ኣብ ሃገርና ግዕዝይና ምስ ካልኦት ገበናት ተታሒዙ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና ንምፍራስ ጉዕዞ ሰላምናን ልምዓትናን ኣብ ምዕንቃፍ እናኾነ ከም ዝርከብ ተገሊፁ

ኣብ ሃገርና ግዕዝይና ምስ ካልኦት ገበናት ተታሒዙ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና ንምፍራስ ጉዕዞ ሰላምናን ልምዓትናን ኣብ ምዕንቃፍ ስሉጥ ልምዓት ንከይረጋገፅ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ኣብ ዜጋታት ንከይህሉ ዓብይ ዕንቅፋት እናኾነ ከም ዝርከብ ኮምሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይና ክልል ትግራይ ገሊፁ፡፡

ኮምሽነር ኮምሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይና ክልል ትግራይ ኣይተ ብርሃነ ተኽሉ ከም ዝበልዎ ግዕዝይና ካብቶም ዘለዉ ናይ ህዝቢ ሰላም፣ ልምዓትን ድሕንነትን ዘናግዑ ንሃለዋት ሕ/ሰብን ሃገርን ንምፍራስ ዝፈታትን ብምዃኑ ሎሚ ዓመት “ፅቡቕ ስነ-ምግባር ብምህናፅ፤ ንግዕዝይና ብምቅላስ ዘላቒ ሰላምን ልምዓትን ነረጋግፅ!” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ንምኽባር ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከቡ ገሊፆም፡፡

ብመሰረት ውሳነ ውድብ ሕቡራት መንግስታት በቢ ዓመቱ 29 ሕዳር መዓልቲ ፀረ-ግዕዝይ ዝኽበር ምዃኑ ዝገለፁ ኮምሽነር ዓለም ለኸ ፀረ-ግዕዝይና ብብርኪ ዓለም ንመበል 16 ጊዜ፣ ብብርኪ ሃገር ንመበል 15 ጊዜ፣ ብብርኪ ክልል ድማ ንመበል 14 ጊዜ ክኽበር እዩ ክብሉ ሓቢሮም፡፡ ኣብዚ ዓመት ከምቲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ግዕዝይና ንምቅላስ ኣብ ሕብረተሰብ ማእኸል ዝገበሩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ሚድያታት እውን ብሓባር ብምዃን ሓደጋ ግዕዝይና እንታይነት ፈሊጥካ ንምቅላስ ዝዓለመ ምንቅስቃስ እናተገበረ እዩ ኢሎም፡፡

እቲ በዓል ዝኽበረሉ መንገዲ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ኣብ ኩለን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣብያተ ዕዮ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንምብዓል ምንቅስቃስ እናተገበረ እዩ ዝበሉ ኮምሽነር መመያየጢ ፅሑፋት ወሪዱ ኣንፈት ተገይሩሉ ብሚዲያታት ሕቶን መልስን ክካየድ እዩ ተሳተፍቲ ክፋል ሕ/ሰብ ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ዝወዳደሩሉን ሕብረተሰብ እንታይነት ግዕዝይናን ከመይ ክቃለሶ ከም ዝግባእን ንክፈልጥ ምቹው ኩነታት እናተፈጠረ ይርከብ ኢሎም ፡፡

ክልል ልዕሊ 300 ክፋል ሕ/ሰብ ዘሳተፈ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ካብ 10 – 11 ታሕሳስ ብዝለዓለ ድምቀት ክኽበር እዩ ዝበሉ ኮምሽነር ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብተምሃሮ ሕቶን መልስን ውድድር እውን ከም ዝካየድ ገሊፆም፡፡ ግዕዝይና ብብርኪ ዓለም፣ ብብርኪ ብሃገር ብፍላይ ድማ ብብርኪ ክልል ብዝተዋደደ መልክዑ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ምስ ሕብረተሰብ ብምዃን ዝለዓለ ምንቅናቕ ብምግባር ክንቃለሶ ዝግባእ ገበን እዩ፡፡ ናይ መላእ ሕ/ሰብ ቃልሲ ዘድልዮ እውን እዩ፡፡

እቲ በዓል ኣብ ሃገርና ምስ ካልኦት ገበናት ተታሒዙ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና ንምፍራስ ጉዕዞ ሰላምናን ልምዓትናን ኣብ ምዕንቃፍ ስሉጥ ልምዓት ኣብ ምርግጋፅን ፍትሓዊ ተጠቃምነት ኣብ ዜጋታት ኣብ ምርግጋፅን ዓብይ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ገበን ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ዝስረሐሉ ክኸውን ይግባእ ኢሎም፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ፡ 25 ሕዳር 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *