Monthly Archives: May 2019

ሓድነት ዲያስፖራ ተጋሩ ንሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ

ክቡራትን ክቡራንን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ተጋሩን ፈተዉቲ ተጋሩን

“ሓድነት ዲያሰፖራ ተጋሩ ንሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ!! ብዝብል መሪሕ ሓሳብ 2ይ ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ዲያስፖራ ተጋሩ ካብ 24-30 ሓምለ /2011 ዓ.ም ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ሰሜናዊት ኮኾብ ከተማ መቐለ ብዓይነቱን ብወድዓዊ ትሕዝትኡን ብዝደመቐ ኣገባብ ንምስላጥ ምድላዋት ይዉገኑ ኣለዉ።

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrOQr6AMJCToumYOKGJWFhiN7HEFtEyHvgF4OZvY9TVmySgg/viewform?fbclid=IwAR2EPEyPdk-fs7RmeqGTetNcq05XQ4h9zCJWD4yHE73pyCuTtWdOgeHvO3I

ንልዕሊ 96 ሽሕ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ተፈጢሩሎም

ንልዕሊ 96 ሽሕ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ተፈጢሩሎም ሃገራዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ/CSA/ ኣብ 2011 ዓ/ም ኣብ ዝገበሮ መፅናዕቲ ፤ ኣብ ትግራይ 1.8 ሚልዮን መናእሰይ ከም ዘለዉ ይሕብር፡፡ ካብ ዚኦም በብዓመቱ ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ መናእሰይ ዝፅናዕ እንትኸዉን ኣብ 2009 ዓ/ም ቁፅሪ ስራሕ ኣልቦ መናእሰይ ትግራይ 367ሽሕ ከም ዝነበረ የመላኽት፡፡

ትግራይ ንማእኸላይ መንግስቲ ትኸፍሎ ሕልፊ ግብሪ ከምዘየለ ተገሊፁ

ትግራይ ንማእኸላይ መንግስቲ ካብ ተእትዎ 33 ሚኢታዊ ትግብር እያ ዝብል ብማሕበራዊ ሚድያ ዝንዛሕ ወረ ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘይውክል ፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከን ዝኾነ በዓል መዝ እቶት ክልል ትግራይ ገሊፁ። ከምቲ ዝበሃል ናይ ኣታዊኣ 33% ቀርዩ ካብ ትግራይ ንፌዴራል ዝወሃብ 33 ትወሃብ ሕልፊ ሳንቲም እውን የላን ክብላ ዋና ዳይሬክተር እቲ በዓል መዝ ወይዘሮ ኣሰፉ ሊላይ ንሚድያ ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ሓቢረን።

ብሊዕሊ 2.5 ሚልዮን ዶላር መልዐሊ ካፒታል ኣብ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ሎሚ ብዕሊ ስርሑ ዝጀመረ ኬ.ፒ. ኣር እናተብሃለ ዝፅዋዕ ጉጅለ መፍረይ ዓለባ ህንዲ ን700 ወገናት ዕድል ስራሕ ከምዝፈጠረ ተሓቢሩ፡፡

ብሊዕሊ 2.5 ሚልዮን ዶላር መልዐሊ ካፒታል ኣብ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ሎሚ ብዕሊ ስርሑ ዝጀመረ ኬ.ፒ. ኣር እናተብሃለ ዝፅዋዕ ጉጅለ መፍረይ ዓለባ ህንዲ ን700 ወገናት ዕድል ስራሕ ከምዝፈጠረ ተሓቢሩ፡፡

ኣብ ትግራይ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ነዳዲ ከምዘሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚኬኤል ገሊፆም::

ኣብ ትግራይ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ነዳዲ ከምዘሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚኬኤል ገሊፆም::

ዕለታዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መግስትን ክልል ትግራይ

ዕጫ ትግራይ ኣብ ባዕሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዝምርኮዝ ምኻኑ፣ ህዝብና ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ፅኑዕ እምነት ሒዙ በቢዘመኑን መዋእሉን ፣ ንፈታዊን ፀላእን ዘደምምን ፣ ዓለም ብዓለማ ታኣምር ዘበለ ንወለዶታት ዝሰጋገር ድሙቕ ታሪኽ ምብርካቱ፤ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዓት ትግራይና ዘለው ህያው ሓድግታትና ምስክር ‘ዮም፡፡

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
————————–————————–——–
ስርዓት ተሓታትነት ብጥቡቕ ድስፒሊን ንምትግባር ኩሉ ይረባረብ!!

ወርሒ ጉንበት ኣብ ጉዕዞ ታሪክ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ስፍራ ኣለዋ። መሃንዲስ ትንሳኤ ህዳሴና መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝተወለደላ ወርሒ ስለዝኾነት፣ ብሽም ኩሎም ስወኣት ተጋደልትን ሃርበኛታትን ንዝክራ። ብቐንዱ ድማ ንመፃኢ ብሩህ ጉዕዞና እምነ ኹርናዕ ዘንበርናላ፣

ሰሙናዊ መግለፂ ቅዋም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሰሙናዊ መግለፂ ቅዋም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
————————–————————–——
ዓለም ለኸ መዓልቲ ሚድያ፣
ንምቅላሕ ኣርባዕተ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና!!
ልዕሊ ኹሉ ህዝብን መንግስትን ትግራይ፣ ኣብ ዝሓለፉ 44 ዓመታት ብፅንዓት ካብ ዝተቃለሰሎም ናይ ነፃነት ጉዳያት፣ ብቀንዱ ካብ ዝጥቀሱ፣ ምርግጋፅ ነፃነት ሚድያን፣ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓሳብ ብነፃ ናይ ምግላፅ መሰላት እዮም፡፡ 

ኣብ ትግራይ ንኢንቨስትመንት ፉሉይ ጠመተ ተዋሂቡዎ ይስራሕ ከምዘሎ ተገሊፁ፡፡

ኣብ ትግራይ ብልምዓት መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ንኢንቨስትመንት ፉሉይ ጠመተ ተዋሂቡዎ ይስራሕ ምህላዉ ምክትል ርእስ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 23 ሚያዝያ 2011 ዓ/ም ኣብ ዝሃቡዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብሪሆም፡፡

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ ሚካኤል ምስ ኣመራርሓ ዞባ መቐለ፣ ዞባ ደቡብ ምብራቕ፣ ኣመሓደርቲ ምስ እንደርታ ዝዋሰና 6 ክፍለ ከተማታት መቐለን ተወከልቲ መናእሰይ እንደርታን መቐለን 21 ሚያዝያ 2011ዓ/ም ተመያይጦም::

ኣግባብነት ዘለዎም ሕቶታት መናእሰይ ንዘጋጠሙ ክፍተታት መነፅር ኮይኖም ዘርእዩ፣ ትግራይ ንምልዋጥ ኣብ ዝስርሑ ስራሕቲ ሓገዝቲ እታወታት ብምዃን ዘገልግሉን ፀገማት ሕብረተሰብ ብኣግኡ ንኽፍትሑ ዘኽእሉን ንምሰላጥ ልምዓት ኣገደስቲ ምዃኖም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ገሊፆም::

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ ሚካኤል ምስ ኣመራርሓ ዞባ መቐለ፣ ዞባ ደቡብ ምብራቕ፣ ኣመሓደርቲ ምስ እንደርታ ዝዋሰና 6 ክፍለ ከተማታት መቐለን ተወከልቲ መናእሰይ እንደርታን መቐለን 21 ሚያዝያ 2011ዓ/ም ተመያይጦም::