Monthly Archives: March 2019

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ዑደት ወረዳ ኣፅቢ ወምበርታ ጣብያ ቃል ኣሚን ካብ ዘሕለፉዎ መልእኽቲ

/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ዑደት ወረዳ ኣፅቢ ወምበርታ ጣብያ ቃል ኣሚን ካብ ዘሕለፉዎ መልእኽቲ

እተን ንሪአን ዘለና ጐቦታት ናብ ሙሉእ ልምዓት ዘቐይር ስራሕ ዝጀመርኩም ብምዃንኩም ንዝገበርኩምዎ ስራሕ፣ ምርብራብ ሕብረትን ተወፋይነትን ዝለዓለ ምስጋና ከቕርበልኩም ይፈቱ፡፡

“ትካላት ት.እ.ም.ት ሰረት ኢንዳስትርያላዊ ምዕባለ እየን”!!

ሰሙናዊ መልእኸቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

“ትካላት ት.እ.ም.ት ሰረት ኢንዳስትርያላዊ ምዕባለ እየን”!!

ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ኹሉ ሰሪዐ ዝሪኦ፣ ቐንዲ ፀላእየን ምንጪ ኩሎም ፀገማተይን ድኽነት እዩ ኢሉ፣ ኩሎም ዓቕምታቱን ጠመትኡን ብኣውርኡ ኣብ መኸተ ድኽነት ጌሩ ክረባረብን ክቃለስን ፀኒሑ፡፡ ከም ውፅኢት እውን ኣብ ማሕበረ ቑጠባዊ ዓቕምታቱ ተስፋ ዋሃቢ ዓወታት እንዳመዝገበ መፂኡ እዩ፡፡ ሐዚ እውን ኣብ ኣንፃር ፀረ- ልምዓትን ሰላምን መኸተ ኮይኑ፣ ካፍቲ ቐንዲ ውራዩ ንፃት እዉን ኸይኹለፍ ብማዕበላዊ ህዝባዊ ድጋፍ ይምርሽ ኣሎ፡፡

ሃገራዊ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ብዘይ ኣዕጋቢ ምኽንያት ክናዋሕ ምውሳን ኣግባብነት ከምዘይብሉ መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊፁ።

ሃገራዊ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ብዘይ ኣዕጋቢ ምኽንያት ክናዋሕ ምውሳን ኣግባብነት ከምዘይብሉ መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊፁ።

እቲ ቆፀራ መንግስቲ ፌደራል ሃንደበት ብዝፀውዖ ህፁፅ ኣኼባ ንዘይተወሰነ ግዜ ንክናዋሕ ምውሳኑ ኣሰራርሓ መንግስቲ ግልፅነት ይጎድሎ ምህላዉ ዘመላኽት ምዃኑ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ሓላፊ ቢሮ ከተማ ልምዓትን ንግድን ኢንዳስትርን ዶክተር ኣብርሃም ተከስተ 17/07/2011 ዓ.ምንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም።

ብመሰረት መመስረቲ ፅሑፍ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ንኽበፅሕ ተፀዋዕነቱ ናብ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ተወሲኑ፡፡

 

ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ፤ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት በዓል ዋናነትን ኣፈፃፅማ ስራሕን ትእምት በቢ ብርኩ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ዋዕላታትን ሕቶታት እናተልዓሉ ከም ዝመፁ ብምሕባር ብፍላይ ድሕረ ብዕምቆት ምሕዳስ በቢብርኩ ዘሎ ቦርድ ይኹን ቤት ምኽሪ ትእምት ኢሉ’ውን ካብኡ ወፃኢ ዘሎ ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ዝለዓሉ ሕቶታት ንምምላስ መፅናዕትታት እናተገበሩ ፀኒሖም ኢለን፡፡

የዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ሙሉ መልእክት!

የዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ሙሉ መልእክት!

የተከበራችሁ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት ሃላፊዎች፣ 
የተከበራችሁ የመላ ኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች ስፖርት ውድድር ተሳታፊዎች፣
የተከበራችሁ የመቐለና አካባቢዋ ነዋሪዎችና ታዳሚ እንግዶች፣
ክቡራትና ክቡራን ፣

መግለፂ ቅዋም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

መግለፂ ቅዋም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ብሄራዊ፣ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ብሓፈሻ ንተቐባላይ ጋሻ ጭዋ ህዝቢ ትግራይን ንነበርቲ ከተማ መቐለን፣ ብፍላይ ንኣፍቀርቲ ስፖርት እንኳዕ ንሳልሳይ መላእ ሃገር ለኸ ፀዋታታት ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ፣ ብሰላም ኣብፀሐኩም እንትብል ዝለዓለ ክብርን ሐበንን ይስመዖ፡፡ መዳለውቲ ኣካላት፣ ድማ ትግራይ እዚ ዓብይ ውራይ ናይ ምድላው ዓቕምን ተኽእሎን ኣለዋ፣ ኢሎም እምነት ብምሕዳሮም ዝተውሃበና ህዝባዊን ሃገራዊን ሓላፍነት ድማ ህዝብና ሒዝና ከም እነዐውቶ ኣይንጠራጠርን፡፡

ታሪኽ ክፍሊ ጠለፋ 00 ዘዘንቱ መፅሓፍ 14 መጋቢት 2011 ዓ/ም ከምዝምረቕ ተገሊፁ፡፡

ታሪኽ ክፍሊ ጠለፋ 00 ዘዘንቱ መፅሓፍ 14 መጋቢት 2011 ዓ/ም ከምዝምረቕ ተገሊፁ፡፡

ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ግፍዓዊ ስርዓት ደርጊ ደምሲሱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ካብ ዘኸአልዎ ሓደ ኾይኑ ከም ማእኽል ሓበሬታ ዘገልግል ዝነበረ ክፍሊ ስለላን ማእኸል መረዳእታን ክፍሊ ጠለፋ 00 ምዃኑ ጀነራል ዶ/ር ተክለብርሃን ወልደኣረጋይ ሎሚ 10/07/2011 ዓ/ም ኣብ ትሕዝቶን ኣገዳስነትን እቲ ንምረቃ ዝተዳለወ “ሞጎድ ኣስጋሪ” ዘርእስቱ መፅሓፍ ኣመልኪቶም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብሪሆም፡፡

ምውናን ልዑል ሓበሬታ ፀላኢ ናብ ዓወት የሳግር ዝበሉ ጀነራል ዶ/ር ተክለብርሃን ክፍሊ ጠለፋ 00 ‘ውን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ደርጊ ዝኣክል ግዙፍ ሰራዊት ንምስዓር ካብ ዝገበርዎ ብዙሓት ናይ መረዳእታ መሓውራት ሓደ ዝኾነ ናይ ጠለፋ ክፍሊ 00 ዝርከብ ዝነበረ መረዳእታ እዩ ኢሎም፡፡

ኣብዚ ስነ ስርዓት ምረቃ ታሪኽ ፈላማይ መረዳእታ ጠለፋ ኢትዮጰያ ዘዝንቱ መፅሓፍ እውን ኩሉ ሰብ ንርከብ ዓዲሞም ፡፡

“ሞገድ ኣስጋሪ” ታሪኽ ጠለፋ 14 መጋቢት 2011 ዓ/ም ሰዓት 8፡00 ኣብ ከተማ መቐለ ሆቴል ፕላኔት ክምረቕ እዩ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ እዋን ተመዛቢሎም ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ዝተቓልዑ ሓገዝ ጌሩ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ እዋን ተመዛቢሎም ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ዝተቓልዑ ህዝቢ ጌድኦ 5 ሚልዮን ብር ሓገዝን ኣብቲ ከባቢ ከይዶም ህፁፅ ሞያዊ ሓገዝ ዝገብሩ 15 ዶካትርን 10 ነርስታትን ብሓፈሻ 25 ሰብ ሞያ ጥዕና ዝሓዘ ጉጅለ ብምልኣኽ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ጌድኦ ጠጠው ከም ዝብል ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ሓድነትና ንልምዓትን ለውጥን ትግራይ!!

ሓድነትና ንልምዓትን ለውጥን ትግራይ!!

ኣብ ትግራይ ዘሎ መጠን ድኽነትን ስእነት ስራሕን ንምቕራፍን ሓደሽቲ መደባት ልምዓት ንምፍፃምን ናብ ህፁፅ ምንቕስቓስ ብምእታው ኩለመዳይ ዓቕሚ ዝወነነትን ዝተለወጠትን ትግራይ ንምህናፅ መንግስቲ ትግራይ ኮሜቴ መተኣኻኸቢ እቶት ኣጣይሹ ይንቀሳቐስ ምህላው ተገሊፁ፡፡

ብብርኪ ሃገርን ክልልን “ሰለዝተቖፀርኩ ተጠቃሚ እየ” ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ 29 መጋቢት – ሚያዝያ 20 2011 ዓ/ም ዝሳለጥ 4ይ ዙር ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ኣመልኪቱ መግለፂ ተዋሂቡ፡፡

05/07/2011 ዓ/ም
===========
ብብርኪ ሃገርን ክልልን “ሰለዝተቖፀርኩ ተጠቃሚ እየ” ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ 29 መጋቢት – ሚያዝያ 20 2011 ዓ/ም ዝሳለጥ 4ይ ዙር ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ኣመልኪቱ መግለፂ ተዋሂቡ፡፡