ካልኣይ ሃገር ለኸ ዋዕላ ምደሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ስርዓት ፌደራሊዝምን ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ክሳለጥ እዩ

ካልኣይ ሃገር ለኸ ዋዕላ ምደሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ስርዓት ፌደራሊዝምን ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ክሳለጥ እዩ፡፡

እዚ ካልኣይ ዙር ሃገር ለኸ ዋዕላ ምድሓን ሕገ መንግስታዊ ሕብረ ብሄራዊ ስርዓት ፌደራሊዝምን ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ ፅባሕ 23 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንተኸታተልቲ ክልተ መዓልታት ዝካየድ ዋዕላ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ 2011 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ቀዳማይ ዋዕላ እንትኸውን ፤ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ሃገርና ዝመፁ ወከልቲ ሃገራዉን ክልላዉን ፖለቲካዊ ዉድባት፣ ሙሁራት፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ሰብ ሃፍቲ፣ ፅዕንቶ ፈጠርቲ ውልቀ ሰባት ከምኡ ድማ ካብ ዉዳበታት መናእሰይን ደቂ ኣንሰትዮን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተወከሉ ኣካላት ዝሳተፉሉ እዩ፡፡

ተሳተፍቲ እዚ ዋዕላ ንሕገ መንግስትን ስርዓት ፌደራሊዝም ዝቃለሱ ዘለዉን ብቐፃሊ እዉን ጠበቓ ፌደራላዊ ስርዓትን ሕገመንግሰትን ኮይኖም ንህልዉና ዴምክራሲያዊ ስርዓትን እዛ ሃገርን ህዝብን ዝቃለሱ ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ዝተወከሉ ፌደራሊስት ሓይልታት እዮም፡፡

ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት እዛ ሃገር ተመስሪቶም ኣብ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም፣ ዴሞክራሲን ህንፀት ሃገርን፣ ልዕልነት ሕጊ፣ ሰላም፣ ድሕንንት ህዝብን ኣብ ኢትዮጵያ፣ መረፃ 2012ን ተዛመድቲ ጉዳያትን፣ ፀጋታት ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊ ስርዓት፣ ብዶሆታቱን ኣማራፂ መፍትሕታትን፣ እዋናዊ ፀገማት ኢትዮጵያን መፍትሒ ኣንፈትን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ብዝተፈላለዩ ሙሁራት ዝተዳለዉ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም ምይይጥ ዝግበረሎም ኮይኑ ንህልዉ ፖለቲካዊ ኩነታት እዚ ሃገር መፍትሕታት ዝኾኑ ኣንፈታት ከምዘቅምጡ ትፅቢት ይግበር፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
22 ሕዳር 2012 ዓ/ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *