ዜናን ሓተታን

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ አብ ኣፈፃፅማ መደብ 2011ዓ/ም ገምጊሙ ኣብ ቀፃሊ ዓመት ብዛዕባ ዝሓዞም ትልምታቱ ምስ ሰራሕተኛታቱ ተመያይጡ

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ አብ ኣፈፃፅማ መደብ 2011ዓ/ም ገምጊሙ ኣብ ቀፃሊ ዓመት ብዛዕባ ዝሓዞም ትልምታቱ ምስ ሰራሕተኛታቱ ተመያይጡ።

አሁን በሀገራችን እየታዩ ያሉ ችግሮች ህገ መንግስት ካለማክበርና የህግ የበላይናትን ካለማረጋገጥ የሚነሱ ችግሮች መሆናቸውን ዶ/ር ደብረፅዮን ገልፀዋል

አሁን በሀገራችን እየታዩ ያሉ ችግሮች ህገ መንግስት ካለማክበርና የህግ የበላይናትን ካለማረጋገጥ የሚነሱ ችግሮች መሆናቸውን ዶ/ር ደብረፅዮን ገልፀዋል

7ይ ዓመት ዝኽረ ብሉፅ መራሒ ተጋዳላይ መለሰ ዜናዊ “ራእይን ክብርታትን መራሒና መለሰ ዋሕስ ሕዳሰና፣ ፅንዓትናን ዘይተርፍ ዓወትን” ብዝብል መሪሕም ክሳለጥ እዩ

7ይ ዓመት ዝኽረ ብሉፅ መራሒ ተጋዳላይ መለሰ ዜናዊ “ራእይን ክብርታትን መራሒና መለሰ ዋሕስ ሕዳሰና፣ ፅንዓትናንዘይተርፍ ዓወትን” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝተፈለለዩ ፍፃመታት ብምስላጥ ከምዝዝከር ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ሎሚ ዕላዊ ገይሩ፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ
መቐለ 8 ነሓሰ 2011 ዓ/ም

 

ዲያስፖራ ትግራይ ማልት ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ኣብ እትነጥፎም ንዘላ ስራሕቲ ዑደት የካይዱ ኣለዉ

ብቴክኖሎጂ ዝማዕበለት ትግራይ ንምርኣይ ፈላማይ ዕማም ምሁር ሓይሊ ምፍጣር ዝብል ራእይ ማልት ጋህዲ ንምግባር እቲ ጀሚሮምዎ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣበርቲዖም ክቕፅልሉ ከም ዝግባእ ማልት ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ኣብ እትነጥፎም ንዘላ ስራሕቲ ዝተዓዘቡ ተሳተፍቲ ዑደት ዲያስፖራ ትግራይ ገሊፆም፡፡

ሓፂር ሓበሬታ ኢንቨስትመንት ንማሕበረሰብ ዲያስፖራ

ሓፂር ሓበሬታ ኢንቨስትመንት ንማሕበረሰብ ዲያስፖራ

ክልል ትግራይ ንዲያስፖራ /ተጋሩ/ ኣብዚ ክልል መዋእለ ንዋዮም ከፍስሱ እናተባብዐ መፂኡ እዩ፡፡ እዚ ድማ ገንዘብን ፍልጠትን ብምትሕልላፍ ዕብየትን ገንዘባዊ ዓቕሚ እዚ ክልል ክብ ክብልን ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ፡፡ ፖሊሲ ናይዛ ሃገር ኣብ ክልልናን ኣብ ኢትዮጵያን ስራሕቲ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዲያስፖራ ንክውስኽ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ፡፡

“ዕድመ ድኽነት ብምንዋሕ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ዝህቅንን ዕንቕፋት ዝፈጥርን ሓይሊ ንድኽነት ካብ ዝሃብናዮ ሽም ዝተፈለየ ትርጉም ክንህቦ ኣይንኽእልን ተባሂሉ”

“ዕድመ ድኽነት ብምንዋሕ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ዝህቅንን ዕንቕፋት ዝፈጥርን ሓይሊ ንድኽነት ካብ ዝሃብናዮ ሽም ዝተፈለየ ትርጉም ክንህቦ ኣይንኽእልን ተባሂሉ።”

ኣብ ዋዕላ 2ይ ዓለም ለኸ ማሕበረ ሰብ ምሁራን ትግራይ ሳይንሳዊ ምርምር ዝተገበረሎም መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቐሪቦም

ኣብ ዋዕላ 2ይ ዓለም ለኸ ማሕበረ ሰብ ምሁራን ትግራይ፤ንሃፍተ ገነት ትግራይ ብሳይንሳዊ መንገዲ ዘነፀሩ ፖሊሲታት፣ ኣሰራርሓታትን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ህዳሰኣ ንምርግጋፅ ዘኽእሉ ዓሚዩቕ ሳይንሳዊ ምርምር ዝተገበረሎም መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቐሪቦም፡፡

ኣካቢት መዳለዊት ዓብዩ ኮሚቴ 2ይ ዙር ዓለም ለኸ ፌስትቫል ዲያስፖራ ትግራይን ወ/ሮ ሊያ ካሳ ኣብ ሓፈሻዊ ፅንብል ምዝገባን ኣቀባቢላን ተሳተፍቲ 2ይ ዙር ፌስትቫል ዲያስፖራ ትግራይ ኣመልኪተን መግለፂ ሂበን

ኣካቢት መዳለዊት ዓብዩ ኮሚቴ 2ይ ዙር ዓለም ለኸ ፌስትቫል ዲያስፖራ ትግራይን ወ/ሮ ሊያ ካሳ ኣብ ሓፈሻዊ ፅንብል፣ ዕላማ፣ ስነ ስርዓት፣ምዝገባን ኣቀባቢላን ተሳተፍቲ 2ይ ዙር ፌስትቫል ዲያስፖራ ትግራይ ኣመልኪተን መግለፂ ሂበን፡፡

ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ዝረኸበን ብብሉፅ መራሒ ተጋደላይ መለሰ ዜናዊ ዝተጀመረ ሃገር ለኸ ተኸላ ፈልሲ ወፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት ለንዘበን እውን ብብርኪ ሃገርን ትግራይን ተጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ

ቅድም ክብል ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ዝረኸበን ብብሉፅ መራሒ ተጋደላይ መለሰ ዜናዊ ዝተጀመረ ተግባርን ውጡን ሓሳብን ሃገር ለኸ ተኸላ ፈልሲ ወፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት ለንዘበን እውን ብብርኪ ሃገርን ትግራይን ተጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ፡፡

ትግራይ ንደቃ ደቃ ንትግራይ ; መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት ነጋዶን ሰብ ሃፍትን ትግራይ ልዕሊ 665 ሚልዮን ብር ንምእካብ ቃል ተኣትዩ

ማህፀን ትግራይ ብልምዓት ንምድባስ ንተኸታተሊ ክልተ ሰንበት ብብርኪ ክልል ኣብ ከተማ መቐለ ክሳለጥ ዝፀነሐ #ትግራይ ንደቃ ደቃ ንትግራይ ; መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት ነጋዶን ሰብ ሃፍትን ትግራይ ልዕሊ 665 ሚልዮን ብር ንምእካብ ቃል ብምእታው ትማሊ 21 ሓምለ 2011 ዓ/ም ኣብ ሆቴል ኣኽሱም ብዓወት ተኸቢቱ