ሰልጠንቲ ደቂ ኣንስትዮ ማእኸል ቴክንክን ሞያን ኣግበ ሕድሪ ወለደን ብውነ ተቐቢለን ህዝበንን ዓደንን ብፅንዓት ከም ዘገልግላ ገሊፀን፡፡

ሰልጠንቲ ደቂ ኣንስትዮ ማእኸል ቴክንክን ሞያን ኣግበ ሕድሪ ወለደን ብውነ ተቐቢለን ህዝበንን ዓደንን ብፅንዓት ከም ዘገልግላ ገሊፀን፡፡

ብምኽንያት መበል 44 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ነባራት ተጋደልቲ ደቂኣንስትዮ፣ ሽግ ወየንቲ፣ ሰልጠንትን ኣሰልጠንትን ማእኸል ቴክንክን ሞያን ኣግበ ዝተሳተፋሉ ዋዕላ ኣብ ማእኽል መሰልጠኒ ቴክንክን ሞያን ኣግበ ተሳልጡ፡፡

ዕለማ እቲ ዋዕላ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሽግ ወየንቲ ኮይነን ዝተቓለሳ ዋዕሮታት ኣብቲ ፈታኒ እዋን ቃልሲ ዘጋጥመን ዝነበረ ብድሆ ከመይ ከምዝሰገርኦ ሕሉፍ ልምዲ ንተተካእቲ ዋዕሮታት ንምኽፋል እዩ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *