ወፍሪ ክንክን ፈልስታት ተሳሊጡ

ወፍሪ ክንክን ፈልስታት ተሳሊጡ

ሰራሕተኛታት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ “ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ቀፅሪ ሓወልቲ ሰማእታት ዓዲ ሓቂ መቐለ፣ 11 ነሓሰ ወፍሪ ክንክን ፈልስታት ኣሳሊጦም።

ምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ሓዱሽ ካሱ ከምዝበልዎ፣እቲ ኣብዚ ዕለት “ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ብሓባር ኮይንካ ዝተሳለጠ ወፍሪ ክንክን ፈልስታት ኣካል ተኸላ ፈልሲ እዩ።ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ በቢዓመቱ ክዝከር እንተሎ ፖሊሲ ሓምለዋይ ልምዓት ሽትኡ ንኽወቅዕን ዘላቕነት ዘለዎ ለውጢ ንኽመፅእን ፈልሲ ካብ ምትካል ብዝዘለለ ክፀድቕን ናብ ረብሓ ክውዕልን ንምግባር ማይ ክሰትይ፣ክኹስኮስን ብሓፈሻ ክንክን ክግበረሉን ይግባእ ኢሎም።

ሎሚ ዓመት ኩሉ ትግራዋይ ከባቢ 80 ሚልዮን ፈልሲ ክተክል መደብ ተተሓዚ ይሳለጥ ከምዝነበረ ዘዘኻኸሩ እቶም ምክትል ቢሮ ሓላፊ፣ እቲ 80 ሚልዮን ፈልሲ ብዙሕ ሃፍቲ ወፃኢ ስለዝተገበሮ ነቲ ዝወፀ ሃፍቲ መሊስካ ናብ ጥቕሚ ንምልዋጥ መናእሰይ ብስራሕ ዝርብሕሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። ብዋናነት ሐዚ ዘሎ ወለዶ ነቲ ቀፃሊ ወለዶ ባዳ መሬት ንከየረክቦ እቲ ንዓለም ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ ካርቦን ናብ ከባቢ ኣየር ምፍናው ብምንካይ ተፈጥሮ ሚዛና ሓሊያ ክትኸይድ ንምግባር ኣብ ምትካልን ምክንኻንን ፈልሲ ብዝግባእ ክስራሕ ከምዘለዎ ሓቢሮም።

ኣቦ መንበር ሊግ መናእሰይ ህወሓት መንእሰይ ኣማኒኤል ብርሃነ ብወገኑ፣ እቲ ወፍሪ መናእሰይ ንኣስተምህሮታትን ክብርታትን መለስ ተቐቢሎም ንቕድሚት ንክወስዱ ሓደራ ዝህብ እዩ።መንእሰይ ትግራይ ካብ ተጋዳላይ መለስ ብዋናነት ክወስዶም ዝኽእል ኣስተምህሮታት ህዝባዊ ውግንና፣ ናይ ዕላማ ፅንዓት፣ ናይ ሕጊ ልዕልናን ኣብ መትከልካ ምፅናዕን ከምዝኾነ ተዛሪቡ።

ኣብ መወዳእታ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ብፍላይ ከዓ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ዝገበሮ ኩለ መዳያዊ መኸተ ቀሊል ስለዘይነበረን ከም ኣርቃይ ረቢቡ ሓደ ስለዝኾነን ነቲ ሐዚ ዘሎ ሰላም ክርከብ ክኢሉ እዩ ዝበሉ ኣይተ ሓድሽ፣መንእሰይ ትግራይ ሕድሪ ኣያታቱን ኣዴታቱ፣ኣሓቱን ኣሕዋቱን ብተግባር ተቐቢሉ የተግብር ስለዘሎ ድማ ምስጋና ይግበኦ እዩ ምስ በሉ፣ ሕዚ እውን መንእሰይ ትግራይ መዓንጥኡ ሸጥ ኣቢሉ መኸትኡ ከሐይል ፀዊዖም።

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትገራይ
11 ነሓሰ 2012 ዓ.ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *