ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣብ ምምፃእ ሸርፊ ወፃኢ፣ምፍጣር ዕድል ስራሕን ምግፋሕ ቴክኖሎ ጂን ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ኣፍሊጡ፡፡

ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣብ ምምፃእ ሸርፊ ወፃኢ፣ምፍጣር ዕድል ስራሕን ምግፋሕ ቴክኖሎ ጂን ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ኣፍሊጡ፡፡

ካብ ሕርሻ ኢንዱስትሪ ዝመርሖ ቁጠባዊ ስግግር ዝለዓለ ግደ ከምዘለዎ ዝእመነሉ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ፣ ኣብ ሰለስቲኦም ዘፈራት ቁጠባዊ ልምዓት ኣድሂቡ ይሰርሕ ምህላው እዩ ዝግለፅ ዘሎ፡፡ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣይተ ጎይቶኦም ገብረኺዳን ብፍሉይ ምስ ጋዜጣ መቓልሕ ትግራይ ኣብ ዝገበሩዎ ቃለ መሕትት ዛጊድ ኣብ ምፍጣር ስራሕን ምርካብ ሸርፊ ወፃኢን ዝተባባዕ ውፅኢት የመ ዝግብ ምህላው ኣመልኪቶም፡፡

ኣብቶም ዝሓለፉ 14 ኣዋርሕ ካብ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ዝፈረዩ ኣልባሳት ልዕሊ ኽልተ ሚልዮን ዶላር ሸርፊ ወፃኢ ከምእተረኸበ ዝሓበሩ እቶም ኣካያዲ ስራሕ ኬፒኣርን ኤስ ኤምን ዝተብሃሉ ኩባንያታት ፍር ያት ሰደድ ከምዝገበሩ ኣረዲኦም፡፡ እቶም ካልኦት ኣብ ዕዳጋታት ኣሜሪካን ኣው ሮፓን ጠለብ ዕዳጋ ስለዘለዎ ፍርያቶምን ቁፅሪ ሰራሕተኛታቶምን ክብ ኣብ ምባል ትኹረት ሂቦም ይነጥፉ ምህላዎም ዘመልከቱ እቶም ኣካያዲ ስራሕ፣ ኣብቶም ዝሓለፉ 14 ኣዋርሕ ልዕሊ ክልተ ሚልዮን ዶላር ዝግመት ፍርያት ሰደድ ከምዝገበሩ ሓቢሮም፡፡

ብልፍንቲ ኩባንያታት ሩማንያን ባንግላዲሽን ዝተጣየሸ ስትራት ሞል ዝተብሃለ ኩባንያ ኣርባዕተ መስርሒ ሸዳት ዝወሰደ እንትኾን ዛጊድ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ሰራሕተኛታት ቆፂሩ ይሰርሕ ምህላውን ተወሳኺ 1200 ሰራሕተኛታት ክቑፀሩሉ ጠለብ ምቕ ራቡን ሓቢሮም፡፡ ኣብዚ ዓመት ሮያል ሜዳካል፣ ገ/ሚካኤልን ኢንትረንድን ዝተብሃሉ ሓደሽቲ ሰለስተ ኩባንያታት ጋርመንት ስራሕቲ ምትእትታው ማሽነርን ካልኦት ቅድመ ምድላዋትን ይውግኑ ከምዘለው ኣይተ ጎይቶኦም ሓቢሮም፡፡

ታይዚንን ጂቲ ጂ ኤስን ዝተብሃሉ ኩባንያታት ታይዋንን ቻይናን ድማ ኣብዚ ዓመት ናብ ስራሕ ክኣትው ይዳለው ምህላዎም ዝሓበሩ እቶም ኣካያዲ ስራሕ፣ ኩባንያታት ብሙሉእ ዓቕሞም ናብ ስራሕ እንትኣትው ልዕሊ 20 ሽሕ ሰራሕተኛታት ብኽልተ ፈረቓ ናብ ስራሕ ዘዋፍር ዓቕሚ ከምዘለዎም ኣመ ልኪቶም፡፡

እቲ ፓርክ ንሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ፤ ኣርባዕተ ሼዳት ኣዳልዩ ምህላው ዝሓበሩ ኣይተ ጎይቶኦም ዛጊድ ግና ክንድቲ ዝድለ ይሳተፉ ከምዘየለው ተዛሪቦም፡፡ እቶም ስራሕ ዝጀመሩ ሰብ ሃፍቲ ወፃኢ ንምድጋፍ ኣብ ሓደ ማእኸል ግልጋሎት ዝህቡ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ግምሩክ፣ ባንኪ፣ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮምን ካልእን ኣትዮም ስሉጥ ግልጋሎት ይህቡ ምህላዎም ኣመልኪቶም፡፡ ካብን ናብን እቲ ፓርክ ዝወስድ ሕርሻ ህንፀት መንገዲ ኣስፋልት ናብ ምዝዛም ገፁ ይኸይድ ከምዘሎ ዝገለፁ እቶም ኣካያዲ ስራሕ እቲ ዝተርፍ መንበሪ ሰራሕተኛታት እቲ ኢንዳስትሪ ፓርክ ከምዝኾነ ተዛሪቦም፡፡

በቢእዋኑ ቁፅሪ ሰራሕተኛ ይዛይድ ምህላውን፣ እቶም ሰብ ሃፍቲ ንሓደ ሰብ ልዕሊ 900 ብር ክራይ መኪና ከፊሎም ኣጎዓዒዞም ክሰርሑ ከምዝተገደዱ ዝሓበሩ እቶም ኣካያዲ ስራሕ ምስቲ ዘሎ በዝሒ ሰራ ሕተኛ መንበሪ ኣባይቲ ምህናፅ ከምዘድሊ ሓቢሮም፡፡ ዋላ’ኳ በቢእዋኑ መሃያ ሰራሕተኛታት እንዳተመ ሓየሸ ይምፃእ፤ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ክራይ ገዛ እቲ ዝተሓተ 1500 እዩ ዝበሉ ኣይተ ጎይቶኦም ምስቲ መሃያ ሰራሕተኛ ስለዘይመጣጠን ህንፀት መንበሪ ኣባይቲ ከም ኣካል ፕሮጀክት እቲ ፓርክ ኢንዳስትሪ ሓሲቡ መንግስቲ ትኹረት ሂቡ ክሰርሐሉ መንግስቲ ትግራይ ንፌደራል በቢእዋኑ ይሓትት ምፅንሑ ኣዘኻኺሮም፡፡

ይኹን’ምበር ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ፓርክ ኢንዳስትሪ ቦሌ ለሚ ህንፀት መንበሪ ኣባይቲ ንም ህናፅ ቅድመ ምድላዋት ከምዝተወገኑ ሓበሬታ ከም ዘለዎምን፣ ኣብ መቐለ ተመሳሳሊ ስራሕ ክህሉ ትፅቢት ከምዝገበሩ ገሊፆም፡፡

መንግስቲ ትግራይ ንመንበሪ ኣባይቲ ዝውዕል ልዕሊ ሓሙሽተ ሄክታር መሬት ከምዝሃበ ዝገለፁ ኣይተ ጎይቶኦም እዙይ እንተተፈፂሙ እቲ ኢንዳስትሪ ፓርክ ሽግግር ቴክኖሎጂ ብምምፃእ ሸርፊ ወፃኢ ብምፍጣርን ዕድል ስራሕ ብምስፋሕን ኣብ ትግራይ ኢንዳስትሪያላዊ ለውጢ ዘምፅእ ወለዶ ንምፍራይ ሓጋዚ ከምዝኾን ኣተስፍዮም፡፡

ሕክምና ሰራሕተኛታት ንምምላእ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ማእኸላይ ክሊኒክ ንምኽፋትን ሓኻ ይም ንምቑፃርን ምንቅስቓስ ጀሚሩ ከምዘሎን ሓኻ ይም ምቑፃር ኣብ ከይዲ ምህላው ኣይተ ጎይቶኦም ኣረዲኦም፡፡

ህዝቢ ትግራይ ናብ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ዝገ ብሮ ስግግር ንምዕዋት ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ምስ ኩባንያታት ወፃኢ ተዋዲዶም ክሰርሑን ብቑጠባ ዝደ ልደለት ትግራይ ጋህዲ ንምግባር ክንቀሳቐሱ ፀዊዖም፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ፡ 02 ሕዳር 2012 ዓ/ም
ፍልፍል፡ጋዜጣ መቓልሕ ትግራይ ሕታም ቁፅሪ 618

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *