ህዝቢ ራያ ከም ህዝቢ አብ መዋእሉ ንወፅዓን መግዛእትን አሜን ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ደቂሱ ዝወዓለላ መዓልትን ዝሓደረላ ለይትን ከም ዘየለ ተሓቢሩ ፡፡

ህዝቢ ራያ ከም ህዝቢ አብ መዋእሉ ንወፅዓን መግዛእትን አሜን ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ደቂሱ ዝወዓለላ መዓልትን ዝሓደረላ ለይትን ከም ዘየለ ተሓቢሩ ፡፡

“መንነት ህዝቢ ራያ መንነት ህዝቢ ትግራይ እዩ” “ራያ ናይ ትግራይ እዩ ዘይኮነስ ራያ ባዕሉ ትግረዋይ እዩ” ዋና አመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ አይተ ረዳኢ ሓለፎም፡፡ 
አብዚ ሐዚ እዋን ሓይልታት ትምክሕቲ ብሽም መንነት ህዝቢ ራያ ሕቶ ከም ዘሎ አምሲሎም የልዕሉ አለዉ ፡፡

እዞም ሓይልታት ዘልዕልዎም ዘለዉ ሕቶታትን አብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘሎ ዘይጥርኑፍን ዘይእዱብን ሃገራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ተዛሚዱ ህዝቢ ራያ አምሓራይ እዩ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያ ይመለስ ወዘተ ብዝብል ስራሕቲ ልምዓትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ህዝቢ ራያ ንምድኻም ምዃኑ ኣብራህሪሆም፡፡ አብ ህዝቢ ራያ ሕቶ መንነት ከም ዘሎ አምሲሎም ዝሓቱ አካላት ሕቶኦም ካብ መሰረታዊ መለክዒ መንነት ወፃኢ ምዃኑ እቶም አመሓዳሪ ዞባ ወሲኾም ሓቢሮም፡፡

ፍልፍል ፦ወይን ጋዜጣ ጥሪ 15/2011 ዓ.ም ሕታም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *