Monthly Archives: August 2020

ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ ልዕሊ 96 ሚእታዊ ህዝቢ ተመዝጊቡ ካርዲ ወሲዱ

ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ ልዕሊ 96 ሚእታዊ ህዝቢ ተመዝጊቡ ካርዲ ወሲዱ

ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ 2 ነጥቢ 6 ሚልዮን ማለት 96.2 ሚእታዊ ህዝቢ ንመረፃ ብምምዝጋብ መምረፂ ካርዲ ከምዝወሰደ ቤት ፅሕፈት ኮምሽን መረፃ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ።

ከምሽነር ኮምሽን መረፃ ትግራይ መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም 20 ነሓሰ 2012 ዓ/ም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ፣ 2 ነጥቢ 7 ሚልዮን ህዝቢ ንምምዝጋብ ትልሚ ተታሒዙ ኣብቲ ፈላማይ መዓልቲ ካብ 70 ክሳብ 80 ሚኢታዊ ዝኸውን ከም ዝተመዝገበን ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ ድማ 2 ነጥቢ 6 ሚልዮን ህዝቢ ተመዝጊቡ ንመረፃ ካርዲ ከምዘውፀአ ገሊፆም።

መንግስቲ ትግራይ ንተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ 15 ሚልዮን ብር ሰሊዑ፡፡

መንግስቲ ትግራይ ንተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ 15 ሚልዮን ብር ሰሊዑ፡፡
================================

ኣብ 6ይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ ንዝነሓንሑ ሓሙሽተ ፖለቲካዊ ውድባት፣ ኣርባዕተ ረቛሒታት መሰረት ብምግባር መንግስቲ ትግራይ 15 ሚልዮን ብር ብምስላዕ ናብ ቁፅሪ ሒሳብ ባንኪ ኣታዊ ከምዝገበረ ኮምሽን መረፃ ትግራይ ኣፍሊጡ።

ንሎሚ ጥራሕ ከይኮነስ፤ ንቅድሚት ኣሚትና፤ ንምክልኻል ቫይረስ ኮሮና፤ ኣሸንዳ ኣብ ገዛና!!

 

መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
==================================

ንሎሚ ጥራሕ ከይኮነስ፤ ንቅድሚት ኣሚትና፤ ንምክልኻል ቫይረስ ኮሮና፤ ኣሸንዳ ኣብ ገዛና!!

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በብዓመቱ፣ ብዝለዓለ ድምቀት ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ፣ ዓይኒ ዋርን ማርያን እንኳዕ ብሰላም ኣብፅሐኩም፣ ኣብፀሐና፣ ዝብል መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ብሽም ህዝቢ ትግራይ እንተመሓላልፍ ኩሎም ፈተናታት ሓሊፍና ኩለመዳያዊ ዓወታት ኣመዝጊብና፣ ኣብ ቀፃሊ ዓመት በዓል ኣሸንዳ ብድሙቕ ፅንብል ከምእነኽብሮ ብምትእምማን እዩ::

ኣሸንዳና-ኣብ ገዛና!! ንበረኻ ኣንበጣ- ብፎጣ!! ንኮረና- ሕድ ሕድና!! ባንዳ-ሕልው ኣይብላን እታ ሜዳ!!

ዕለታዊ መልእኸቲ

ኣሸንዳና-ኣብ ገዛና!! ንበረኻ ኣንበጣ- ብፎጣ!! ንኮረና- ሕድ ሕድና!! ባንዳ-ሕልው ኣይብላን እታ ሜዳ!!

ህዝቢ ትግራይን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም፣ 6ይ መረፃ መኸተና ምስ ምክያድ ጎና ጎኒ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ግንባራት ወፊሮም ብምርብራብ መስተንክራዊ ዓወታት የመዝግቡ ኣለው፡፡ 4 ጳጉሜን 2012 ዓ.ም ዝውገን 6ይ መረፃ መኸተና ሰላማዊ፣ ነፃ፣ ግልፂ፣ ኣሳታፊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ሕጋውን ተኣማንን ገይሮም ብምዝዛም ንዓለም ተምሳሌት ከምዝኾኑ ዘጠራጥር ኣይኸውንን::

ወፍሪ ክንክን ፈልስታት ተሳሊጡ

ወፍሪ ክንክን ፈልስታት ተሳሊጡ

ሰራሕተኛታት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ “ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ቀፅሪ ሓወልቲ ሰማእታት ዓዲ ሓቂ መቐለ፣ 11 ነሓሰ ወፍሪ ክንክን ፈልስታት ኣሳሊጦም።

ምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ሓዱሽ ካሱ ከምዝበልዎ፣እቲ ኣብዚ ዕለት “ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ብሓባር ኮይንካ ዝተሳለጠ ወፍሪ ክንክን ፈልስታት ኣካል ተኸላ ፈልሲ እዩ።ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ በቢዓመቱ ክዝከር እንተሎ ፖሊሲ ሓምለዋይ ልምዓት ሽትኡ ንኽወቅዕን ዘላቕነት ዘለዎ ለውጢ ንኽመፅእን ፈልሲ ካብ ምትካል ብዝዘለለ ክፀድቕን ናብ ረብሓ ክውዕልን ንምግባር ማይ ክሰትይ፣ክኹስኮስን ብሓፈሻ ክንክን ክግበረሉን ይግባእ ኢሎም።

መልእኽቲ የቐንየልና

መልእኽቲ የቐንየልና

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ፈለማ እንኳዕ “መኸተ ዓርሰ ምምሕዳር ትግራይ” ብዝብል ብብርኪ ክልል ይካየድ ናብ ዘሎ መድረኽ ኣፍልጦ ብሰላም ኣብፀሓኩም/ክን ክብል ይፎቱ።

1568 ተሃነፅቲ ሕጊ ብይቕረታ ክፍትሑ ተወሲኑ

1568 ተሃነፅቲ ሕጊ ብይቕረታ ክፍትሑ ተወሲኑ

ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮሮና ቫይረስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 07 ነሓሰ 2012 ዓ.ም ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ 38 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 1568 ተሃነፅቲ ሕጊ ድሕንነቶም ንምሕላው ብይቕረታ ክፍትሑ ከምዝተወሰነ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ።

ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተ ተኪኡ ምትኩ ከምዝበልዎ፣ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ዕድል ይቕረታ ንክወሃቦም 1704 ተሃነፅቲ ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮሮና ቫይረስ ክሪኦም ዝቐረቡ ኮይኖም ካብዚኣቶም 38 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 1568 ተሃነፅቲ ዕድል ይቕረታ ክረኽቡ ተወሲኑ ኣሎ።ካብቶም ዝቐረቡ ይፅንሑ ዝተብሃሉ ድማ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 136 ተሃነፅቲ እንትኾኑ እዚኣቶም ምስ ቅትለት፣ኣገዲድካ ምድፋርን ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባትን ዝተኣሳሰረ ገበን ዘለዎም ከምዝኾኑ ኣይተ ተኪኡ ኣረዲኦም።

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

“መኸተ መረፃ ብምዕዋት ቃል ኩሎም ስውኣትና ዳግም ትንሳኤኦም ክነበስሮ ኢና”!!
ህዝብን መንግስቲ ትግራይን፣ ዝኽሪ 8ይ ዓመት፣ ዕለት መስዋእቲ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ “ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት” ኣብ ዝብል መሪሕ ቃል ዓሲሎም፣ ደበስ ኩሎም ስውኣት ተጋደልትን ሃርበኛታትን ትግራይና፣ ዝኾነ መሰል ዓርሰ ውሳነና፣ ብመኸተ መረፃ፣ ዳግም ንምርግጋፅ፣ ይሸባሸቡ ኣለው፡፡

ድልድል ፈነወ ጊዜ ኣየርን ዓምድን ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ፓርትታት ትግራይ ተኻይዱ

ድልድል ፈነወ ጊዜ ኣየርን ዓምድን ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ፓርትታት ትግራይ ተኻይዱ

ኣብ 6ይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ ዝወዳደሩ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ዘለዎም ሓሳብ ሒዞም ናብ ህዝቢ ክቐርቡ ከምዘለዎም ኣዋጅ መረፃ ትግራይ ቁ.351/2012 ኣስፊሩዎ ኣሎ። ብምዃኑ እቲ ብኮምሽን መረፃ ትግራይን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ዝተዳለወ መምርሒ፣ ብዝወፀ ረቛሒታት መምርሒ ኣጠቓቅማ መራኸቢ ሓፋሽ መሰረት እቶም ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ኣብተን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ሚድያታት ማለት ቴለቪዝን ትግራይ፣ቴለቪዝን ድምፂ ወያነ ትግራይ፣ብሄራውን ኤፍኤማትን ሬድዮ ድምፂ ወያነ ትግራይ፤ኤፍኤም መቐለ 104.4፣ኤፍኤም ሞሞና 96.4ን ቴለቪዝን ትግራይ ሚድያ ሃውስን ሕድ ሕድ ሚድያ ኣብ መዓልቲ 1፡30 ማለት 90 ደቒቓ ዝመደበኦ እቶም ፓርትታት ብዝገበርዎ ምርድዳእ ፈነወ ኣየር ጊዜ ብዕፃ ዝወፀ ረኺቦም ኣለዉ።
ከምኡ እውን ብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣብ ዝዳሎ ጋዜጣ መቓልሕ ትግራይ እቶም ሓሙሽተ ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ፓርትታት ትግራይ ኣብ ክልተ ሕታም ዝተመደበ 10 ዓምድታት ሕድሕዶም ብዕፃ ዝረኸቡዎ ሙሉእ ዓምዲ ረኺቦም ኣለዉ።

ሓድግታት ትግራይ ብፍልጠት እናተመርሑ ንዓለም ክላለዩ ይግበር ኣሎ

ሓድግታት ትግራይ ብፍልጠት እናተመርሑ ንዓለም ክላለዩ ይግበር ኣሎ ተባሂሉ

ኣብ ትግራይ ዘለው ልዕሊ 120 ካብ ከውሒ ዝተፈልፈሉ ኣብያተ ክርስትያናትን ባህላውን ተፈጥሮኣውን ሓድግታትን ብፍልጠት እናተመርሑ ንዓለም ክላለዩን ንምግባር ኣወዳድብኡ ክሳብ ወረዳ ዘርጊሑ ብዙሓት ስራሕቲ እናሳለጠ ከምዝኾነ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡