ዲያስፖራ ተጋሩ ካብ ኩባንያታት ትእምት ሼር ብምግዛእ ኢንቨስት ክገብሩ ፃውዒት ቐሪቡ

ዓበይቲ ዝበሃላ ሰለስተ ኩባንያታት ትእምት(መሰቦ፣ ሱርን ትራንስ) ሼር ንምሻጥ ተዳልየን ከም ዘለዋን በዚ ድማ ዲያስፖራ ተጋሩ ተወዲቦም ካብዘን ኩባንያታት ሼር ብምግዛእ ኢንቨስት ክገብሩ ብብርኪ ም/ር/ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ከተማ ልምዓትን ንግድን ኢንዱስትርን ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ፀዊዖም፡፡

 ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ንቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ኣብ ዝሃቡዎ ቃለ መሕትት፤ ካልኦት ውልቀ ሰብ ሃፍቲ  ኩባንያታት ኣብ ዘጣየሹዎም ኩባንያታት’ ውን  ዲያስፖራ ተጋሩ ሼር ብምግዛእ ኢንቨስት ክገብሩ ዝተመቻቸወ ዕድል ኣሎ ምስ በሉ ተጋሩ ወልቀ ሰብ ሃፍቲ ዘጣየሹወን ከባቢ ሰለስተ ናይ ሼር ኩባንያታት ኣብ ኤግዚቪሽን  ካልኣይ ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ዲያስፖራ  ተጋሩ  ክሳተፉ ክንገብር ኢና::  ስለዚ ኣብዚ ዘዋፅኦም ምዃኑ ሪኦም ኢንቨስት ንኽገብሩ ነተባብዕ ኢና ኢሎም፡፡

ስለዚ ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ዘይኮነስ ናብ ጭቡጥ ኢንቨስትመንትን ናብ ስራሕ ቀልጢፎም ዝኣትውሉን ፌሲቲቫል ኢና ንስርሕ ዘለና ዝበሉ ዶ/ር ኣብርሃም  ፤ ካብዚ ወፃኢ ውን ብውልቅኦም ኩባንያ ኣጣይሾም ፍቓድ ኢንቨስትመንት ክወስዱ ንዝደልዩ እቲ ምድላዋት ከም ዝገበረን ቀልጢፎም ዘድሊ ቅድመ ኩነታት ኣማሊኦም ናብ ኢንቨስትመንት ክኣትዉ ንምግባር ምድላዋት ከም ዝተወገነ ገሊፆም ፡፡  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *