3 ጥቅምቲ መዓልቲ ስንደቕ ዓላማ ብቢርኪ ክልል ብድሙቕ ንምፅንባል ኣድለይቲ ቅድመ ምድላዋት ይሳለጡ ከምዘሎ ተሓቢሩ

3 ጥቅምቲ መዓልቲ ስንደቕ ዓላማ ብቢርኪ ክልል ብድሙቕ ንምፅንባል ኣድለይቲ ቅድመ ምድላዋት ይሳለጡ ከምዘሎ ተሓቢሩ፡፡

ብመሪር መስዋእቲ ኩሎም ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዝተረኸበ ሰንደቕ ዓለማ ምኽንያት ብምግባር በቢዓመቱ ዝኽበር መዓልቲ ሰንደቕ ዓለማ ፤ ”ሰንደቕ ዓላማና ንልዕልነት ሕብረ ብሄራዊ ፈደራላዊ ስርዓትናን ሕግ-መንግስትናን“ ብዝብል መሪሕ ቃል ንመበል 12 ብብርኪ ክልል ብዝለዓለ ፅምብል ንምብዓል ዝተፈላለያ ኮሚቴታት ተጣይሸን ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ ኣካቢ ንኡስ ኮምቴ ሚድያን ምልዕዓልን ኣይተ ሰለሞን ገ/እግዚኣብሄር ገሊፆም፡፡

እቲ ሐዚ ዘሎ ሰንደቕ ዓላማ ብደምን ዓፅምን ደቂ ህዝቢ ከም ዝተሃነፀ ዝገለፁ ኣይተ ሰለሞን፣ ነዙይ ዝግህሱን ዝፃረሩን ፀረ ሰላም ሓይልታት ምስ ኩሎም ፈተዉትን ኣኽበርትን ሕብረ ብሄራዊ ፈደራሊዝምን ኩሎም ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብሓባር ብምዃን እንቃለሰሉን ፀላእቲ ሕብረ ብሄራዊ ፈደራላዊ ስርዓትናን ሕግ-መንግስትናን እንምክተሉን እዋን ከም ዝኾነ ገሊፆም፡፡

ከምገለፃ ኣይተ ሰለሞን ኩሎም ብሄርንብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሓድነቶም ኣስጢሞም ኣብ ጎኒ ሕገ-መንግስቶምን ሰንደቕ ዓላመኦምን ጠጠዉ ብምባል ንሰንደቕ ዓላመኦም ዘለዎም ጥብቅናን ክብርን ሎሚ ‘ዉን ከም ትማሊ መስዋእቲ ክኽፍሉ ኣለዎም ኢሎም፡፡

ፀረ ሰላም ሓይልታት ሕብረብሄራዊ ፈደራሊዝም፣ ናይ ዜጋታት መሰል ዓርሰ ዉሳነን ዓርስኻ ብዓርስኻ ናይ ምምሕዳር መሰልን ንምፍራስ ኣብ ዝፅዕርሉ ምዕራፍ ስለእንርከብ፣ ንዙይ እኩይ ተግባር ብሓባር ክንቃለሶን ክነዉግዞን ይግባእ እውን ኢሎም፡፡

ልዕልነት ሕገ-መንግስትና ብምኽባር ልምዓትና እነቀላጥፈሉን ስላምና ዉሑስ እንገብረሉን ኣንፈት ብምሕንፃት ብፍላይ መንእሰይ ትግራይ ሓድነቱ ብምስጣም ኣብ ምምካት ፀረ ሰላም ሓይልታትን ምቕባር ድኽነትን ኣሕይሉ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ፀዊዖም፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *