ቅዋም መንግስቲ

ቦዃር መግለፂ መንነትና ዓቂብና‐ ወራር ባህሊ ንመክት!!

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
ቦዃር መግለፂ መንነትና ዓቂብና‐ ወራር ባህሊ ንመክት!!

ቅድሚ ኩሉ“ ኣሽንዳ ትግራይ፣ መርኣያ ሰላም፣ ሓድነትን፣ ልምዓትን”! ብዝብል መሪሕ ቃል ፣ብድሙቅ ናብ ዝኽበር ድሮ በዓል ኣሽንዳ 2011 ዓ/ም እንዃዕ ብሰላም ኣብፅሐኹም፣ ኣብፃሓና፣ ዝብል መልእኽቲ፣ እንተመሓላልፍ ፣ህዝብን መንግስትን ትግራይ፣ ዝስምዖም ሓበን ዝልዓለ እዩ::

መግለፂ ቅዋም ተሳተፍቲ ካልኣይ ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ዲያስፓራ ትግራይ

መግለፂ ቅዋም ተሳተፍቲ ካልኣይ ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ዲያስፓራ ትግራይ

ክቡር ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስትን ውድብን፣ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰብ ዋና ናይዚ ፌስቲቫል ዝኾንኩም ኣባላት ዲያስፖራ ትግራይ፣ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዕዱማት ኣጋይሽን 

ፅምብል ምሁራን ትግራይና – ዋሕስ ምዕባለና!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
ፅምብል ምሁራን ትግራይና – ዋሕስ ምዕባለና!!

“ትግራይና ናበይ ? – ኣብ ትግራይና፣ ፍልጠት መሰረት ዝገበረ ኢኮኖሚን ማሕበረ ሰብን ምህናፅ” (“Quo vadiS Tigray፡ building , knowledge-based economy and society in tigray” ) ብዝብል መሪሕ ቃል፣ 2ይ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ምሁራን ትግራይ፣ ካብ ሓምለ 21/11/2011 ዓ/ም ክሳብ 1 ነሓሰ 2011 ዓ.ም፣ ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ፣ ብገዚፍ ስምረት ብሄራዊ ፅምብል ተሰንዩ ክቃናዕዩ። ኣብዚ ዓብይ መድረኽ፣ ኣብ ወፃእን ውሽጢ ዓድን ዘለው፣ ኣስታት ሓደ ሽሕ ላዕለዎት ምሁራን፣ ተመራመርትን ሊቃውንትን ትግራይ ከምዝሳተፉ ዝለዓለ ትፅቢት ይግበር።

ዕለታዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መግስትን ክልል ትግራይ

ዕጫ ትግራይ ኣብ ባዕሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዝምርኮዝ ምኻኑ፣ ህዝብና ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ፅኑዕ እምነት ሒዙ በቢዘመኑን መዋእሉን ፣ ንፈታዊን ፀላእን ዘደምምን ፣ ዓለም ብዓለማ ታኣምር ዘበለ ንወለዶታት ዝሰጋገር ድሙቕ ታሪኽ ምብርካቱ፤ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዓት ትግራይና ዘለው ህያው ሓድግታትና ምስክር ‘ዮም፡፡

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
————————–————————–——–
ስርዓት ተሓታትነት ብጥቡቕ ድስፒሊን ንምትግባር ኩሉ ይረባረብ!!

ወርሒ ጉንበት ኣብ ጉዕዞ ታሪክ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ስፍራ ኣለዋ። መሃንዲስ ትንሳኤ ህዳሴና መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝተወለደላ ወርሒ ስለዝኾነት፣ ብሽም ኩሎም ስወኣት ተጋደልትን ሃርበኛታትን ንዝክራ። ብቐንዱ ድማ ንመፃኢ ብሩህ ጉዕዞና እምነ ኹርናዕ ዘንበርናላ፣

ሰሙናዊ መግለፂ ቅዋም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሰሙናዊ መግለፂ ቅዋም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
————————–————————–——
ዓለም ለኸ መዓልቲ ሚድያ፣
ንምቅላሕ ኣርባዕተ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና!!
ልዕሊ ኹሉ ህዝብን መንግስትን ትግራይ፣ ኣብ ዝሓለፉ 44 ዓመታት ብፅንዓት ካብ ዝተቃለሰሎም ናይ ነፃነት ጉዳያት፣ ብቀንዱ ካብ ዝጥቀሱ፣ ምርግጋፅ ነፃነት ሚድያን፣ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓሳብ ብነፃ ናይ ምግላፅ መሰላት እዮም፡፡ 

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት
—————————–
ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ መጋቢት 30 ክሳብ ሚያዝያ 03/2011 ዓ/ም ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼብኡ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ውድብ እናተኻየደ ዝፀንሐ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቓስ ዝበፀሖ ደረጃን ኣብ ኣጠቓላሊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክልልና፣ ኣብ ልምዓት፣ ምስፋሕ ዴሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን ኢሉ እውን ናይ ክልልና ሰላም ንምርግጋፅ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዝርዝር ገምጊሙ ናይ ቀፃሊ ኣንፈታት እውን ኣቐሚጡ ኣሎ።

ኣብርሃ ወ/ኣፅበሃና – ሰሲናትልና

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ
—————————————
ኣብርሃ ወ/ኣፅበሃና – ሰሲናትልና

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኩሎም መዋእላት፣ ብሰብ ስራሕትን ናይ ተፈጥሮ ፀገማትን ከይተሰኮነ ብጥበብን ብብልሓትን ናብ ቀፃሊ ምዕራፍ ናይ ምስግጋር ፅቡቅ ባህሊ ዘኻዕበተ ህዝቢ ምዃኑ ፈታውን ፀላእን ዝፈልጦ ሓቂ እዩ፡፡

ዋሕስ ትግራይና ህዝብና!!

መግለፂ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ዋሕስ ትግራይና ህዝብና!!

አርሒቁ ዝእምትን ካብ ብጕሓቱ ፀላእትና ብብረት’ምበር ብኣተሐሳስባ ገና ዘይሰዓርናዮም ምኳንናን ኣስተውዒልና ክንቃለስ ከም ዘለናን፣ ክቡር መራሒና ተጋዳለይ መለሰ ዜናዊ “ሕዚ ’ውን ደርጊ ኣሎ” ኢሉ ነይሩ፡፡

ኣባሃህላ ክቡር መራሒና ተጋዳላይ መለሰ ዜናዊ፣ ዘመላኽቶ ነገር እንተሃለወ፣ ቃልሲ ኣንፃር ኩሉ ዓይነት ድሕረት ከም ዘይተወደአ፣ የግዳስ “ቓልስና ነዊሕን መሪርን ’ዩ፡፡ ዓወትና ናይ ግድን ’ዩ”። ዝብል መሪሕ ቃል፣ ዳግማይ ወያነ፣ ሎሚ ይኹን ኣብ ቀፃሊ ዓመታት’ውን ብዝግባእ ጨቢጥና ክንጎዓዝ ከም ዘለና ዝሕብር’ዩ ።

“ትካላት ት.እ.ም.ት ሰረት ኢንዳስትርያላዊ ምዕባለ እየን”!!

ሰሙናዊ መልእኸቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

“ትካላት ት.እ.ም.ት ሰረት ኢንዳስትርያላዊ ምዕባለ እየን”!!

ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ኹሉ ሰሪዐ ዝሪኦ፣ ቐንዲ ፀላእየን ምንጪ ኩሎም ፀገማተይን ድኽነት እዩ ኢሉ፣ ኩሎም ዓቕምታቱን ጠመትኡን ብኣውርኡ ኣብ መኸተ ድኽነት ጌሩ ክረባረብን ክቃለስን ፀኒሑ፡፡ ከም ውፅኢት እውን ኣብ ማሕበረ ቑጠባዊ ዓቕምታቱ ተስፋ ዋሃቢ ዓወታት እንዳመዝገበ መፂኡ እዩ፡፡ ሐዚ እውን ኣብ ኣንፃር ፀረ- ልምዓትን ሰላምን መኸተ ኮይኑ፣ ካፍቲ ቐንዲ ውራዩ ንፃት እዉን ኸይኹለፍ ብማዕበላዊ ህዝባዊ ድጋፍ ይምርሽ ኣሎ፡፡

Show Buttons
Hide Buttons