓድ፡፡ እዚ ማለት ምሸላ ኣብ መዓልቲ ክንረኽቦ ካብ ዝግበኣና ትሕዝቶ ፕሮቲን 43 ሚኢታዊ ይሕዝ፡፡ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ምሸላ ምምጋብ ኣብ መዓልቲ ውሽጢ ክረኽብዎ ዝግበኦም 47 ሚኢታዊ ናይ ሓፂን 55 ሚኢታዊ ፎስፎረስ ንጥረ ነገር ይረኽቡ፡፡ ብተወሳኺ ምሸላ ናይ ማግንዝየም፣ ኮፐር፣ ካልሽየም፣ ዚንክን ፖታሽየም ንጥረ ነገር ትሕዝቶ ዓይነት ፍልፍል እዩ፡፡ ስለዚ ምሸላ ምምጋብ 30 ሚኢታዊ ቫይታሚናት ኒያሲንን ታያሚን ኣማሊኦም ማለት እዩ፡፡
 

ሓድሽ ቅርሺ ኣብ ጨንፈራት ደደቢት ትካል ዕቋርን ልቓሕን ምቕያር ከምዝከኣል ተገሊፁ

ሓድሽ ቅርሺ ኣብ ጨንፈራት ደደቢት ትካል ዕቋርን ልቓሕን ምቕያር ከምዝከኣል ተገሊፁ

ኣብ ኩለን ጨንፈራት ደደቢት ትካል ዕቋርን ልቓሕን ሓድሽ ቅርሺ ምቕያር ከም ዝካኣል ደደቢት ትካል ዕቋርን ልቓን ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ዋና ኣካያዲ ስራሕ እቲ ትካል ኣይተ ሙሉጌታ ብርሃነ ከምዝበልዎ፣ ምቕያር ሓድሽ ቅርሺ ሲዒቡ ሕብረተሰብ ከይተደናገረ ኣብ ቀረብኡ ኣብ ዘለዎ ጨንፈራት ደደቢት ትካል ዕቋርን ልቓሕን ምቕያር ከም ዝኽእል ፈሊጡ ክሳብ እቲ ዝተብሃለ መቐየሪ እዋን ናብ እተን ጨንፈራት እቲ ትካል ብምኻድ ክቕይር ይግባእ ኢሎም፡፡

“ሓበሬታ ንኹሉ!!” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ መዓልቲ ሓበሬታ ይኽበር ኣሎ

“ሓበሬታ ንኹሉ!!” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ መዓልቲ ሓበሬታ ይኽበር ኣሎ
።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።

“ሓበሬታ ንኹሉ!!” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ብምትሕብባር ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ፕሮግራም ቃል ኪዳን ሰቖጣ ትግራይን ብብርኪ ዓለም ንሓምሻይ ግዜ፣ ብብርኪ ክልል ድማ ንኻልኣይ ግዜ መዓልቲ ሓበሬታ ኣብ ከተማ መቐለ 21 መስከረም 2013 ዓ.ም ብፓነል ምይይጥ ይኽበር ኣሎ።

በዓል መስቀል አብ ከተማ ዓድግራት ብድሙቅ ኩነታት ተኸቢሩ

በዓል መስቀል አብ ከተማ ዓድግራት ብድሙቅ ኩነታት ተኸቢሩ

አብቲ ስነ ሰርዓት ደመራ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ከምዝበልዎ፣ በዓል መስቀል እዚ ዓመት ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ፍልይ ዘብሎ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንድሕንነት ሕ/ሰብ ክበሃል ብውሱን ተሳታፊ ጥራሕ ክኽበር ተገይሩ እዩ። ሕ/ሰብ ብወገኑ በዓል መስቀል ዓጋመ ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ሒዙ ንክከይድ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ እናኽበሮ እዩ ኢሎም።

ኣብ ድኽዳኸ ህፃናት ዘድሃበ ስልጠና ንኣካላት ሚድያ ተዋሂቡ

ብምትሕብባር ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስት ክልል ትግራይን ቃልኪዳን ሰቖጣን ኣብ ድኽዳኸ ህፃናት ዘድሃበ ዘተ ምስ ኣካላት ሚድያ 16 መስከረም 2013 ዓ.ም ተሳሊጡ።

ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዝተረኸባ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወ/ሮ ሊያ ካሳ ከምዝበልኦ፣ ህፃናት ብድኽዳኸ ንከይጥቅዑ ዝተዋደደ ስራሕ ኩሎም ኣካላት ዝጠልብ እዩ። ብፍላይ ግና ሚድያታት ግንዛበ ሕብረተሰብ ብምብራኽ ኣብ ኣተሓሳስባ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ክሰርሓ ኣለወን። ምኽንያቱ ህፃናት ካብ ድኽዳኸ ተናጊፎም መፍረይቲ ዜጋታት ንከይኾኑ ዝዓግት ዘሎ ቁልፊ ፀገም ኣብ ምቕራፅን ምልዋጥን ርእሲ ደቂ ሰባት ብዝግባእ ስለዘይሰራሕና ኢና። ህፃናት ካብ ድኽዳኸ ናፃ ኮይኖም ኣብ ኩለመዳያዊ ቐፃሊ ሂወቶም ዕዉታት ንክኾኑ፣ ሚድያታት ኣብ ምዕባይ ግንዛበ ዝለዓለ እጃም ክፃወታን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ ብሉፃት ስራሕቲ ካብን ናብን ብምግፋሕ ኣብ ምንካይ ድኽዳኸ ህፃናት ምስራሕ ከምዘድልን ወ/ሮ ሊያ ሓቢረን።

6ይ ዘመን 1ይ ስሩዕ ጉባኤ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓድሽ መንግስቲ ትግራይ መስሪቱ

6ይ ዘመን 1ይ ስሩዕ ጉባኤ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓድሽ መንግስቲ ትግራይ መስሪቱ

4 ዻጉሜን 2012 ዓ.ም ዝተኻየደ ታሪካዊ መረፃ ትግራይ ስዒቡ፣ ሰዓራይ ውድብ ሓድሽ መንግስቲ ክምስርት ብዘለዎ መሰረት፣ ሎሚ መዓልቲ 14 መስከረም 2013 ዓ.ም 6ይ ዘመን 1ይ ስሩዕ ጉባኤ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምክያድ ሓድሽ መንግስቲ ትግራይ ተመስሪቱ። እቲ ቤት ምኽሪ ንዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮይኖም ንሓሙሽተ ዓመታት ንከገልግሉ ብሙሉእ ድምፂ ሸይሙዎም።

ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት 14 መስከረም 2008 ዓ.ም ከምዛ ዕለት እቲ እናገልገለ ዝፀንሐ መንግስቲ ከምዝተመረፀ ዝዝከር ኮይኑ፣ ሎሚ መዓልቲ 14 መስከረም 2013 ዓ.ም ኣብ ሓሙሽተ ዓመት ድማ ሓድሽ መንግስቲ ትግራይ ተመስሪቱ ኣሎ።

ንቀወምቲ ኮሚቴታት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስጋና ወረቐት ምስክር ተዋሂቡ

ንቀወምቲ ኮሚቴታት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስጋና ወረቐት ምስክር ተዋሂቡ

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎሚ መዓልቲ 14 መስከረም ቅድሚ ቐትሪ መዛዘሚ 5ይ ዘመን መበል 20 ስሩዕ ጉባኤ እንተሳልጥ ንቀወምቲ ኮሚቴታት እቲ ቤት ምኽሪ ምስጋና ወረቐት ምስክር ሂቡ።

እቶም ምስጋና ወረቐት ምስክር ዝተውሃቦም ዋና ኣፈ-ጉባኤን ምክትል ኣፈጉባኤን ዝርከቡዎም፣ቀወምቲ ኮሚቴታት በጀትን ኦዲትን፣ ጉዳያት ልምዓትን ከተማን ኮንስትራክሽንን፣ሕግን ምምሕዳርን፣ሕርሻንልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮን፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ማሕበራውን ልምዓት ሃፍቲ ሰብን እዮም። ነባር ኣባላት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ንዝነበሮም ዕውት ምንቅስቃስ ምስጋና ወረቐት ምስክር፣ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ተዋሂቡዎም።