ቅዋም መንግስቲ

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
———————————————————–
ብደም ዝተኸተመ መግለፂ ብዝሃነት!!

ቅድሚ ኩሉ ’’ሰንደቕ ዓላማና፣ንልዕልነት ሕብረ-ብሄራዊ ፌዴራላዊ ስርዓትናን፣ ሕገ-መንግስትናን’’ ብዝብል መሪሕ ቃል፣ 3 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም፣ ንዝኽበር መዓልቲ ሰንደቕ ዓላማ ፣እንኳዕ ብሰላም ኣብፀሐኩም!! ኣብፅሐና!! ዝብል መልእኽቲ፣ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ፣ ንሰብ ዋና እቲ ሰንደቕ ዓላማ ብሄር ብሄረ ሰባት እንትመሓላልፍ፣ጀሚርናዮ ዘለና ሓዱሽ ዓመት 2012 ዓ.ም፣ብዝለዓለ ወነ ቃልሲ ዝተዓፃፀፈ ኩለመዳያዊ ዓወት ከምእነመዝግብ ብምትእምማን እዩ፡፡

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

እናሓደረ ዝኹላዕ፣ ድምፂ ሚልዮናት!!

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኹሉን ’’ዘይዛሪ ምዕራፋት ፅንዓት-ድወት’’ብዝብል መሪሕ ቃል፣መበል 40 ዓመቱ፣ 30 መስከረም 2012 ዓ.ም ንዝኽበር ዘሎ፣ ዕለት ድምፂ ወያነ ትግራይ (ድ.ወ.ት)፣ብሰላም ኣብፅሐኩም!!ኣብፀሐና!! ዝብል መልእኽቲ፣ ሰናይ ትምኒት እንተመሓላልፍ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ድወት ኣብ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ዓወታት ጉዕዞና ንዝተፃወቶ መሪሕ ግደ ብምምስጋንን፣ግቡእ ኣፍልጦ ብምሃብን ምዃኑ ከበስር ይፈቱ፡፡

ኣብ ሓዱሽ ዓመት ብርሱን ወነ ንኣንፀባራቒ ዓወት ሓድነትና ነሰጣጥም!

ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት 2012 ዓ/ም ዝተዉሃበ መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
================================
ኣብ ሓዱሽ ዓመት ብርሱን ወነ ንኣንፀባራቒ ዓወት ሓድነትና ነሰጣጥም!

ልዕሊ ኩሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፤ ኣብ ክልልና፣ መላእ ሃገርናን፣ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዕ ዓለም ዘሎ ህዝብና እንኳዕ ን2012 ዓ/ም፣ ሓዱሽ ዓመት፣ ብሰላም ኣብፀሐና! ኣብፀሐኩም እንትብል፣ 2012 ዓ/ም ዘመነ ሰላም፣ ራህዋ፣ ቅሳነት፣ ህርኩትነት ስራሕን ኣንፀባራቒ ኩለ መዳያዊ ዓወትን ዕብየትን ብቃልስና ከም እነረጋግፆ ብምትእምማን እዩ፡፡

ስረ ወለዲ ወያነ – ተዓጢቕናዮ ብወነ!!

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ስረ ወለዲ ወያነ – ተዓጢቕናዮ ብወነ!!
————————————————————
ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን፣ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንዘሎ ህዝብና፣ እንኳዕ፣ 2 ጳጉሜን/2011 ዓ/ም፣ ንመበል ዝኽሪ 76 ዓመት ቐዳማይ ወያነ፣ ብሰላም ኣብፅሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ ህዝብን መንግስትን ትግራይ እንተመሓላልፉ፣ ዝስምዖም ፍናን ሓበንን ዝለዓለ እዩ፡፡

ሕገ መንግስትንና ህብረ ብሔራዊ የፌደራሊዝም ስርዓት የማዳን አገር አቀፍ መድረክ ተሳታፊዎች የኣቋም መግለጫ

ሕገ መንግስትንና ህብረ ብሔራዊ የፌደራሊዝም ስርዓት የማዳን አገር አቀፍ መድረክ ተሳታፊዎች የኣቋም መግለጫ

ብ/ክ/መ/ትግራይ 7ይ ዓመት ዝኽሪ ዕለት መስዋእቲ በዓል ራኢ መራሒና ቐ/ሚ/ር ኢትዮጵያ ስውእ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣስረስ ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለፂ ቅዋም

ብ/ክ/መ/ትግራይ 7ይ ዓመት ዝኽሪ ዕለት መስዋእቲ በዓል ራኢ መራሒና ቐ/ሚ/ር ኢትዮጵያ ስውእ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣስረስ ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለፂ ቅዋም 

ቦዃር መግለፂ መንነትና ዓቂብና‐ ወራር ባህሊ ንመክት!!

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
ቦዃር መግለፂ መንነትና ዓቂብና‐ ወራር ባህሊ ንመክት!!

ቅድሚ ኩሉ“ ኣሽንዳ ትግራይ፣ መርኣያ ሰላም፣ ሓድነትን፣ ልምዓትን”! ብዝብል መሪሕ ቃል ፣ብድሙቅ ናብ ዝኽበር ድሮ በዓል ኣሽንዳ 2011 ዓ/ም እንዃዕ ብሰላም ኣብፅሐኹም፣ ኣብፃሓና፣ ዝብል መልእኽቲ፣ እንተመሓላልፍ ፣ህዝብን መንግስትን ትግራይ፣ ዝስምዖም ሓበን ዝልዓለ እዩ::

መግለፂ ቅዋም ተሳተፍቲ ካልኣይ ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ዲያስፓራ ትግራይ

መግለፂ ቅዋም ተሳተፍቲ ካልኣይ ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ዲያስፓራ ትግራይ

ክቡር ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስትን ውድብን፣ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰብ ዋና ናይዚ ፌስቲቫል ዝኾንኩም ኣባላት ዲያስፖራ ትግራይ፣ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዕዱማት ኣጋይሽን 

ፅምብል ምሁራን ትግራይና – ዋሕስ ምዕባለና!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
ፅምብል ምሁራን ትግራይና – ዋሕስ ምዕባለና!!

“ትግራይና ናበይ ? – ኣብ ትግራይና፣ ፍልጠት መሰረት ዝገበረ ኢኮኖሚን ማሕበረ ሰብን ምህናፅ” (“Quo vadiS Tigray፡ building , knowledge-based economy and society in tigray” ) ብዝብል መሪሕ ቃል፣ 2ይ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ምሁራን ትግራይ፣ ካብ ሓምለ 21/11/2011 ዓ/ም ክሳብ 1 ነሓሰ 2011 ዓ.ም፣ ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ፣ ብገዚፍ ስምረት ብሄራዊ ፅምብል ተሰንዩ ክቃናዕዩ። ኣብዚ ዓብይ መድረኽ፣ ኣብ ወፃእን ውሽጢ ዓድን ዘለው፣ ኣስታት ሓደ ሽሕ ላዕለዎት ምሁራን፣ ተመራመርትን ሊቃውንትን ትግራይ ከምዝሳተፉ ዝለዓለ ትፅቢት ይግበር።

ዕለታዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መግስትን ክልል ትግራይ

ዕጫ ትግራይ ኣብ ባዕሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዝምርኮዝ ምኻኑ፣ ህዝብና ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ፅኑዕ እምነት ሒዙ በቢዘመኑን መዋእሉን ፣ ንፈታዊን ፀላእን ዘደምምን ፣ ዓለም ብዓለማ ታኣምር ዘበለ ንወለዶታት ዝሰጋገር ድሙቕ ታሪኽ ምብርካቱ፤ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዓት ትግራይና ዘለው ህያው ሓድግታትና ምስክር ‘ዮም፡፡