ቅዋም መንግስቲ

ከትግራይ የህዝብ ግንኙነትና የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የተሰጠ መግለጫ

 ትላንት፣ ዛሬም ሆነ ነገ ዋነኛ አጀንዳችን ሰላም፣ ዲሞክራሲና ልማት ነው!!

የአማራ ክልል ምክር ቤት፣ ከየካቲት 26-29/2011ዓ/ም እያካሄደው ባለው 5ኛ ዙር፣ 4ኛ ዓመት የስራ ዘመን፣ 12ኛ መደበኛ ጉባኤው የተለያዩ ውሳኔዎች ማስተላለፉን አስመልክቶ፣ የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ፅ/ቤት ዳይሬክተር፣ የካቲት 27/2011 ዓ/ም ለአማራ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ መግለጫ ሰጥቷል፡፡

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ’’ብፅንዓት ናብ ልምዓት!!’’

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ
’’ብፅንዓት ናብ ልምዓት!!’’
==================

ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ ውድቡ ህወሓት እናተመርሐ ስርዓት ወታደራዊ ፋሽሽት ደርጊ ንምድምሳስ ኣብዝገበሮ ነዊሕን መሪርን ናይ 17 ዓመታት ብረታዊ ተጋድሎ፣ ሽግ ሓርነት ካብ ዝተወለዓላ ዕለት 11 ለካቲት ጀሚሩ በብዓመቱ ብመስደመም ድርብ ዓወት ተፀምቢሉ የኽብራ፡፡

ብመሰረት ደንቢ ቑፅሪ 58/2002 ዓ.ም ኣሰራርሓን ስነ ምግባርን ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምውሳን ተመሓይሹ ዝወፀ ደንቢ ዓንቀፅ 26 ንኡስ ዓንቀፅ 1 ልዕልነት ሕገ መንግሰቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ. ንክኽበር ብቤት ምኽሪ ብ/ክ/መ/ትግራይ ዝተመሓላለፈ ውሳነ (Resolution) ቑፅሪ 02/2010

ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ ውድቡ ህወሓት/ኢህወዴግ እናተመርሐ ምስ መላእ ብሄራት፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብሓባር ብምዃን ብዘካየዶ ቃልስን ዝኸፈሎ መሪር መስዋእትነትን ንውልቀ መላኺ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግ ድሕሪ ምስዓሩ ዘላቒ ሰላምን ውሕስንኡ ዘተኣማምን ዴሞክራስን ንኽሰፍን፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ዕቤት ንኽረጋገፅ፣ ኣብ ማዕርነትን ዴሞክራሲያዊ ሕብረ-ብሄራዊ ሓድነትን ዝተመስረተ ሓደ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ማሕበረ-ሰብ ንኽህነፅ ብዝነበሮን ዘለዎን ራእይ ኣብ ምትካል ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዘይትካእ እጃሙ ዘበርከተን ኣብ ምብርካት ዝርከብን ምዃኑ፤

Show Buttons
Hide Buttons