ኣቦ መንበር ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ሎሚ 15 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ንጋዜጠኛታት ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም

ኣቦ መንበር ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ሎሚ 15 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቡዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስ ምስረታ ዉሁድ ፓርቲ፣ ብልፅግና ፓርቲን መርገፂ ፈፃሚት ስራሕ ህወሓትን ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ብ ድማር እቲ ዝነበረ ኣካይዳ ካብ ኣታሕዛ ኣጀንዳ ጀሚሩ ዉድብ ህወሓት ቅድሚ ዉሁድ ፓርቲ ምስረታ ኣጀንዳ ክኸዉን ዘለዎ ጉዳይ ብዛዕባ ናብራ፣ ምኽባር፣ ሰላም፣ ልዕልነት ሕግን፣ ምጥሓስ ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓትን ጉዳይ መረፃ 2012 ምምይያጥ፣ ብፍላይ ድሕንነት ህዝብን ክኸዉን ከምዝለዎ ዝሓዞ መርገፂ ምንባሩን ነዚ ብምጥሓስ ምይይጥ ኣብዘይተገበረሉ ጉዳይ ዉሁድ ፓርቲ ምይየጥ ክካየድ ብ ኣብዝሓ ድምፂ ወላ ተወሲኒ እቲ ናይ ዉሁድ ፓርቲ ከምኣጀንዳ እንተተትሓዘ ህወሓት ብሙሉእ ድመፂ ከምዝተቓዎሞ ገሊፆም፡፡

✔️ “ዉሁድ ፓርቲ ኣጀንዳ ናይቲ ህዝቢ ኣይኮነን ኢና ኢልና”
✔️ “ኣብ ክረምቲ ክርአ ዝተወሰነ ጉዳይ በቢ ዉድብናን ክልልናን ንርአ ተባሂሉ ንሕና ቅድሚ ነሓሰ 20 ሪፖርት ሰዲድና ኢና፡፡ ብዘይካ ህወሓት ዝሰደደ የለን”
✔️ “እቲ ሪፖርት ኣበይ ኣሎ ተበልና ህወሓት ልኢኽኩም ኢኹም ካልኦት ኣይሰደዱን ተባሂሉ ቤት ፅሕፈት ኢህወዴግ ስርሑ ኣይሰርሕን ኣብ ካሊእ እዩ ዝዉዕል ዘሎ ኢልና ኣጀንዳ ጌርናዮ ኢና”
✔️ “ኣብ ኣጀንዳታት ተካቲዕና ብድምፂ እዩ እቱ ናህና ተቀባልነት ኣይረከበን ናብ ዉሁድ ፓርቲ ኣጀንዳ ተኣትዩ”
✔️ “ንወሃድ ዶ ኣይንወሃድ ዝብል ብጥርኡ እዩ መፂኡ፡፡ ብዘይካ ህወሓት ገሊኦም ወሲኖም ገሊኦም ግልፂ ዘይኮነሎም እናሃለወ ተመያይጦም እዮም ወሲኖሙዎ እታ መስርሕ እዉን ጉድለት ኣለታ”
✔️ “ፈርሙ እንተይሎምና ኣይንፈርምን ደፋፊኦም እዉን ኣየፈርሙናን፡፡ ንገሊኡ ፈሊኻ ንገሊኡ እናቕረብካ እዩ ነይሩ፡፡”
✔️ “ብጥሪኣ ዉህደት ተቐበሉ እያ ትብል ነይራ፡፡ መሕዘንን መሕፈርን ስራሕ እዩ ተሰሪሑ፡፡ ምቅዋምና ትክክለኛን መትከላውን እዩ፡፡ እቲ ዝፈረመ ብፅባሕቲኡ ተመያየጡ ተባሂሉ፡፡ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ እዩ፡፡ ንሕና ኣብቲ ምይይጥ ኣይተሳተፍናን ንሕና እዉን ኣንዉስኖን ስርዓቱ ዝሓለወ ኣይኮነን፡”፡
✔️ “ብፅባሒትኡ ምስ ዶክተር ኣብዪ ተራኺብና ነይርና፡፡ ደጊምኩም ተትሓስብሉ ዝብል እዩ ነይሩ ፡፡ንሕና ድማ ዉህደት ዘይኮነስ ሓዱሽ ፓርቲ እዩ ዝጣየሽ ዘሎ፡፡ እዙይ ድማ ፈፃሚት ኮነ ማእከላይ ኮሚቴ ኣይዉስኖን፡፡ ዉድብ ይፍረስ ዝበል ጉባኤ ህወሓት እዩ ኢልና፡፡”
✔️ “ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት እዉን ፈፃሚት ዝወሰንኩሙዎ ትክክለኛ ቅዋም እዩ ኢሉ
እዩ፡፡”
✔️ “እቲ ሕዚ ዘሎ ኣካይዳ ናብ ፀልማት ዘእቱ እዩ፡፡ እቲ ዝሓለፈ ዘይኮነስ እቲ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ናብ ፀልማት ዘእቱ”
✔️ “ነታ ማዕርነታዊ ሓድነት ዘፈርስ ኣካይዳ እዩ ዘሎ፡፡በዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ልዕልነት ክረክብ ዝደሊ ብፍላጥ ዝፃደፍ ኣሎ፡፡”
✔️ “እቲ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን መፅቀጥቲ እዩ፡፡ መፅቀጥቲ ድማ ኣይንቕበልን፡፡ ካለእ እዉን ክቕበሎ እዩ ዝብል እምነት የለን፡፡”
✔️ “ቀፃሊ ናብ ጉባኤ ህወሓት ክንቀርብ ኢና ፡፡ ጉባኤ ህወሓት ክንፅዉዕ ኢና ወሲና”
✔️ “ቅድሚ ኩሉ ረብሓ ህዝቢ ኢና ክነቐድም፡፡ ኣብ ረብሓ ህዝቢ ድርድር ዝበሃለ የለን፡፡”
✔️ “ንዕላማ ተባሂሉ እዩ መስዋእቲ ተከፊሉ፡፡ ንሓርበኝነት ኣይኮነን፡፡”
✔️ “ከም ህወሓት እዚ ዓዲ ናብ ዕግርግር ክኣቱ ኣይደልን፡፡ ካብ መጀመርትኡ ህወሓት ፍሉይ መስዋእቱ ከፊሉ ዝሃነፆ ዓዲ እዩ፡፡ፋሕ ክብል ግና ኣይሰርሕን፡፡ ሰላምና ንዝዘርግ ሕግታት ንዝጥሕስ ስቕ ክንብል ኣይንክእልን፡፡ ገና ሽግር ከጋጥም ይክእል እዩ፡፡ ዘይስገር ሽግር ግና የለን፡፡ ንሕና ክንደይ ሽግር ዝሰገርና ኢና፡፡ ሓድነትና ኣጠናኺርና ዝኮነ ሽግር ክንሰግሮ ኢና፡፡”
✔️ “ናይ ሰናይ ምምሕዳር፣ ሰላም ናይ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጠራ ኣትኲርና ትግራይ ምቕያር ዝብል ክንሰርሕ ኢና፡፡ ልምዓትና ክሳለጥ ተዘይኮይኑ ንድሕሪት ዝብል የለን፡፡”
✔️ “ምስ ካልኦት ብሄራትን ህዝብታትን ዝምድናና ክጠናኸር እዩ፡፡ ባዕሎም ይፈልጡ ኢልና ንኸዶ የለን፡፡ ምስ ህዝብታትን ብሄራትን ንደላለ ኢና፡፡”
✔️ “እቲ ናይ ዉሁድ ፓርቲ ጉዳይ እዉን ክነዕልቦ ኢና፣፡፡ ካልኦት ስራሕትና ክነሐይሎም ኢና፡፡”

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ
15 ሕዳር 2012 ዓ/ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *