ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ንተዓዋቲት ሽልማት ጅግና ሲኤንኤን እዚ ዓመት ወ/ሮ ፍረወይኒ እንኳዕ ኣሐጎሰክን እንትብል ሓበን ይስምዖ

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ንተዓዋቲት ሽልማት ጅግና ሲኤንኤን እዚ ዓመት ወ/ሮ ፍረወይኒ እንኳዕ ኣሐጎሰክን እንትብል ሓበን ይስምዖ፡፡

ተሓፃቢ መቐበሊ ወርሓዊ ፅግያት ብምምሃዝ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዘለወን ተሳትፎ ክዓዝዝን ዓርሰ እምነት ተሰሚዑወንን ብነፃነት ንክመሃራ ብዘርአይኦ ልዑል ፃዕርን ተበግሶን ነዚ ዓለምለኻዊ ሽልማትን ብምብቀዐን፤ ነቲ ፀገም ብቐረባ ከም እትርዳእ ጓል ኣንስተይቲ፣ከም ምህርትን መሃዚትን ከምኡ ውን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብልዑል ብርኪ ክንፀባረቕን ትርጉም ሕብረትና ንዓለም ብግልፂ ቋንቋ ንምርዳእ ዕድል ስለዝረኸባን ኩርዓት ክስመዐን ይግባእ ይብል፡፡

ተዓዋቲት እዚ ሽልማት ወ/ሮ ፍረወይኒ መብራህቱ ነዚ ኽብሪ ንኽበቕዓ በቢብርኩ ከይተሓለልኩም ግዜኹም ሰዊእኹም ኣብ ምጉስጓስ ዝተሳተፍኩምን ድምፅኹም ዝሃብኩምን ኩልኹም ሰራሒ ታሪኽ ትግራዋይ መንነትኩምን ኣብ ኣደባባይ ዓለም ስለ ዘመስከርኩም ፃዕርኹም ፍረ ኣፍርዩ ኣሎ’ሞ ድርብ ሓጎስ ክስመዐኩም ይግባእ ፡፡

ኣብ መወዳእታ እዚ ሽልማት ማሕበራዊ ፀገማት ህዝቢ ኣብ ዝፈትሑ ዓውዲ ትሰርሕኦም ስራሕቲ ብዘበለፀ ተጠናኺሮም ንኽቕፅሉ ዘለዓዕልን ዳግም ናብ ኩለመዳያዊ ዓወት ዘሰጉምን ክኸውን ብምምናይ ደጊሙ እንኳዕ ኣሓጐሰክን ይብል፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ፡29 ሕዳር 2012 ዓ/ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *