Monthly Archives: November 2019

ሆስፒታል ኲሓ ምስ ሂማልያን ካታሪስት ፕሮጀክት ዝተብሃለ ገባሪ ሰናይ ትካል ብምትሕብባር ካብ 22 ክሳብ 26 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ነፃ ወፍሪ ሕክምና ስብሒ ዓይንን ፀጉሪ ዓይንን ከም ዝካየድ እቲ ሆስፒታል ኣፍሊጡ

ሆስፒታል ኲሓ ምስ ሂማልያን ካታሪስት ፕሮጀክት ዝተብሃለ ገባሪ ሰናይ ትካል ብምትሕብባር ካብ 22 ክሳብ 26 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ነፃ ወፍሪ ሕክምና ስብሒ ዓይንን ፀጉሪ ዓይንን ከም ዝካየድ እቲ ሆስፒታል ኣፍሊጡ፡፡

ኣቦ መንበር ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ሎሚ 15 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ንጋዜጠኛታት ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም

ኣቦ መንበር ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ሎሚ 15 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቡዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስ ምስረታ ዉሁድ ፓርቲ፣ ብልፅግና ፓርቲን መርገፂ ፈፃሚት ስራሕ ህወሓትን ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን

ሃለዋነትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ብዘረጋግፅ መልክዑ ብፍላይ ከዓ መናእሰይን ደቂ ኣነስትዮን ፍሉይ ቆላሕታ ብምሃብ ኣብ 2012 ዓ/ም ከም ዝሰርሕ ኤጀንሲ ልምዓት ደኣንትን ምርግጋፅን ውሕስነት ምግቢ ከተማታት ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ሃለዋነትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ብዘረጋግፅ መልክዑ ብፍላይ ከዓ መናእሰይን ደቂ ኣነስትዮን ፍሉይ ቆላሕታ ብምሃብ ኣብ 2012 ዓ/ም ከም ዝሰርሕ ኤጀንሲ ልምዓት ደኣንትን ምርግጋፅን ውሕስነት ምግቢ ከተማታት ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ኤጀንሲ ልምዓት ደኣንትን ምርግጋፅን ውሕስነት ምግቢ ከተማታት ክልል ትግራይ ዋና ዳይሬክተር ኣይተ ገ/መድህን ሓጎስ ከም ዝገለፅዎ ኣብ 2011 ዓ/ም ኣብ መንግስታዊ ስራሕትና ርኡይ ለውጢ ንምምፃእ ኣብ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ምስ ዝምልከቶም መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ብምውዳድ ለውጢ ንምምፃእ እናሰራሕና ፀኒሕና ኢና ኢሎም፡፡

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ 

ትማሊ፣ ሎሚ፣ ይኹን ፅባሕ ወይከ ፈተኽ ካብ መትከልና!

ብህወሓት ዝተመርሐን እናተመርሐ፣ ዘሎን ሕሉፍ ናይ ቃልስን መስተንክራዊ ዓወታትን፣ ጉዕዞ 45 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ፣ ብዙሕ ዓቐብ፣ቁልቁል፣ ምውራድን ምድያብን ዝበዝሖ፣ማእለያ ዘይብሎም ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕን ፀገማት የጓንፍዎ ነይሮም እዮም፤  ሎሚ’ውን የጓንፍ ኣሎ። እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ በቶም ዘጋጥሙ ዝነበሩ ሽግራት ከይተሰኮነን ብብድሆታት ከይተንበርከኸን፣ ፈታውን ፀላእን ዝፈልጦ ዘይሃስስ ዘልኣለማዊ ታሪክ ብደሙ ፅሒፉ እዩ።

ኣብ ሰሜናዊ ትግራይ፡ ብሰብ-ሰራሕን ተፈጥሮኣውን ምኽንያታት ባዲሞም ዝነበሩ ከባብታት ንምሕዋይ ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ብዙሓት ስራሕቲ ተሰሪሖም’ዮም። ብእጽዋት ክሽፈኑ’ውን ጀሚሮም ኣለዉ።

ኣብ ሰሜናዊ ትግራይ፡ ብሰብ-ሰራሕን ተፈጥሮኣውን ምኽንያታት ባዲሞም ዝነበሩ ከባብታት ንምሕዋይ ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ብዙሓት ስራሕቲ ተሰሪሖም’ዮም። ብእጽዋት ክሽፈኑ’ውን ጀሚሮም ኣለዉ።

እዚ ከኣ እኹል ማይ ክህልዉ ካብ ምግባሩ፡ ብተወሳኺ ንእንስሳት ዘገዳምን ኣናህብን ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ ኣኽኢሉ’ሎ።

ጋዜጠኛ ቢቢሲ ጀስቲን ሮውላት ናብ ትግራይ ኣብ ዝተጓዓዘሉ እዋን፡ ብዙሓት ዘገረምዎ ነገራት ከምዝረኣየ ይዛረብ። ብኣናህብ ዝተነኸሰሉ እዋን ግን ፈጺሙ ዘይርስዖ ተጓንፎ’ዩ።

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዴሞክራሲ ግንባር /ኢህወደግ/ ን11 ሕዳር 2012 ዓ/ም ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዴሞክራሲ ግንባር /ኢህወደግ/ ን11 ሕዳር 2012 ዓ/ም ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡

ኮሚቴ ኣፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ 6 ሕዳር 2012 ዓ/ም ኣብ ውፅኢት መፅናዕቲ ውህደት ንምዝታይ ኢሉ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ነቲ ኣጀንዳ ስሒቱ ብሕጊ ኣብዘይተውሃቦ ሓላፍነት ኣሓትን መሓዙትን ውድባት ኢህወደግ ውህደት ክፍፅማ ብኣብዝሓ ድምፂ ወሲኑ እዩ፡፡

ማሕበር ዓለም ለኸ ትካል ዘላቒ ልምዓት ስዊድንን ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓት ትግራይን ጎሓፍ ብዝግባእ ናብ ረብሓ ንምውዓልን ሓምለዋይ ከባቢታት ትግራይ ንምፍጣርን ዘኽእል ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም፡፡

ማሕበር ዓለም ለኸ ትካል ዘላቒ ልምዓት ስዊድንን ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓት ትግራይን ጎሓፍ ብዝግባእ ናብ ረብሓ ንምውዓልን ሓምለዋይ ከባቢታት ትግራይ ንምፍጣርን ዘኽእል ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም፡፡

ፕረዚዳንት ማሕበር ዓለም ለኸ ትካል ዘላቒ ልምዓት ስዊድን ኣይተ ቶም ጆን እዚ ማሕበር ካብ ዝምስረት 20 ዓማውቲ ከም ዝገበረን ኣብ ዕብየት ቁጠባ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናሳለጠ ከም ዝፀንሐን ድሕሪ ምግላፅ ራኢ እዚ ማሕበር ንምዕዋት ምስ ዕላማታትን ራእይን ኢትዮጵያ ተጠዓዒሙ ኣብ ትግራይ ተግባራዊ ስራሕ ንምጅማር ምውሳኑ ኣረዲኦም፡፡

ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣብ ምምፃእ ሸርፊ ወፃኢ፣ምፍጣር ዕድል ስራሕን ምግፋሕ ቴክኖሎ ጂን ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ኣፍሊጡ፡፡

ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣብ ምምፃእ ሸርፊ ወፃኢ፣ምፍጣር ዕድል ስራሕን ምግፋሕ ቴክኖሎ ጂን ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ኣፍሊጡ፡፡

ካብ ሕርሻ ኢንዱስትሪ ዝመርሖ ቁጠባዊ ስግግር ዝለዓለ ግደ ከምዘለዎ ዝእመነሉ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ፣ ኣብ ሰለስቲኦም ዘፈራት ቁጠባዊ ልምዓት ኣድሂቡ ይሰርሕ ምህላው እዩ ዝግለፅ ዘሎ፡፡ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣይተ ጎይቶኦም ገብረኺዳን ብፍሉይ ምስ ጋዜጣ መቓልሕ ትግራይ ኣብ ዝገበሩዎ ቃለ መሕትት ዛጊድ ኣብ ምፍጣር ስራሕን ምርካብ ሸርፊ ወፃኢን ዝተባባዕ ውፅኢት የመ ዝግብ ምህላው ኣመልኪቶም፡፡

“ምስጋና ንህዝብና!! መተሓሳሰቢ ንዘይሕጋውያን!!

“ምስጋና ንህዝብና!! መተሓሳሰቢ ንዘይሕጋውያን!!

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ፈተና ፈተና ዋላ እናተደራረቦ ንኹሉ ብትዕግስትን ብኣዞን እናገጠመ ኣብ ምምካት ዩ ዝርከብ።ብፍላይ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስራሕ ተዋፊሩ ሂወቱ ክመርሕ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ካብ ሓይልታት ትምክሕቲ ንዝመፆ ፈተና ኣብ ምምካት እንተሎ ጊዜ ከይሃበ ዕስለ ኣምበጣ እንትስዕብ ብዘገርም ምትዕፅፃፍ ነቲ ዕስለ ምስ ትምክሕቲ ሓዊሱ ብምህሟኽ ዓወት ሓፊሱን ኣብ ምሕፋስ ይርከብን።

ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ዝርአ ዘሎ ድኽመት ንምምሕያሽን ዓብይ ዝላ ንምምፃእን ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ

ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ዝርአ ዘሎ ድኽመት ንምምሕያሽን ዓብይ ዝላ ንምምፃእን ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ብርክት ዝበሉ ጎደሎታት ከም ዝነበሩ ብምግላፅ ካብቶም ዕንቅፋታት ገሊኦም 30 ሚኢታዊ መማህራን ካብ ዝተምሃርዎ ፊልድ ወፃኢ የምህሩ ምንባሮም፣ተምሃራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ምምፅኡ ‘ምበር ኣብ ምብቃዕ ትኹረት ዘይምንባሩ፣ ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ተሓታትነት ዘይተኣታተወ ምንባሩ ፣ዝኣረጉ መፃሕፍቲ ዘይምሕዳሶም፣ ንምምሃር ምስትምሃር ዝዕንቅፉ ብርክት ዝበሉ ኮሚቴታትን ትልምታትን ኣብ ዉሽጢ ቤት ትምህርቲ ምንባሮም ሓዊሱ ካልኦትን ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ዕንቅፋታት ኮይኖም ከም ዝነበሩ ም/ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ኣይተ ባህታ ወ/ሚካኤል ገሊፆም፡፡