ስልጠና ቆፀርትን ተኸታተልቲ ከይዲ ቆፀራን ሎሚ ተጀሚሩ ፡፡

26/06/2011 ዓ.ም

ብብርኪ ሃገር ካብ 29 መጋቢት ክሳብ 20 ሚያዝያ 2011 ዓ/ም “ኣነ ስለ ዝተቖፀርኩ ተጠቃሚ እየ” ብዝብል ቴማ ን4ይ ግዘ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ንምስላጥ ንሸሞንተ መዓልታት ዝፀንሕ ስልጠና ቆፀርትን ተኸታተልቲ ከይዲ ቆፀራን ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ  ተጀሚሩ ፡፡

 ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትርን ክልል ትግራይ ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ንዝሳተፉ ቆፀርትን ተቆፃፀርትን ተኸታተልቲ ከይዲ ቆፀራን ዝወሃብ ስልጠና ፅሬት እቲ ቆፀራ ንምርግጋፅ ኣድላይ ምዃኑ ገሊፆም፡፡

ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ከም ዝበሉዎ፤ ብሕገ-መንግስቲ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን  በቢ 10 ዓመቱ ንኽካየድ ዝተደንገገ ዋላ እንተኾነ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ እዋኑ ከይተካየደ ፀኒሑ እዩ ፡፡ ሎሚ ዘበን ኣብ ሃገርና ን4ይ ዙር ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ዝካየድ ካብ ሕሉፍ ዓመታት ፍሉይ ዝገብሮ  ድጅታል ቴክኖሎጂ ዝጥቀም ምዃኑ እዩ ፡፡ እቲ ቴክኖሎጂ ካብ ቆፀራ ህዝቢ ዝርከብ ሓበሬታ ንኹሎም ፖሊስታት፣ ትልምታትን ምምሕዳራዊ ጉዳያትን መሰረት ዝኸውን መረዳእታ ዝሓዘ እዩ፡፡ ካብዚ መረዳእታ ብምብጋስ እዩ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ክልል መንግስቲ ፖሊስታት ዝሕንፅፅ መደባት ዘውፅእ ካልኦት ምምሕራዊ ስራሕቲ ዝውስን እዩ ፡፡

 ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *