ምሁራት ትግራይ፣ሲቪክ ማሕበራት፣ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ኩለን ውድባት ፖለቲካ ትግራይን ዝሳተፉሉ ክልላዊ ዋዕላ ይሳለጥ ኣሎ

ምሁራት ትግራይ፣ሲቪክ ማሕበራት፣ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ኩለን ውድባት ፖለቲካ ትግራይን ዝሳተፉሉ ክልላዊ ዋዕላ ይሳለጥ ኣሎ።

እቲ ንክልተ መዓልቲ ዝፀንሕ ዋዕላ ብኽፍሊ ትምህርቲ ሕግን ሕገመንግስትን መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዝተዳለወን ረብሓ ትግራይ ኣብ ፅላል ህብረ ብሄራዊት ኢትየጵያ ከመይ ይግለፅ/ ብኸመይከ ይረጋገፅ ኣብ ዝብል ዛዕባ ክዝቲ እዩ።

እዚ ክልላዊ ዋዕላ ፤ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ሓሳባተን ፣መትከላት ፖለቲካዊ ቃልሰን ፣ኣንፈታተንን ስትራቴጂታተንን ዝንፅራሉን ምስ ህዝበን ተራኺበን ዝመያየጣሉን መድረኽ ንምፍጣር ዓሊሙ ዝተዳለወን እዩ ‘ውን ተባሂሉ።

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *