መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሎ ክፍቲ ስራሕ ተጠቃምነት መናእሰይ ንምርግጋፅ ዝዓለመ ምደባ የካይድ ከም ዘሎ ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ ወ/ሮ ሰብለ ካሕሳይ ሎሚ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብሪሀን፡፡

04/07/2011 ዓ/ም 
==========
መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሎ ክፍቲ ስራሕ ተጠቃምነት መናእሰይ ንምርግጋፅ ዝዓለመ ምደባ የካይድ ከም ዘሎ ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ ወ/ሮ ሰብለ ካሕሳይ ሎሚ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብሪሀን፡፡

መንግስቲ ዘካይዶም ስራሕቲ ልምዓት ብሰለጤንን ፅሬትን ንምፍፃም ኣብ መሓውር መንግስቲ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ኣወዳድባ ምዕሩይ ንምግባር ዝተማልአ ሓይሊ ሰብ ንኽህልዎን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሑ ከምዝመፁ ዝሓበራ ወ/ሮ ሰብለ ካሕሳይ፤ እዚ ንምጥንኻር ሎሚ ዓመት ኣወዳድባ ንኽፅናዕን ሓደሽቲ መሓውራት ክፍጠሩን ፃዕርታት ይግበር ኣሎ ኢለን፡፡

ኣብ ትግራይ ሐዚ ካብ ዘሎ 42 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ ልዕሊ 120 ሽሕ ሲቪል ሰርቫንት እቶም 60 ሚእታዊ መናእሰይ ማለት’ውን ካብ 18-32 ዕድመ ዘለዉ እንትኸውን ካብ 33-47 ዕድመ ድማ ናብ ከባቢ 32 ሚእታውን ብድምር እንትርአ ዝበዝሕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሲቪል ሰርቫንት መንእሰይ ምዃኑ ወ/ሮ ሰብለ ወሲኸን ገሊፀን፡፡

ወ/ሮ ሰብለ ካሕሳይ ኣብቲ መግለፂ ከም ዝሓበርኦ መንግስቲ ብመሰረት ሕገ-መንግስቲ ሃገርን ክልልን ከምኡውን ኣዋጃትን መምርሕታትን፤ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ እናተገበረ ዝፀንሐ ፍሉይ ኣወንታዊ ኣፈላላይ ሐዚ ውን ኣብተን ልምዓት ብኣግባቡ ዘይተረጋገፀለን ዝበሃላ ከባብታት ትግራይ ንዝርከቡ መናእሰይ ፍትሓዊ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ኣብ ከባቢ ዞባ ምዕራብ ንከባቢ 1880 መናእሰይ፣ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ንከባቢ 1170 መናእሰይን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳ ፀለምቲ ድማ ንከባቢ 213 መናእሰይ ተወዳዲሮም ኣብ ስራሕ መንግስቲ ዝምደቡሉ ኩነታት ከምዝተፈጠረ’ውን ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ ገሊፀን፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *