ቅዋም መንግስቲ

ዕለታዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መግስትን ክልል ትግራይ

ዕጫ ትግራይ ኣብ ባዕሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዝምርኮዝ ምኻኑ፣ ህዝብና ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ፅኑዕ እምነት ሒዙ በቢዘመኑን መዋእሉን ፣ ንፈታዊን ፀላእን ዘደምምን ፣ ዓለም ብዓለማ ታኣምር ዘበለ ንወለዶታት ዝሰጋገር ድሙቕ ታሪኽ ምብርካቱ፤ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዓት ትግራይና ዘለው ህያው ሓድግታትና ምስክር ‘ዮም፡፡

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
————————–————————–——–
ስርዓት ተሓታትነት ብጥቡቕ ድስፒሊን ንምትግባር ኩሉ ይረባረብ!!

ወርሒ ጉንበት ኣብ ጉዕዞ ታሪክ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ስፍራ ኣለዋ። መሃንዲስ ትንሳኤ ህዳሴና መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝተወለደላ ወርሒ ስለዝኾነት፣ ብሽም ኩሎም ስወኣት ተጋደልትን ሃርበኛታትን ንዝክራ። ብቐንዱ ድማ ንመፃኢ ብሩህ ጉዕዞና እምነ ኹርናዕ ዘንበርናላ፣

ሰሙናዊ መግለፂ ቅዋም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሰሙናዊ መግለፂ ቅዋም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
————————–————————–——
ዓለም ለኸ መዓልቲ ሚድያ፣
ንምቅላሕ ኣርባዕተ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና!!
ልዕሊ ኹሉ ህዝብን መንግስትን ትግራይ፣ ኣብ ዝሓለፉ 44 ዓመታት ብፅንዓት ካብ ዝተቃለሰሎም ናይ ነፃነት ጉዳያት፣ ብቀንዱ ካብ ዝጥቀሱ፣ ምርግጋፅ ነፃነት ሚድያን፣ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓሳብ ብነፃ ናይ ምግላፅ መሰላት እዮም፡፡ 

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት
—————————–
ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ መጋቢት 30 ክሳብ ሚያዝያ 03/2011 ዓ/ም ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼብኡ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ውድብ እናተኻየደ ዝፀንሐ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቓስ ዝበፀሖ ደረጃን ኣብ ኣጠቓላሊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክልልና፣ ኣብ ልምዓት፣ ምስፋሕ ዴሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን ኢሉ እውን ናይ ክልልና ሰላም ንምርግጋፅ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዝርዝር ገምጊሙ ናይ ቀፃሊ ኣንፈታት እውን ኣቐሚጡ ኣሎ።

ኣብርሃ ወ/ኣፅበሃና – ሰሲናትልና

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ
—————————————
ኣብርሃ ወ/ኣፅበሃና – ሰሲናትልና

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኩሎም መዋእላት፣ ብሰብ ስራሕትን ናይ ተፈጥሮ ፀገማትን ከይተሰኮነ ብጥበብን ብብልሓትን ናብ ቀፃሊ ምዕራፍ ናይ ምስግጋር ፅቡቅ ባህሊ ዘኻዕበተ ህዝቢ ምዃኑ ፈታውን ፀላእን ዝፈልጦ ሓቂ እዩ፡፡

ዋሕስ ትግራይና ህዝብና!!

መግለፂ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ዋሕስ ትግራይና ህዝብና!!

አርሒቁ ዝእምትን ካብ ብጕሓቱ ፀላእትና ብብረት’ምበር ብኣተሐሳስባ ገና ዘይሰዓርናዮም ምኳንናን ኣስተውዒልና ክንቃለስ ከም ዘለናን፣ ክቡር መራሒና ተጋዳለይ መለሰ ዜናዊ “ሕዚ ’ውን ደርጊ ኣሎ” ኢሉ ነይሩ፡፡

ኣባሃህላ ክቡር መራሒና ተጋዳላይ መለሰ ዜናዊ፣ ዘመላኽቶ ነገር እንተሃለወ፣ ቃልሲ ኣንፃር ኩሉ ዓይነት ድሕረት ከም ዘይተወደአ፣ የግዳስ “ቓልስና ነዊሕን መሪርን ’ዩ፡፡ ዓወትና ናይ ግድን ’ዩ”። ዝብል መሪሕ ቃል፣ ዳግማይ ወያነ፣ ሎሚ ይኹን ኣብ ቀፃሊ ዓመታት’ውን ብዝግባእ ጨቢጥና ክንጎዓዝ ከም ዘለና ዝሕብር’ዩ ።

“ትካላት ት.እ.ም.ት ሰረት ኢንዳስትርያላዊ ምዕባለ እየን”!!

ሰሙናዊ መልእኸቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

“ትካላት ት.እ.ም.ት ሰረት ኢንዳስትርያላዊ ምዕባለ እየን”!!

ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ኹሉ ሰሪዐ ዝሪኦ፣ ቐንዲ ፀላእየን ምንጪ ኩሎም ፀገማተይን ድኽነት እዩ ኢሉ፣ ኩሎም ዓቕምታቱን ጠመትኡን ብኣውርኡ ኣብ መኸተ ድኽነት ጌሩ ክረባረብን ክቃለስን ፀኒሑ፡፡ ከም ውፅኢት እውን ኣብ ማሕበረ ቑጠባዊ ዓቕምታቱ ተስፋ ዋሃቢ ዓወታት እንዳመዝገበ መፂኡ እዩ፡፡ ሐዚ እውን ኣብ ኣንፃር ፀረ- ልምዓትን ሰላምን መኸተ ኮይኑ፣ ካፍቲ ቐንዲ ውራዩ ንፃት እዉን ኸይኹለፍ ብማዕበላዊ ህዝባዊ ድጋፍ ይምርሽ ኣሎ፡፡

የዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ሙሉ መልእክት!

የዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ሙሉ መልእክት!

የተከበራችሁ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት ሃላፊዎች፣ 
የተከበራችሁ የመላ ኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች ስፖርት ውድድር ተሳታፊዎች፣
የተከበራችሁ የመቐለና አካባቢዋ ነዋሪዎችና ታዳሚ እንግዶች፣
ክቡራትና ክቡራን ፣

መግለፂ ቅዋም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

መግለፂ ቅዋም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ብሄራዊ፣ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ብሓፈሻ ንተቐባላይ ጋሻ ጭዋ ህዝቢ ትግራይን ንነበርቲ ከተማ መቐለን፣ ብፍላይ ንኣፍቀርቲ ስፖርት እንኳዕ ንሳልሳይ መላእ ሃገር ለኸ ፀዋታታት ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ፣ ብሰላም ኣብፀሐኩም እንትብል ዝለዓለ ክብርን ሐበንን ይስመዖ፡፡ መዳለውቲ ኣካላት፣ ድማ ትግራይ እዚ ዓብይ ውራይ ናይ ምድላው ዓቕምን ተኽእሎን ኣለዋ፣ ኢሎም እምነት ብምሕዳሮም ዝተውሃበና ህዝባዊን ሃገራዊን ሓላፍነት ድማ ህዝብና ሒዝና ከም እነዐውቶ ኣይንጠራጠርን፡፡

ከትግራይ የህዝብ ግንኙነትና የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የተሰጠ መግለጫ

 ትላንት፣ ዛሬም ሆነ ነገ ዋነኛ አጀንዳችን ሰላም፣ ዲሞክራሲና ልማት ነው!!

የአማራ ክልል ምክር ቤት፣ ከየካቲት 26-29/2011ዓ/ም እያካሄደው ባለው 5ኛ ዙር፣ 4ኛ ዓመት የስራ ዘመን፣ 12ኛ መደበኛ ጉባኤው የተለያዩ ውሳኔዎች ማስተላለፉን አስመልክቶ፣ የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ፅ/ቤት ዳይሬክተር፣ የካቲት 27/2011 ዓ/ም ለአማራ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ መግለጫ ሰጥቷል፡፡