ምክትል ር/ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል፤ መከላኸሊ ሰራዊት ፌዲሪኢ ልዕልነት ሕግን ሕገ መንግስትን ንምኽባር ሉኣውነት ሃገር ን ህዝብን ከምኡውን ንፍትሕን ንህንፀት ዴሚክራስያዊ ስርዓት ሕጋውነቱ ሓልዩ ክሳብ ሐዚ ንዘወፈዮ እጃም ኣድኒቖም

ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ መከላኸሊ ሰራዊት ፌዲሪኢ ንማዕተርነት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ልዕልነት ሕግን ሕገ መንግስትን ንምኽባር ለእላውነት ሃገር ን ህዝብን ከምኡውን ንፍትሕን ንህንፀት ዴሚክራስያዊ ስርዓት ሕጋውነቱ ሓልዩ ክሳብ ሐዚ ንዘወፈዮ እጃም ከምዘድንቕ ምክትል ር/ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣፍሊጦም፡፡

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ን7ይ እዋን ይኽበር ዘሎ በዓል ሰራዊ ምክልኻል ፌዲሪኢ ምኽንያት ብምግበር ንቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስት ክልል ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ፤ ሰራዊት ምክልኻል ንልምዓት ህንፀት ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ወሳኒ ዝኾነ ሕገ መንግገስትን ሉኣላውነት ህዝብን ብዘይ ገለ ምቁርራፅ ንክኽበሩ፣ ብፍላይ ንምሕላው ሰላምን ድሕንነትንዜጋታት ዝፍፅሞም ተግበራት ካብ ሃገራዊ ረብሓ ሓልፎም ብብርኪ ዓለም ህዝባዊነቱን ፅንዓት ዕላምኡን ዘመስኽሩን ክብርን መጎስን ተጎናፂፉ እዩ ኢሎም፡፡

ሃገርና ኢትዮጵያ ብዙህነታ ብኣግባቡ ምትእንጋድ ከቢዱዋ ብሄር ተኮር መጥቓዕቲ፣ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እናፈረሰን ድምፂ ህዝቢ ኣብዘይስመዐሉ ወቕቲ ከም እትርከብን ዝገለፀ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል፤ሐዚ ‘ውን እቲ ሰራሒ ታሪኽ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብሕግን ስራዓትን ህዝብታት ብሰላም ሰርሖም ዝነብሩሉ ፣ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ከይተሸራረፈ ዝትግበረሉ፣ ሕቡእ ዕላማን ሽርሕን ግዳማዊን ናይ ውሽጢ ፅግዕተኛ ሓይልታት ብዘየዳግም ዝቕህመሉን ኣንፈት ብምስዓብ ጠበቓ ፈታዊ ሰላም ፣ልምዓትን ዴሞክራሲን ህዝብና ከም ዝኸውን ብምትእምማን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ድማ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርና ጠጠው ከምዝብል ኣረጋጊፆም፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *