ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ዝርአ ዘሎ ድኽመት ንምምሕያሽን ዓብይ ዝላ ንምምፃእን ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ

ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ዝርአ ዘሎ ድኽመት ንምምሕያሽን ዓብይ ዝላ ንምምፃእን ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ብርክት ዝበሉ ጎደሎታት ከም ዝነበሩ ብምግላፅ ካብቶም ዕንቅፋታት ገሊኦም 30 ሚኢታዊ መማህራን ካብ ዝተምሃርዎ ፊልድ ወፃኢ የምህሩ ምንባሮም፣ተምሃራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ምምፅኡ ‘ምበር ኣብ ምብቃዕ ትኹረት ዘይምንባሩ፣ ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ተሓታትነት ዘይተኣታተወ ምንባሩ ፣ዝኣረጉ መፃሕፍቲ ዘይምሕዳሶም፣ ንምምሃር ምስትምሃር ዝዕንቅፉ ብርክት ዝበሉ ኮሚቴታትን ትልምታትን ኣብ ዉሽጢ ቤት ትምህርቲ ምንባሮም ሓዊሱ ካልኦትን ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ዕንቅፋታት ኮይኖም ከም ዝነበሩ ም/ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ኣይተ ባህታ ወ/ሚካኤል ገሊፆም፡፡

ኣፈፃፅማ ትምህርቲ 2011 ዓ/ም ክግምገም ከሎ እቶም ዝነበሩ ፀገማት ምስ ሰብ ዋና እናተጣበቑ ሕድሕድ መምህር ዘለዎ ፀገም ተረዲኡ ቀፃሊ ዝሓሸ ለዉጢ ከምፅእ ምርድዳእ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም፡፡ ብምትሕሓዝ ትልሚ 2012 ዓ/ም እንትዳሎ ነቶም ዝተነፀሩ ማሕነቖታት ብዝፈትሕ ተዳልዩ ምስ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ምርድዳእ ተገይርሉ ናብ ስራሕ ከም ዝተኣተወ ኣረዲኦም፡፡

ፅሬት ትምህርቲ ንምርግጋፅ ብግዘ የብልናን መንፈስ ክንሰርሕን ካብቲ ዝርአ ዘሎ ትሑት ፅሬት ትምህርቲ ወፂእና ንትግራይ ዝምጥን ምሁር ሓይሊ ክነፍሪ መምህራን ብፅሒት ኣንበሳ ከም ዘለዎም ዝገለፁ ኣይተ ባህታ ማ/ሰብ ትምህርቲ ድማ ብፅሒቱ ክዋፃእ ኣተሓሳሲቦም፡፡ በቲ ስታንዳርድ መሰረት 11ን 12ን ክፍልታት ዘምህሩ መማህራን ኩሎም 2ይ ድግሪ ዘለዎም ክኾኑ ንምግባር ኣብ 2011ዓ/ም ክረምቲ ኣብ ትግራይ ናብ ዘለዋ ኩለን ዩኒቨርስቲታት ኣትዮም ክምሃሩ ከም ዝተገበረ ሓቢሮም፡፡ ካብ 5ይ ክሳብ 8ይ ክፍሊ ዝኣረጉ መፃሕፍቲ ንምሕዳስን ንምሕታምን ከምኡ ዉን ኣብ 11 ክፍሊ ዘሎ ሕፅረት መፃሕፍቲ ንምፍታሕን ልዕሊ 51 ሚልዮን ብር በጀት ተታሒዙ ኣብ ከይዲ ጨረታ ከም ዝርከብ እቶም ሓላፊ ወሲኾም ገሊፆም፡፡

ትግራይ ምዕብልትን ተሃራፊትን ብምግባር ይፈታተኑዋ ካብ ዘለዉ ሓደጋታት በዲሃ ክትወፅእ እንተኾይና ኣብ ምልዋጥ ርእሲ ወዲሰብ ክንረባረብ ከም ዝግባእን፣ ኣብ 2011 ዓ/ም ክረምቲ ምሁራት ተጋሩ ፅሬት ትምህርቲ ትግራይ ንምምሕያሽ ዘፅንዕዎ መፅናዕቲ ተምሃሮ ክበቕዑ እንተኮይኖም ብቡቑዕ መምህር ክምሃሩ እቲ መፅናዕቲ ከም ዝሕብር ተዛሪቦም፡፡ እቲ መፅናዕቲ ስርዓት ትሓታትነት ካልኦትን ዘተኣታተወ ከም ዝኾነ ዝገለፁ ኣይተ ባህታ፣ እዙይ ድማ ስርዓት ትሓታትነት ክረጋገፅ ሕጊ ክወፅእን ኣብ ቤት ምኽሪ ምስ ፀደቐ ናብ ተግባር ከም ዝእቶ ሓቢሮም፡፡ ብመሰረት እቲ መፅናዕቲ ኩሎም ስራሕቲ ኣብ ምብቃዕ ተምሃራይ መሰረት ዝገበሩ ኮይኖም ካብ ሓፂር ክሳብ ናይ ነዊሕ ግዘ ትልሚ ተሓንፂፁ ፅሬት ትምህርቲ ንምምፃእ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም፡፡

ብብርኪ ክልል ኣብ 2012 ዓ/ም ናይ ዘበነ ትምህርቲ ካብ ቅድመ ስሩዕ ክሳብ 12 ክፍሊ 1.6 ሚልዮን ተምሃሮን 50ሽሕ መማህራንን ከም ዘለዉ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *