7ይ ዓመት ዝኽረ ብሉፅ መራሒ ተጋዳላይ መለሰ ዜናዊ “ራእይን ክብርታትን መራሒና መለሰ ዋሕስ ሕዳሰና፣ ፅንዓትናን ዘይተርፍ ዓወትን” ብዝብል መሪሕም ክሳለጥ እዩ

7ይ ዓመት ዝኽረ ብሉፅ መራሒ ተጋዳላይ መለሰ ዜናዊ “ራእይን ክብርታትን መራሒና መለሰ ዋሕስ ሕዳሰና፣ ፅንዓትናንዘይተርፍ ዓወትን” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝተፈለለዩ ፍፃመታት ብምስላጥ ከምዝዝከር ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ሎሚ ዕላዊ ገይሩ፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ
መቐለ 8 ነሓሰ 2011 ዓ/ም

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *