ዕለት 24 መጋቢት፣ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ቅድሚ ትሽዓተ /9/ ዓመታት፣ ማለት 24 መጋቢት 2003 ዓ/ም እምነ ኩርናዕ፣ ዓብይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዘንበረላ ዕለት እያ

ዕለት 24 መጋቢት፣ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ቅድሚ ትሽዓተ /9/ ዓመታት፣ ማለት 24 መጋቢት 2003 ዓ/ም እምነ ኩርናዕ፣ ዓብይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዘንበረላ ዕለት እያ፡፡

ዓለም ዘስደመመ፣ ወዲ ህዝቢ ጥበበኛ ፖለቲከኛን፣ ቐማራይ ልምዓታዊን ዲሞክራስያውን ህዝባዊ መስመርና፣ ቀያሳይ ብሩህ ጉዕዞ ህዳሴና፣ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ፣ ናይ ፖሊሲ ነፃነት ዓትዒቱ ሒዙ፣ ሉኡላዊነት ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን፣ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣኽቢሩ፣ ሽርሒታት ግብፂ በጣጢሱ፣ ተፅዕኖ ምዕራባውያን ሃገራትን፣ ከምኒ ባንኪ ዓለምን፣ ኣይ-ኤም ኤፍ ዝኣመሰሉ መጋበሪያ ገንዘብ መለቃሕቲ ትካላቶምን መኪቱ፣ ብተግባር ብዘርኣዮን ዘመዝገቦን፣ ኩለመዳያዊ ዝጭበጥ ውፅኢታዊ ስራሕቲ፣ ኣብ ልቢ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝቢታት ኢትዮጵያ ፈፂሙ ዘይፈርስ ሓወልቲ ተኪሉ ኣሎ፡፡

እዚ ንዘልኣለም እናተዘንተወ ዝነብር ዘሕብንን ዘኹርዕን ታሪኽ፣ ደጊምና ደጋጊምና እንተተዛረብናሉን እንተፃሕፍናሉን፣ ዘኹርዕ እምበር ዘሕፍር ኣይኸውንን፡፡ክሓፍርን ኣብ ድሕሪ ቦኽራ ክሕባእን፣ ዘለዎ እቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ብመናውራ ስልጣን ጨቢጡ፣ ፌዴራል መንግስቲ ተቖፃፂሩ፣ ዘሎ ኸዳዕ ጉጅለ ጥራሕ እዩ፡፡ እዚ ሓይሊ እዙይ ስልጣን፣ ካብ ዝተቖፃፀረሉ ፅባሕ፣ ዓብይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ዝተወጠነ እዩ፤ ድሕሪ 10 ዓመት እውን እንተኾነ ኣይውዳእን፣ ኢሉ ተጠሊዑ መዲሩ፣ ብቐንዱ ግና ህንፀት እቲ ግድብ ክሰናኸል ብዙሓት ተንኮላት ፊሒሱ ተንቀሳቒሱ፡፡ ኣብ መወዳእታ እውን ሽውሃት ግብፂ ከርዊ ተረባሪቡ ብናይ ፖለቲካ ጠላዕ፣ ማለት ብመራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝተዓፀወ ፋይል፣ ከም ብሓዱሽ ከፊቱ፣ ህዝብን ሃገርን ኪሒዱ ህንፀት እቲ ግድብ ናብ ዘየድሊ ድርድር ክኣቱ ገይርዎ፡፡

እዚ ከዳዕ ጉጅለ ዝፈፀሞ ዘሕፍር ተግባር ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብዕሊ ስለዝተቓወምዎ ሎሚ ሕንኽ ከይበለ ዓይኑ ብጨው ሓፂቡ፣ ከምድልየቱ ብዝዝውረን ናይ ፌደራል ሚዲያታት ብዛዕባ ዓብይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ወገሐ ፀብሐ ዓጀውጀው ምባሉ እዚ ሓይሊ ንህዝቢ ዘለዎ ንዕቐት ክንደየናይ ምዃኑ ብጋህዲ ዘርኢ እዩ፡፡

ኣብዚ፣ ናይዚ ጉጅለ ክሕደት ከይኮነስ ዘሕዝን፣ ዓብይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ እንተይተወደአ ጭሕመይ ኣይላፀን ኢሉ፣ ብፀሓይን ሃሩርን ጉቫ እንተይኣንበርከኾ ንሃገሩ ኽቡር መስዋእቲ ዝኸፈለ ሓርበኛ ልምዓት ኢንጅነር ስመኘው በቀለ፣ ብተንኮልን ሽርሒን ብፀሓይ ቀትሪ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ምሟቱ እዩ ዘጉሂ፡፡ እንተኾነ ሰማእት ኢንጅነር ስመኘው በቀለ ብኣካል ዋላ እንተተፈለየ ካብ ሕሊና ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ማንም ፈፂሙ ከጥፍኦ ኣይኽእልን፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *