መዓልቲ ናፅነት መሰል ምርካብ ሓበሬታ “ተኣማንን ስሉጥን ሓበሬታ ንኹሉ መዳያዊ ምዕባለ” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይን መዳርግቲ ኣካላትን ተረኺቦም 18 መስከረም 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዘትዮም

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ምስ ትካል ሓባሲ ንብዓት ጨንፈር መቐለ ብምትሕብባር መዓልቲ ናፅነት መሰል ምርካብ ሓበሬታ “ተኣማንን ስሉጥን ሓበሬታ ንኹሉ መዳያዊ ምዕባለ” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይን መዳርግቲ ኣካላትን ተረኺቦም 18 መስከረም 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዘትዮም፡፡

ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወ/ሮ ሊያ ካሳ ኣብቲ መድረኽ መኽፈቲ ስነ-ስርዓት ፤ መዓልቲ ናፅነት መሰል ምርካብ ሓበሬታ ብብርኪ ዓለም ንመበል 17 ግዘ ብብርኪ ሃገር ፣ ንካልኣይ ግዘ ብክልል ደረጃ ድማ ንፈለማ እዋን ዝኽበር ዘሎ በዓል “ተኣማንን ስሉጥን ሓበሬታ ንኹሉ መዳያዊ ምዕባለ” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ እዩ ክብላ ገሊፀን፡፡

መዓልቲ ናፅነት መሰል ምርካብ ሓበሬታ ብብርኪ ክልል እንትነኽብር ናፅነት መሰል ሓበሬታ ኣብ ምርግጋፅ ሰናይ ምምሕዳር፣ ሓሳብ ብነፃ ኣብ ምግላፅ፣ ፍልጠት ሕ/ሰብ ክምዕብልን ብምክንያት ዝቃወምን ዝድግፍን ዜጋ ኣብ ምፍጣርን ንዘላቂ ልምዓትን ዲሞክራስን ኣብ ምስፋን ዝለዓለ ግደ ይፃወት እዩ ኢለን፡፡

ስሉጥ ፅፁይን ተኣማንን ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ምብፃሕ ውሑስ ሰላም ኣብ ምርግጋፅ ሓድነት ህዝብታት ኣብ ፅኑዕ ሰረት ክህነፅ ካብ ምግባር ሓሊፉ ክንደየናይ መላእ ሕ/ሰብ ኣተሓሳስባ ብተግባር ቀይሩ ናብ ስግግር ልምዓት ዘዋፍር ሓያል ናይ ለውጢ መሳርሒ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ፡፡ንህዝብና ሓበሬታ እናረኸበ ኣብ ሰላም ይኹን ኣብ ልምዓት ክወፍር በቢ ደረጀኡ ተጠቃማይ ንኽኸውን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ተኣናፋይ ምዕራፍ ኮይንና ሚዲያታት ካልኦት ኩሉ ኣማራፂ ሓበሬታ ተጠቂሞም ብሓፈሻ ህዝብና ብፍላይ መናእሰይ ናይቲ ዘለናዮ ወሳኒ ምዕራፍ ምዃኑ ተፈሊጡ ንሰላሙ ዘብዒ ጠጠው ክብልን ውሽጣዊ ዓቅሙ ኣጠናኺሩ ፀላኢ ክምክት ዝክእል ዜጋ ክንፈጥር ከም ዝግባእ ወ/ሮ ሊያ ገሊፀን፡፡

ኣብ ክልል ትግራይ ንሚዲያን ኮሚኒኬሽንን ዝተውሃበ ጠመተ ምምሕያሽ ዘድልዮ እንተኾነ እውን ብፍላይ ድማ ስራሕቲ ርክብ ህዝቢ ዝተጠናኸረ ንክኸውን ካብ ክልል ክሳብ ታሕቲ ጠመተ ተዋሂቡሉ ከም ዝስራሕ ወሲከን ገሊፀን፡፡

ኣብ መወዳእታ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ሓዱሽ ካሱ መዓልቲ ናፅነት መሰል ምርካብ ሓበሬታ ብብርኪ ዓለም፣ ሃገርን ክልል ሓበሬታ ከመይ ይርከብን ከመይ ይወሃብን ዝብል መበገሲ ፅሑፍ ምስ ኣቅረቡ ሓላፊ ትካል ሓባሲ ንብዓት ጨንፈር መቐለ ኣይተ ገ/ሄር ገ/ሚካኤል ብወገኖም መሰል ምርካብ ሓበሬታ ኣዋጅ 590/2000 ተግባራዊ ንምግባር ዘኽእል ሓፂር ፅሑፍ ኣቕሪቦም ፡፡

ካብ ተሳተፍቲ ዝተፈላለዩ ሕቶታትን ርኢቶን ቀሪቦም ብዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ተዋሂቡዎም ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *