ራብዓይ ዙር ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን 29 መጋቢት 2011ዓ.ም ከም ዝካየድ ተገሊፁ፡፡

ራብዓይ ዙር  ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን  29 መጋቢት 2011ዓ.ም ከም ዝካየድ ተገሊፁ፡፡

እቲ “ብምቁፃረይ ተጠቃሚ እየ” ዝብል መሪሕ ቴማ ዘለዎ 4ይ ዙር ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን 29 መጋቢት 2011ዓ.ም ኣብ መላእ ሃገርና ንምክያድ ዛጊድ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ተወጊኖም ከምዘለዉ ሓላፊ ማእኸላዊ እስታስቲክስ ኤጀንሲ ጨንፈር መቐለ ኣይተ ኣማረ ኣፍሊጦም፡፡

 

ነዚ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን መሰረት ብምግባር ኣብ ክልልና ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምትሕብባር ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ይስርሑ ከምዘለዉን ብፍላይ ኣብ ምልዕዓልን ትምህርትን ኮሚቴ ምስ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ብምዃን ንሓለፍቲ ዞባን ወረዳን ርክባት ህዝቢ ናይ መሰልጠንቲ ስልጠና ክወሃም ብምግባር ናብ ስራሕ ክኣትዉ ከምዝተገበረ ተሓቢሩ፡፡

 

29 መጋቢት 2011ዓ.ም ዝካየድ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ዝተኻየዱ ቆፀራታት ዘምህሩ ተሞክሮታት ብምውሳድ ንምትግባር ምድላው ዝተገበረ እንትኸውን ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ቆፀራ ንምክያድ ንቆፀራ ዝኾና ታብሌታት ከምዝተዳለዋ እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም፡፡

 

ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ሰራሕተኛታት እቲ ኤጀንሲ ሓዊሱ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ዘለዉ መምህራን ፣ ሕርሻ ወኪላትን፣ ሰብ ሞያ ጥዕና ኤክስቴንሽን ኣብዚ ቆፀራ ከም ዝሳተፉ ዝተገለፀ እንትኸውን ነዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ኣካላት ናይ ምምልማል ስራሕትን ነቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ንምስራሕ ዝክእል ናይ ሞያ ስልጠናታት ይወሃቦም ከምዘሎ ድማ ተገሊፁ፡፡

 

እቲ ከይዲ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ዝኾነ ዜጋ ከይተቆረፀ ከይተርፍን ተደጊሙ ከይቁፀርን ጥንቃቐ ብምግባር ንክካየድ ኣድላይ ምንቅስቃስ ምግባር ከምዘድልን ብፍላይ ዝተፈላለዩ ጉድኣት ኣካል፣ ተመሓዳደርቲ ጎደና፣ ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ቦታታት ዝነበሩ ወገናት ኣብቲ ቆፀራ ንክካተቱ ኣበርቲዕኻ ምስራሕ ከምዘድልን ነዚ ብምርዳእ ድማ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ወሲዱ ነቲ 29 መጋቢት 2011ዓ.ም ዝካየድ ቆፀራ  ህዝብን ኣባይትን ንምዕዋት ዝለዓለ ተሳትፎ ክግበር ከምዘለዎ ሓላፊ እቲ ኤጀንሲ ወሲኾም ሓቢሮም፡፡

 

ፍልፍል፡- ኣብ ቢሮ ርክብ ህዝብን መግስትን ክልል ትግራይ ኬዝቲም ሓበሬታን ርክብ ህዝብን

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *