ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ ንምምካት መናእሰይ ትግራይ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ኣዝዩ ዝናኣድ ከም ዝኾነ ተገሊፁ፡፡

ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ ንምምካት መናእሰይ ትግራይ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ኣዝዩ ዝናኣድ ከም ዝኾነ ተገሊፁ፡፡

ውድብ ጥዕና ዓለም ኮረና ቫይረስ ኣብ ብረት ነገር ንነዊሕ ሰዓታት ከምዝፀንሕ ብሚዲያ ምስኣፍለጠ መንእሰይ ክብሮም ድማ 20 ሚኢታዊ ካብ ብረት 80 ሚኢታዊ ካብ ፕላስቲክ ገይሩ ብሓደ ግዘ ኣርባዕተ ሰብ ዝጥቀመላ መሕፀቢ ኢድ ማሽን ከምዝሰርሖ ገሊፁ፡፡

መንእሰይ ክብሮም ነባሪ ከተማ መቐለ እንትኸውን እቲ ሕማም ምምካት ዝካኣል ፅሬት ብምሕላው ብምዃኑ ሓደ ሰብ ጥራሕ ተሕፅብ ምህዞ ሰሪሑ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላትን ውለቀ ሰባትን ሸይጡ ምንባሩ ዝገለፀ እንትኮን ሕዚ ድማ ብሓደ ግዘ ኣርባዕተ ሰብ ዝጥቀመላ ምህዞ መሕፀቢ ኢድ ምስርሑ ኣፍሊጡ፡፡

ቅድሚ ሕዚ ንባዕሉ ስራሕ ዝደሊ ዝነበረ መንእሰይ ክብሮም ሎሚ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ሚሂዙ 6 ወገናት ስራሕ ዕድል ፈጢሩ፤ እቶም ምህዞታት ዝሰርሖም ዘሎ ድማ ገንዘብ ተለቂሐ ከምዝኾነ ተዛሪቡ፡፡

ኣይተ ሙልጌታ ገ/እግዚኣብሄር ነባሪ ከተማ መቐለ መንእሰይ ክብሮም ዝሰርሖም ነገራት ኣብ ምምካት ኮረና ቫይረስ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ምህዞታት ከምዘለውዎን ገሊፆም፡፡

እዚ መንእሰይ እንተተሓጊዙ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ከምዝክእል ዝገለፁ ኣይተ ሙልጌታ ዝጀመሮም ነገራት መርኣያታት ዝኾኑን ንባዕሉ ተቀይሩ ንካልኦት እውን ክቅይር ዝክእል መሃዛይ ከምዝኾነ ገሊፆም፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *