“ኣብዛ ሃገር ክውቀጥ ዝግብኦ እንተሃልዩ ሕገ መንግስቲ ኣኽቢሩ ህዝቢ ንዝመረፆ መንግስቲ ስልጣን ነረክብ ንዝብል ዘሎ ዘይኮነስ ነዚ ጥሒሱ ስልጣኑ ንምንዋሕ ንዝንቀሳቐስ ዘሎ ኣካል እዩ።” ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል

“ኣብዛ ሃገር ክውቀጥ ዝግብኦ እንተሃልዩ ሕገ መንግስቲ ኣኽቢሩ ህዝቢ ንዝመረፆ መንግስቲ ስልጣን ነረክብ ንዝብል ዘሎ ዘይኮነስ ነዚ ጥሒሱ ስልጣኑ ንምንዋሕ ንዝንቀሳቐስ ዘሎ ኣካል እዩ።” ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ኣብ ዝተመሓየሹ ውሳነታት ኮማንድ ፖሰት መኸተ ኮረና ቫይረሰ ትግራይን መረፃ 2012 ዓ/ም ብዝምልከት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብረሂ ምርጫ ንምክያድ ክውስን እንከሎ ንኮረና ቫይረስ  ኣቕሊሉ ብምርኣይ ዘይኮነስ ንናይ ህዝቢ ውሳነን ንሕገ-መንግስትን ተገዛኢ ብምዃኑን እዩ ኢሎም።

ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ ንምክልኻል ኹሉ ሰብ ብጥንቃቐ ኣብ ውሽጢ ዞባኡ ክንቀሳቀስ ምውሳኑ ዝገለፁ  ዶክተር ደብረፅዮን ኩሎም ትራንስፖርት ተጠቀምቲ ድማ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክጥቀሙ ከምዘለዎም እንተዘይኮይኑ ግና ብዘይካ መሸፈኒ  ክሳፈሩ ኣይኽእሉን።

እቶም ኣገልግሎት ወሃብቲ እውን ማስክን ጓንትን ክጥቀሙ ከምዘለዎም ዶክተር ደብረፅዮን ኣተሓሳሲቦም፡፡

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *