ጉርብትና ክልል ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ወረዳታት እምባኣላጀን ኣበርገለን ሰላማዊ ምዃኑ ኣብ ጣብያ ሰረያ ወረዳ ኣበርገለ ክልል ኣምሓራ ኣብዝተኻየደ ዘተ ተገሊፁ፡፡

ጉርብትና ክልል ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ወረዳታት እምባኣላጀን ኣበርገለን ሰላማዊ ምዃኑ ኣብ ጣብያ ሰረያ ወረዳ ኣበርገለ ክልል ኣምሓራ ኣብዝተኻየደ ዘተ ተገሊፁ፡፡ እቲ ዘተ ሰላም ኩሉ ሻብ በብወርሑ ዕለት 23 ኣብ ሰላምን ድሕንነትን ክልቲአን ወረዳታት መሰረት ገይሩ ዝካየድ እዩ፡፡

ሓላፊ ቀዋሚ ኮምቴ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ወረዳ ኣበርገለን ኣመሓዳሪ ቀበሌ 16ን ኣይተ ንጉስ ከሳሁን ከምዝበልዎ ፀረ ሰላም ሓይልታት ኣብ ከባቢና ቦታ የብሎምን፡፡ ከባቢና ናይ ሰላም፣ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ቦታ እዩ፡፡ ስለዚ እቶም ኣብ ካልእ ከባቢ ሃገርና ኣብ ፀገም ዘለዉ ኣካላት ካባና ተመኩሮ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኢሎም፡፡

ወረዳ እምባ ኣላጀ ንጣብያታት ሰርያ፣ ሽርፋኣምባ፣ ብሄር ግባ፣ ቋሮን ባር ጅወርግስን ወረዳ ኣበርገለ ክልል ኣምሓራ ተጠቀምቲ ኣምቡላንስ፣ ጥዕና ጣብያ፣ መብራህቲ፣ መንገዲን መጎዓዝያን ክኾና ምግባሩ ወረዳ ኣበርገለ ውን ነተን ኣምቡላንስ ጎማን ነዳድና ምሽፍኑ ነቲ ዝምድና ከምዝጠናኽሮ መርማሪ ፖሊስ ወረዳ ኣበርገለ ሳጅን እንግዳው ኣለምነው ተዛሪቡ፡፡

መርማሪ ፖሊስ ወረዳ ኣበርገለ ሳጅን እንግዳው ኣለምነው ብግደኡ ህዝብና ኣብ ሓዘን፣ መርዓ፣ ክርስትናን ካልኦት ማሕበራዊ ምንቅስቓሳትን ብሓባር ዝነብር ህዝቢ እዩ ምስበሉ እቲ ዝግብር ዘሎ ዘተ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጎንፂ ኣትሪፉ ሰላም ዘንግስ ዘሎ ስለዝኾነ ክንቕፅሎ ይግባእ ኢሎም፡፡

ኣብቲ ዘተ ሓለፍቲ ፀጥታን ምምሕዳርን፣ ኣዘዝቲ ፖሊስ፣ ኮማነደራት ምልሻ፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ መረሕቲ ሃይማኖትን ኣመሓደርቲ ጣብያን ብድምር ልዕሊ 50 ሰባት ተሳተፍቲ ኮይኖም፡፡ ጥሪት ምስራቕ፣ ደኒ ምብራስ፣ ትግረዋይ ኣምሓራይ እናበልካ ምፍልላይ ኣብተን ተጎራበቲ ጣብያታት ብዉሑድ ዝተረኣዩ ፀገማት እዮም፡፡ ነዞም ፀገማት ነቒሶም ብምውፃእን ብምፍታሕን ድማ ሰላም እቲ ከባቢ ውሑስ ከምዘገብርዎ ኣቦወንበር እቲ ውዳበ ሓላፊ ቀዋሚ ኮምቴ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ወረዳ ኣበርገለን ኣመሓዳሪ ቀበሌ 16ን ኣይተ ንጉስ ከሳሁን ወሲኾም ገሊፆም፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *