“ሰንደቕ ዓላማና ንልዕልነት ሕብረብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትናን ሕገ-መንግስትናን”

“ሰንደቕ ዓላማና ንልዕልነት ሕብረብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትናን ሕገ-መንግስትናን” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ መዓልቲ ኣከባብራ ሰንደቅ ዓላማ 3 ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቀለ ኣብ ስታዲየም ባሎኒ ክኽበር እዩ፡፡

መበል 12 ግዜ መዓልቲ ኣከባብራ ሰንደቅ ዓላማ ኣብ ትግራይ ክኽበር ምዃኑ ኣብ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝብን ግልጋሎት ኮንፈረንስን አይተ ሙሉጌታ ታረቀኝ ሎሚ 27 መስከረም 2012 ዓ/ም ኣብ ዝሃቡዎጋዜጣዊ መግለፂ ኣብሪሆም፡፡

አይተ ሙሉጌታ ታረቀኝ ከም ዝገለፅዎ ሕገመንግስቲ ኣንቀፅ ሰለስተ ብምብጋስ መዓልቲ ሰንደቕ ዓላማ ብኣዋጅ ቁፅሪ 654/2001ዓ/ም በቢ ዓመቱ ብብርኪ ሃገር ከም ዝኽበር ይድንግግ፡፡ በዚ መሰረት እዚ በዓል ብዝደመቐ ንምኽባር ብክልል ዓብይ ኮሚቴ ተጣይሹ እዩ ኢሎም፡፡

ብተወሳኺ ሰንደቕ ዓላማና ንቡዙሁነትና ዘለዎ ትርጉም ናይ ሓባር ኣረዳድኣ ብምፍጣር ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ምርኣይ ዝጀመርሉ ብሩህ ተስፋ ናብ ድሕሪት ከይምለስ ንምግባር ዝተትሓዙ ናይ ልምዓት ሰላምን ኣጀንዳታት ተግባራዊ ንምግባር ምዃኑ ኣረዲኦም፡፡

ከም ክልል ሰንደቅ ዓላማ ንምኽባር ዝተዳለናሉ ኣብ ልዕሊ ድክነትን ድሕረትን ዝኸፈትናዮ ኩናት ክብሪ ሰንደቅ ዓላማ ንሃገርን ክልልን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዘሰጋግር ዘሎ ብምዃኑ ህዝብታት ካብ ድኽነት ንምውፃእ ራእይ ነሳኽዐሉ እውን ዝበሉ ኣይተ ሙሉጌታ፤3 ጥቅምቲ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ስታዲየም ባሎኒ ብተወሳኺ እውን ኣብ ትግራይ ኣብ ኩለን ወረዳታት ክኽበር እዩ ኣብቲ በዓል ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቃለመሓላ ዝፍፀመሉን ናይ ኢትዮጵያ መዝሙር ዝዝመረሉን እዩ፡፡

ሰንድቕ ዓላማ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ህዝብታት ዲሞክራሲያዊ ሓድነታት መሰረት ዝገበረ እውን እዩ ኢሎም፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *