ትግራይ ንማእኸላይ መንግስቲ ትኸፍሎ ሕልፊ ግብሪ ከምዘየለ ተገሊፁ

ትግራይ ንማእኸላይ መንግስቲ ካብ ተእትዎ 33 ሚኢታዊ ትግብር እያ ዝብል ብማሕበራዊ ሚድያ ዝንዛሕ ወረ ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘይውክል ፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከን ዝኾነ በዓል መዝ እቶት ክልል ትግራይ ገሊፁ። ከምቲ ዝበሃል ናይ ኣታዊኣ 33% ቀርዩ ካብ ትግራይ ንፌዴራል ዝወሃብ 33 ትወሃብ ሕልፊ ሳንቲም እውን የላን ክብላ ዋና ዳይሬክተር እቲ በዓል መዝ ወይዘሮ ኣሰፉ ሊላይ ንሚድያ ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ሓቢረን።

ከም ገለፃ እተን ሓላፊት እዙይ ኮነ ተባሂሉ ትግራይ ብኹሉ ለሚዓ እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ንኽሰርፅ ብምግባር ነታ ብቐመር ንትግራይ ትምደብ ዝነበረት ንኡሽተይ በጀት እውን ንምትራፍ ዝግበር ዘሎ እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ እቲ ልምዓታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ግብሪ ዝኸፍል ማሕበረሰብና ናብ ፌደራል መንግስቲ እንድሕር ዝኸድ ኮይኑ ግብሪ እንታይ ኣኽፈለኒ ዝብል ኣረኣእያ ንኽህልዎ ብምግባር ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ግጭት ንኸልዕሉ ተልእኾ ሒዞም ፀላእቲ ዝገብርዎ እዩ ክብላ ወሲኸን ሓቢረን። ክሳብ ሕዚ ንትግራይ ካብ ዝምደብ ጠቕላላ በጀት እቲ ክልል ዝሽፍኖ ካብ 33% ክሳብ 34% ጥራሕ ብምኳኑ ኣይኮነን ንፌደራል ሕልፊ ክንድጉም ገና ከም ትግራይ ንባዕልና እውን ካብ ድጎማ ዝወፃናሉ ኩነታት ከም ዝየለ እውን ጠቊመን።

ከም ገለፃ እተን ዋና ዳይሬክተር ብድጎማ እውን እንተኾነ ኩሎም ድሌት መሰረተ ልምዓት ትግራይ ብኣግባቡ ክምለስ ኣይከኣለን ክብላ ወሲኸን። ክሳብ ሕዚ ዘሎ ናይ ትሸዓተ ወርሒ ኣፈፃፅማ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነብሩ ብኣታዊ ደረጃ ዋላ ብኣፈፃፅማ ሕዚ እውን ብዙሕ ዝቐሪ እንተኾነ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝነበረ ኣንፃር እንትርአ ናይ ሎሚ ዘበን ዝሓሸ ከም ዝኾነ እውን ወይዘሮ ኣሰፉ ሓቢረን።

ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ዘሎ ኣፈፃፅማ ካብ እቅድ ኣንፃር 94% እንትኸውን እዙይ ማለት ካብ ንኽእከብ ተኣቂዱ ዝነበረ 4.933 ቢልዮን 3.7 ቢልዮን ክእከብ ከም ዝኸኣለ ኣብሪሀን። ብምኳኑ እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሃብተ ገነት ዘመንጭዎ ኣታዊ ብኣግባቡ ንምስብሳብ ዘድሊ መስዋእቲ ኩሉ ከፊልና ካብዙክ ንላዕሊ ጠንኪርና ንኽንሰርሕ ዝሓትት ኩነታት ከም ዝኾነ ፈሊጡ ኩሉ ብኡ ሒሳብ ግቡኡ ክዋፃእ ከም ዘለዎ ኣብሪሀን።

ፍልፍል፡- ጋዜጣ ወይን

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *