መበል ሳልሳይ መላእ ፀወታ ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ሃገርና ንምክያድ ትግራይ ሙሉእ ምደላዋታ ኣብ ምዝዛም ከምትርከብ ተገሊፁ፡፡

መበል ሳልሳይ መላእ ፀወታ ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ሃገርና ንምክያድ ትግራይ ሙሉእ ምደላዋታ ኣብ ምዝዛም ከምትርከብ ተገሊፁ፡፡

 ሓላፊት ጉ/መ/ስፖርት  ክልል ትግራይ  ወ/ሮ ገነት ኣረፈ ሎሚ ንጋዜጠኛታት  ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ፤ እቲ ውድድር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ ተተሊሙ እኻ እንተነበረ ብዘየካ ኣብ ክልልና ካልኦት ክልላት ሃገርና ዝበዝሓ ፅቡቕ ኩነታት ብዘይምንባረን ብብርኪ ፌደራል ብዝተወሰነ መሰረት እቲ ውድድር ንኽናዋሕ ተገይሩ ምስበላ ሎሚ ግና ዝበዝሓ ክልላት ሃገርና ዝነበረ ፀገም ፀጥተአን እናተመሓየሸ ስለዝርከብ ትግራይ ድማ ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ሰላማ ሓሊዋ ትነብር ዘላ ክልል ብምዃና እቲ ውድድር  ብፅቡቅ ኩነታት ንኽካየድን ምስሊ ክልልና ንሃገርና፣ ኣፍሪካን ዓለምን ብእወንታ ንምፍላጥ ስለዝጠቅመና እቲ ውድድር ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ብሰላም ንምክያድ መናእሰይ ዓብይ ሓላፍነት ስለዘለዎም ሓላፍነቶም ንኽዋፅኡ ፀዊዐን፡፡

 

 እቲ ውድድር ኣብ ዝተፈላለያ ክፍለ ከተማታት መቐለ ዝካየድ ኾይኑ ነዚ ዝኸውን መዘውተሪ ስፍራታት መቐለ ዩንቨርስትን ካልኦትን ምሕዳስ ዘድልዮም እናተሓደሱን እናተቐለሙን ምዃኖም ገሊፀን፡፡

 

ኩነታት ፀጥታ ንምሕላው እውን እኹል ምድላው ሰለዝተገበረን ከምዘየስግእ ብምግላፅ ይኩን እምበር ህዝቢ መቐለ ከምወትሩ ከባቢኡ ምሕላውን ምክትታልን ብዝግባእ ኣጠናኪሩ ክቅፅለሉ ከምዝግባእ ገሊፀን፡፡

 

እቶም ተምሃሮ ታሪኽን ምስልን ክልልና ብዝግባእ ክፈልጡ ንምግባር ዝተፈላለዩ ምድላዋት ይግበሩ ኣለው፡፡

 

ኣብቲ ውድድር ኩለን ክልላትን ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ንክሳተፋ ከምዝተመዝገባን ብሓፈሻ 3500 ስፖርተኛታት፣ ኣሰልጠንትን ዳያኑን ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር፡፡

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *