ሆስፒታል ኲሓ ምስ ሂማልያን ካታሪስት ፕሮጀክት ዝተብሃለ ገባሪ ሰናይ ትካል ብምትሕብባር ካብ 22 ክሳብ 26 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ነፃ ወፍሪ ሕክምና ስብሒ ዓይንን ፀጉሪ ዓይንን ከም ዝካየድ እቲ ሆስፒታል ኣፍሊጡ

ሆስፒታል ኲሓ ምስ ሂማልያን ካታሪስት ፕሮጀክት ዝተብሃለ ገባሪ ሰናይ ትካል ብምትሕብባር ካብ 22 ክሳብ 26 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ነፃ ወፍሪ ሕክምና ስብሒ ዓይንን ፀጉሪ ዓይንን ከም ዝካየድ እቲ ሆስፒታል ኣፍሊጡ፡፡

ኣብ ትግራይ ዓይነ-ስውርነት ንምክልኻል ልዕሊ 1000 ናይ ሞራ ዓይኒ ንዘጋጠሞምን ልዕሊ 500 ፀጉሪ ዓይኒ ዘለዎምን ብነፃ ንምሕካም ካብ 22 ሕዳር ክሳብ 26 ሕዳር/2012ዓ/ም ትልሚ ብምሓዝ ተሓከምቲ ሙሉእ ኣገልግሎት ዝረኽቡሉ ምቹው ኩነታት ከም ዘዳለዉ ዋና መካየዲ ስራሕ እቲ ሆስፒታል ኣይተ ሚኪኤለ ሓጎስ ሓቢሮም፡፡

ኣብ ሃገርና ክንከላኸሎም ካብ ዝግባእ ሕማማት 1.6 ሚኢታዊ ዓይነ ስውርነት ከም ዝኾነ ብፅንዓት ዝተረጋገፀ እዩ፡፡ ካብዚኣቶም ውሽጢ 50 ሚኢታዊ ናይ ስብሒ ዓይኒ ብካሊእ መልክዕ ድማ ልዕሊ 10 ሚኢታዊ ፀጉሪ ዓይኒ እዩ ይብሉ እቶም ዋና ስራሕ መካየዲ ፡፡

ዓይነ ስውርነት ንምክልኻል ካብ 22 ክሳብ 26 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝካየድ ወፍሪ ተሓከምቲ እኹል ግልጋሎት ንክረኽቡ ዘድሊ ኩሉ ብምምላእ ኣብቲ ሆስፒታል ግልጋሎት ዝህቡ ሰለስተ ስፔሻሊስት ሓካይም ብምድላው ኣድላዪ ቅደመ ምደላው ተወጊኑ ምህላዉ ኣይተ ሚኪኤለ ገሊፆም፡፡

ኣብዚ በጀት ዓመት ሸውዓተ ጊዜ ስራሕቲ ወፍሪ ንምዕማም ዓሊምና እናተንቀሳቀስና ንርከብ ዘበሉ ኣይተ ሚኪኤለ፤ ክሳብ ሕዚ ሓደ ጊዜ ኣብ ከተማ ማይጨው እቲ ግልጋሎት ከምእተውሃበን ንካልኣይ ጊዜ ድማ ኣብ ከተማታት ኲሓን ኣክሱምን ንምክያድ ቅድመ ምድላው ከምዝተዛዘመ ገሊፆም ፡፡

ሆስፒታል ኲሓ ስሩዕ ግልጋሎት ኣብ ዝህበሉ ጊዜ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 350 ዝኾኑ ተሓከምቲ ኣብ ዓመት ድማ ንልዕሊ 60 ሽሕ ተሓከምቲ ግልጋሎት ከም ዝህብ እቶም ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሓቢሮም፡፡

ሕማም ዓይኒ ስብሕን ጨጉሪ ዓይንን መበገሲኡ ምድፋእ ዕድመ ከምዝኮነ ዝሓበሩ ሜዲካል ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ተወልደ ገብረስላሴ 80 ሚኢታዊ እቲ ሕማም ብመጥባሕቲ ናብቲ ዘነበሮ ጥዕና ምምላስ ዝከኣል ምዃኑ ገሊፆም፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ፡ 18 ሕዳር 2012ዓ/ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *