ኣብ ዋዕላ 2ይ ዓለም ለኸ ማሕበረ ሰብ ምሁራን ትግራይ ሳይንሳዊ ምርምር ዝተገበረሎም መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቐሪቦም

ኣብ ዋዕላ 2ይ ዓለም ለኸ ማሕበረ ሰብ ምሁራን ትግራይ፤ንሃፍተ ገነት ትግራይ ብሳይንሳዊ መንገዲ ዘነፀሩ ፖሊሲታት፣ ኣሰራርሓታትን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ህዳሰኣ ንምርግጋፅ ዘኽእሉ ዓሚዩቕ ሳይንሳዊ ምርምር ዝተገበረሎም መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቐሪቦም፡፡

ሓፈሻዊ ሃፍትታት ትግራይ ብሳይንሳዊ መንገዲ ተፀኒዖም ናብ ተግባር ንምእታው ኩሉ እናተወጋገነ ምህላው እቲ ዘመላኸቱ እቶም መፅናዕታዊ ፅሑፋት ፤ልሙዕን ልሙዕነትን መሬት ትግራይ ብሳይንሳዊ መንገዲ ምፅናዕ ፈላማይ ስጉምቲ ንጥፈት ሕርሻ ምዃኑ ኣነፂሮም፡፡

ብተወሳኺ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ከርሰ ምድርን ፀፍሒ ምድርን ሃፍቲ ማይ ትግራይ ፈሊጥካ ብግዚያውን ዘላቕን ንምምሕዳር ኣብ መሬት ራያ ብሲቲ ስካን ተፀኒዑ ምዉድኡ ብምምልኻት እዚ መፅናዕቲ ናብ ኩሉ ከባቢ ትግራይ ከም ዝቕፅል ‘ውን የረድእ፡፡

ካብዙይ እንተይወፃእና ትግራይ ብሳይንሳዊ ኢንዳስትሪ ማዕቢላ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ናይ ባዕላ ስፔስ ሳይንስ ንክትውንን ከም እትኽእል ዝገለፀ እቲ መፅናዕቲ ንሕማት ዘራእትን እንስሳትን ካብ ምሕጋዝ ሓሊፉ ናይ ባዕላ ትንበያ ኩነታት ኣየርን ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምፍጣሩ ዝትንቢ ሳይንሳዊ መሳርሕን ክትውንን ከም እትኽእል የረድእ፡፡ምስዙይ ተኣሳሲሩ ሃፍቲ ቱሪዝም ትግራይ ብሳይንሳዊ ኣገባቡ ተፀኒዑ ሸርፊ ወፃእ ኣብ ምኽዕባት ናይ ባዕሉ እጃም ንክፃወት፣ጎቦታት ትግራይ ናብ ሓምላይ ለዊጥካ መተኣማመንነቱን ዘላቕነቱን ተረጋጊፁ ንረብሓ መናእሰይ ንክዕደል፣ከተማታት ትግራይ ቀፃልነተን ብዘረጋግፅ ዘበናዊ መንገዲ ተሃኒፀን ንነበርተን ምቹዋትን ዓይኒ ቱሪስታት ንክስሕባ፣ብፅሬት ትምህርቲ ዝተሃነፀ ዜጋ ትግራይ ንክምዕብል፣ ዝብሉን ካልኦትን ፅሑፋት ቀሪቦም፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ፡25 ሓምለ 2011 ዓ/ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *