Monthly Archives: April 2020

ኣብ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ከባቢ ሓደ ሽሕ ዓመት ዝገበረ ፍርስራስ ቤተ ክርስትያን ብስነ ኳዕቲ ተረኺቡ

ኣብ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ከባቢ ሓደ ሽሕ ዓመት ዝገበረ ፍርስራስ ቤተ ክርስትያን ብስነ ኳዕቲ ተረኺቡ፡፡

ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ካብ 700-1000 ዓመት ዝገበረ ፍርስራስ ቤተ ክርስትያን ብስነ ኳዕቲ ተረኺቡ፡፡

ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ጣብያ ሓድነት ቑሸት ደብረ ገርግስ ኣብ ዝተብሃለ ቦታ ሓደ ሽሕ ዓመታት ዝገበረ ፍርስራስ መንደቕ ቤተክርስቲያን ብሰብ ሞያ ኳዕቲ ማእኸል ሳይንስ ስነ-ኳዕቲ ዩኒቨርስቲ ፖላንድ ከም ዝተረኸበ ሳይንስ ኢን ፖላንድ ዝተብሃለ ኣብቲ ዘፈር ዝስንድ ድህረ-ገፅ ፀብፂቡ፡፡

መኸተ ኮረና ቫይረስ ናይ ሓደ እዋን ወፍሪ ተገይሩ ክርአ ከምዘይብሉ ግብረ ሓይሊ ንኡስ ኮሚቴ ምክልካል ኮረና ቫይረስ ትግራይ ኣፍሊጡ

መኸተ ኮረና ቫይረስ ናይ ሓደ እዋን ወፍሪ ተገይሩ ክርአ ከምዘይብሉ ግብረ ሓይሊ ንኡስ ኮሚቴ ምክልካል ኮረና ቫይረስ ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡
===============================

ግብረ ሓይሊ ንኡስ ኮሚቴ ምክልካል ኮረና ቫይረስ ትግራይ እቲ ዝወፀ ድንጋገ ህፁፅ እዋን እናተጥሓሰ ከም ዝርከብን እቲ ድንጋገ ንዘየኽብሩ ኣካላት ድማ መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዝወስድን እቲ ግብረ ሓይሊ ሎሚ 21 ሚያዚያ 2012 ዓ/ም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ብኮረና ቫይረስ፣ ብኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ፀቅጢ ከየጋጥሞ ይስራሕ ከምዘሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ገሊፆም

ህዝቢ ትግራይ ብኮረና ቫይረስ፣ ብኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ፀቅጢ ከየጋጥሞ ይስራሕ ከምዘሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ገሊፆም፡፡

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ከም ዝበልዎ፡ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ በቲ ቫይረስ ዝተትሓዘ ሰብ ዋላ እውን ኣይሃሉ እንበር ሎሚ ይኹን ፅባሕ እቲ ቫይረስ ናብ ትግራይ ኣይኣቱን ማለት ስለዘይኮነ ኩሉ ሕብረተሰብ ምስ መንግስታዊ ኣካላት ብምትሕብባር ኣብ ምክልኻል እቲ ቫይረስ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ከምዝግባእ ሓቢሮም፡፡

መግለፂ ሰናይ ትምኒት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

መግለፂ ሰናይ ትምኒት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ዘለኹም ተኸተልቲ ሃይማኖት ክርስትና፣ እንኳዕ ንበዓል ትንሳኤ፣ ብሰላም ኣብፀሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት፣ ብሽም ህዝቢ ትግራይ እንተመሓላልፍ፣ እቲ በዓል፣ ሰላምና ውሑስ ገይርና፣ ተሓጋጊዝናን ተሓባቢርናን፣ ብሕጉስ መንፈስ ንክኽበር፣ ሕድሕድና ኣብ ዝተዋፈርናሉ ዓውደ ስራሕ እጃምና ከምእነወፊ ብምትእምማን እዩ፡፡

ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ክልልና፣ ኣብ ምቕራብ መሰረታዊ ሸቐጣት፣ ኣገልግሎት ሒዝካ ምኻድ (Takeaway)፣መዐወኒ ምጥቃም ሺሻ ንምኽልኻል ዘኽእሉ ውሳነታት ወሲኑ ኣሎ።

ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ክልልና፣ ኣብ ምቕራብ መሰረታዊ ሸቐጣት፣ ኣገልግሎት ሒዝካ ምኻድ (Takeaway)፣መዐወኒ ምጥቃም ሺሻ ንምኽልኻል ዘኽእሉ ውሳነታት ወሲኑ ኣሎ።

ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ክልልና ኣብ ውሳነ ቑፅሪ 007/2012 ምቕራብ መሰረታዊ ሸቐጣት ኣመልኪቱ ኣብ ሽዱሽተ ዓበይቲ ጉዳያት ወሲኑ ኣሎ ብምዃኑ:-

1. ኣብ ገፀር ይኹን ኣብ ከተማ፣ ዘድልዩ መሰረታዊ ሸቐጣት፣ ንሕርዲ ዝውዕሉ እንስሳትን ውፅኢት እንስሳትን፣ ካልኦት ኣድለይቲ ሸቐጣት፣ ብሕብረት ስራሕ ማሕበራት፣ዩኔናት ይቐርቡ ወይ ነዚዕላማ ዝተወደቡ ካልኦት ኣካላት ይቐርቡ

መልእክቲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል

መልእክቲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል

ከምዝፍለጥ ካብ 17 መጋቢት ጀሚርና ኣብ ልዕሊ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብዕሊ ውግእ ጀሚርና ኢና። ህዝብና እውን መንግስቲ ብዘውረዶ መምርሒ መሰረት ብሙሉእ ትግሃት፣ በዚ ውፃእ በዚ እቶ እንከይተባህለ ዝነኣድ ምንቅስቃስ እናገበረ ፀንሑ እዩ።

ብፍላይ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ “ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝረአ የለን፣እዛ ሕማቅ ግዜ ተሓጋግዝና ንስገራ” ብዝብል ሓያል ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ፣ ብዓይነትን ብገንዘብን ዝግበር ዘሎ ወፈያታት ዘኹርዕ ተግባር’ዩ። ነዚ ሰናይ ተግባርኩም ዘለና ናእዳ ከኣ ብዝለዓለ ክብሪ ክገልፀልኩም ይፈቱ። እዚ ሰናይ ተግባር’ዚ ካብቶም ተዓቂቦም ክሰጋገሩ ዝግበኦም ክብሪታትና ሓደ እዩ። ብቐፃሊ እውን ተጠናኺሩ ክቅፅል ይግባእ።

ሕዚ’ውን ብቐፃሊ ሸለልትነት ኣወጊድና፣ ኩሎም ዝተነፀሩ መከላኸሊ ሜላታት ኣብ ተግባር ብምውዓል፣ እዚ ቫይረስ ኮሮና ክንከላኸሎን ክንቆፃፀሮን ኣለና። ሕዚ’ውን ብሕብረትን ብምትሕግጋዝን ዘይሕለፍ ፈተና የለን።
ሰላም!

“ፃህያይ ክጅምር ከሎ-ቶሎ ኢልካ ንቐሎ!!”

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

“ፃህያይ ክጅምር ከሎ-ቶሎ ኢልካ ንቐሎ!!”

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ 1 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም፣ ኣብ ዘካየዶ፣ መበል 5ይ ዘበን 6ይ ህፁፅ ጉባኤኡ፣ ንዝቕፅሉ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝፀንሕ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ኣፅዲቑ ኣሎ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ፣ ስራሕ ፈፃሚት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ኮቪድ 19 ንምክልኻል፣ ኣብ ዝሓለፉ ኽልተ ሰሙናት፣ ተግባራዊ ዝገበሮ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ቑፅሪ 1/2012 ዓ/ም፣ ብመሰረት ዓንቀፅ 103፣ ንኡስ ዓንቀፅ /2/ን፣ ንኡስ ዓንቀፅ 49 ንኡስ ዓንቀፅ /3/ን ፊደል /ኸ/ ዝተመሓየሸ፣ ሕገ-መንግስቲ፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መርሚሩ፣ ብሙሉእ ድምፂ ኣፅዲቑ ኣሎ፡፡

ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ብእግሮም፣ ብተሽከርከርቲ፣ ብነፋሪት ይኹን ካልኦትን ተጓዒዞም ናብ ትግራይ ዝአትው ሰባት ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከይተራኸቡ ን14 መዓልቲታት ብቐጥታ ናብ ዝተዳለወ ከምዝፀንሑ ተወሲኑ

ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ክልል ትግራይ ካብ 04 ሚያዚያ 2012 ዓ/ም ጀሚሩ ተግባራዊ ዝግበር፤ ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ብእግሮም፣ ብተሽከርከርቲ፣ ብነፋሪት ይኹን ካልኦትን ተጓዒዞም ናብ ትግራይ ዝአትው ሰባት ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከይተራኸቡ ን14 መዓልቲታት ብቐጥታ ናብ ዝተዳለወ መፅንሒ ቦታ ክአትዉን ኣብ መፅንሒ እንትኣትዉ ድማ ወፃኢኦም ባዕሎም ክሽፍኑ ከም ዘለዎም ወሲኑ ኣሎ።

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ፡ 01 ሚያዝያ 2012ዓ/ም

ዕለታዊ መልእኽቲ
==============
ምስኮነ ካብ ምጥዓስ-ኣቐዲምካ- ዝባን ምሓዝ!

ዓለምለኸ ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ፣ ኣብ ዓለምና ይኹን ሃገርና ይውስኽ ዳእምበር፣ ክሳብ ሕዚ ናይ ምቕናስ ምልክት ኣየርኣየን ዘሎ። እዚ ኩነታት ሕድሕድ ወዲ ትግራይ በቢ ሰዓቱ ይሰምዖ እዩ። እንተኾነ ኣብ ከተማታት ትግራይና ዘሎ፣ህዝብና ብፍላይ መንእሰይና ክብደት፣ ናይቲ ለበዳ ዝተረደኦ ኣይመስልን። ኣብ ከተማታት፣ ብዘይ ስራሕ ዓሰስ እናበለ ዝውዕል ብዙሕ እዩ። ተሓቋቒፍካ ምኻድ፣ተኣጒድካ ኮፍ ምባልን ኣፍ ንኣፍ ተገጣጢምካ ምውጋዕ፣ ኣብ ኣደባባይ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ቤት ዕዮታት እውን ተመሳሳሊ እዩ።

ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ስራሕቲ ምርምራ ኮቪድ-19 ብዕሊ ካብ ዝጅምር ዝተቐበሎም 21 ጥሩጡራት ቫይረስ ኮሮና ዉፅኢቶም ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምዃኑ ኣፍሊጡ።

ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ስራሕቲ ምርምራ ኮቪድ-19 ብዕሊ ካብ ዝጅምር ዝተቐበሎም 21 ጥሩጡራት ቫይረስ ኮሮና ዉፅኢቶም ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምዃኑ ኣፍሊጡ።

እቲ ኢንስቲትዩት ሕብረተሰብ ቐንዲ ትኹረቱ ኣብ ወሰንቲ መከላኽሊ ሜላ እቲ ቫይረስ ክኸዉን ይግባእ ኢሉ።
ኣብ ትግራይ ሙሉእ ኣገልግሎት ምርምራ ኮቪድ -19 ቅድሚ ሒደት ማዓልቲ ብዕሊ ኣብ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ምጅማሩ ይዝከር።