ዜናን ሓተታን

ኣብ ሰሜናዊ ትግራይ፡ ብሰብ-ሰራሕን ተፈጥሮኣውን ምኽንያታት ባዲሞም ዝነበሩ ከባብታት ንምሕዋይ ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ብዙሓት ስራሕቲ ተሰሪሖም’ዮም። ብእጽዋት ክሽፈኑ’ውን ጀሚሮም ኣለዉ።

ኣብ ሰሜናዊ ትግራይ፡ ብሰብ-ሰራሕን ተፈጥሮኣውን ምኽንያታት ባዲሞም ዝነበሩ ከባብታት ንምሕዋይ ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ብዙሓት ስራሕቲ ተሰሪሖም’ዮም። ብእጽዋት ክሽፈኑ’ውን ጀሚሮም ኣለዉ።

እዚ ከኣ እኹል ማይ ክህልዉ ካብ ምግባሩ፡ ብተወሳኺ ንእንስሳት ዘገዳምን ኣናህብን ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ ኣኽኢሉ’ሎ።

ጋዜጠኛ ቢቢሲ ጀስቲን ሮውላት ናብ ትግራይ ኣብ ዝተጓዓዘሉ እዋን፡ ብዙሓት ዘገረምዎ ነገራት ከምዝረኣየ ይዛረብ። ብኣናህብ ዝተነኸሰሉ እዋን ግን ፈጺሙ ዘይርስዖ ተጓንፎ’ዩ።

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዴሞክራሲ ግንባር /ኢህወደግ/ ን11 ሕዳር 2012 ዓ/ም ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዴሞክራሲ ግንባር /ኢህወደግ/ ን11 ሕዳር 2012 ዓ/ም ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡

ኮሚቴ ኣፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ 6 ሕዳር 2012 ዓ/ም ኣብ ውፅኢት መፅናዕቲ ውህደት ንምዝታይ ኢሉ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ነቲ ኣጀንዳ ስሒቱ ብሕጊ ኣብዘይተውሃቦ ሓላፍነት ኣሓትን መሓዙትን ውድባት ኢህወደግ ውህደት ክፍፅማ ብኣብዝሓ ድምፂ ወሲኑ እዩ፡፡

ማሕበር ዓለም ለኸ ትካል ዘላቒ ልምዓት ስዊድንን ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓት ትግራይን ጎሓፍ ብዝግባእ ናብ ረብሓ ንምውዓልን ሓምለዋይ ከባቢታት ትግራይ ንምፍጣርን ዘኽእል ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም፡፡

ማሕበር ዓለም ለኸ ትካል ዘላቒ ልምዓት ስዊድንን ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓት ትግራይን ጎሓፍ ብዝግባእ ናብ ረብሓ ንምውዓልን ሓምለዋይ ከባቢታት ትግራይ ንምፍጣርን ዘኽእል ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም፡፡

ፕረዚዳንት ማሕበር ዓለም ለኸ ትካል ዘላቒ ልምዓት ስዊድን ኣይተ ቶም ጆን እዚ ማሕበር ካብ ዝምስረት 20 ዓማውቲ ከም ዝገበረን ኣብ ዕብየት ቁጠባ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናሳለጠ ከም ዝፀንሐን ድሕሪ ምግላፅ ራኢ እዚ ማሕበር ንምዕዋት ምስ ዕላማታትን ራእይን ኢትዮጵያ ተጠዓዒሙ ኣብ ትግራይ ተግባራዊ ስራሕ ንምጅማር ምውሳኑ ኣረዲኦም፡፡

ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣብ ምምፃእ ሸርፊ ወፃኢ፣ምፍጣር ዕድል ስራሕን ምግፋሕ ቴክኖሎ ጂን ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ኣፍሊጡ፡፡

ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣብ ምምፃእ ሸርፊ ወፃኢ፣ምፍጣር ዕድል ስራሕን ምግፋሕ ቴክኖሎ ጂን ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ኣፍሊጡ፡፡

ካብ ሕርሻ ኢንዱስትሪ ዝመርሖ ቁጠባዊ ስግግር ዝለዓለ ግደ ከምዘለዎ ዝእመነሉ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ፣ ኣብ ሰለስቲኦም ዘፈራት ቁጠባዊ ልምዓት ኣድሂቡ ይሰርሕ ምህላው እዩ ዝግለፅ ዘሎ፡፡ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣይተ ጎይቶኦም ገብረኺዳን ብፍሉይ ምስ ጋዜጣ መቓልሕ ትግራይ ኣብ ዝገበሩዎ ቃለ መሕትት ዛጊድ ኣብ ምፍጣር ስራሕን ምርካብ ሸርፊ ወፃኢን ዝተባባዕ ውፅኢት የመ ዝግብ ምህላው ኣመልኪቶም፡፡

“ምስጋና ንህዝብና!! መተሓሳሰቢ ንዘይሕጋውያን!!

“ምስጋና ንህዝብና!! መተሓሳሰቢ ንዘይሕጋውያን!!

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ፈተና ፈተና ዋላ እናተደራረቦ ንኹሉ ብትዕግስትን ብኣዞን እናገጠመ ኣብ ምምካት ዩ ዝርከብ።ብፍላይ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስራሕ ተዋፊሩ ሂወቱ ክመርሕ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ካብ ሓይልታት ትምክሕቲ ንዝመፆ ፈተና ኣብ ምምካት እንተሎ ጊዜ ከይሃበ ዕስለ ኣምበጣ እንትስዕብ ብዘገርም ምትዕፅፃፍ ነቲ ዕስለ ምስ ትምክሕቲ ሓዊሱ ብምህሟኽ ዓወት ሓፊሱን ኣብ ምሕፋስ ይርከብን።

ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ዝርአ ዘሎ ድኽመት ንምምሕያሽን ዓብይ ዝላ ንምምፃእን ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ

ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ዝርአ ዘሎ ድኽመት ንምምሕያሽን ዓብይ ዝላ ንምምፃእን ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ብርክት ዝበሉ ጎደሎታት ከም ዝነበሩ ብምግላፅ ካብቶም ዕንቅፋታት ገሊኦም 30 ሚኢታዊ መማህራን ካብ ዝተምሃርዎ ፊልድ ወፃኢ የምህሩ ምንባሮም፣ተምሃራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ምምፅኡ ‘ምበር ኣብ ምብቃዕ ትኹረት ዘይምንባሩ፣ ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ተሓታትነት ዘይተኣታተወ ምንባሩ ፣ዝኣረጉ መፃሕፍቲ ዘይምሕዳሶም፣ ንምምሃር ምስትምሃር ዝዕንቅፉ ብርክት ዝበሉ ኮሚቴታትን ትልምታትን ኣብ ዉሽጢ ቤት ትምህርቲ ምንባሮም ሓዊሱ ካልኦትን ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ዕንቅፋታት ኮይኖም ከም ዝነበሩ ም/ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ኣይተ ባህታ ወ/ሚካኤል ገሊፆም፡፡

ሓበሬታ:-

ሓበሬታ:-

“ኣብዚ እዋን እዙይ መላእ ህዝብና ብሓፈሻ መንእሰይ ትግራይ ድማ ብፍላይ ኣብ ኩለ መዳያዊ ንጥፈታት ልምዓት: ዴሞክራታይዜሽንን ምስፋን ሰላምን ክልሉ ዘርእዮ ዘላ ተገዳስነት ክምስገን ይግባእ።ንቐፃሊ ውን እዚ መንፈስ እዙይ ብዝበለፀ ተጠናኺሩን ብኣግባቡ ተወዲቡን ክትግበር ይግባእ።

ሰለጤን ልምዓት ትግራይን መኸተ ኣንፃር ትምክሕተኛትን ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ትግራይ ገሊፁ

ሰለጤን ልምዓት ትግራይን መኸተ ኣንፃር ትምክሕተኛትን ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ትግራይ ገሊፁ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ኣብ በጀት ዓመት 2011 ዓ/ም በቲ ሓደ ገፅ ንዕግበት ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ንምኽባር ሕገ-መንግስቲ ሃገር ዘይሕለል ቃልሲ ከም ዝገበረ ሓላፊ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ ኣይተ ዳንኤል ኣሰፋ ገሊፆም፡፡

ኣብ ትግራይ ተራእዩ ዘሎ ዕስለ ኣምበጣ ኣብ ዝራእቲ ዘብፅሖ ሓደጋ ንምክልኻል ብፍላይ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን ኮለጃት ሓሮስቶት ንምሕጋዝ ኣብቲ ወፍሪ ንኽሳተፋ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ፃውዒት ኣቕሪቡ

ኣብ ትግራይ ተራእዩ ዘሎ ዕስለ ኣምበጣ ኣብ ዝራእቲ ዘብፅሖ ሓደጋ ንምክልኻል ብፍላይ  ተምሃሮ  ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን  ኮለጃት ሓሮስቶት ንምሕጋዝ ኣብቲ ወፍሪ ንኽሳተፋ  ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ  ፃውዒት ኣቕሪቡ፡፡ 

ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ  ኣይተ ባህታ ወ/ሚካኤልንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቡዎ   መግለፂ ብፍላይ ኣብተን ዕስለ ኣምበጣ ተራእዩወን ዘሎን ስግኣት ዘለወንን ከባብታት ዝርከቡ ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን ኮሌጅን፣ ትምህርቲ ኣቋሪፆም ናብቲ ብግዱሳት መናእሰይን ነበርትን ዝተጀመረ ወፍሪ ንክፅምበሩ ኣብ ውሳነ ከምዝተበፅሐ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ባህታ ወ/ገብርኤል ገሊፆም።

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፅልኣት ክሓድር ዝገብራ ፣ድሌት ህዝቢ ዘየማልኣን ንሕጊ ሚድያን ኣዋጅ ብሮድካስትን ዘይግዝኣ ሚድያታት ብሕግን ብታሪኽን ተሓተትቲ ምዃነን ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ኣፍሊጠን

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፅልኣት ክሓድር ዝገብራ ፣ድሌት ህዝቢ ዘየማልኣን ንሕጊ ሚድያን ኣዋጅ ብሮድካስትን ዘይግዝኣ ሚድያታት ብሕግን ብታሪኽን ተሓተትቲ ምዃነን ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ኣፍሊጠን ።