5ይ ዘበን 10ይ ህፁፅ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ክልተ ዓበይቲ ውሳነታት ብምትሕልላፍ ተዛዚሙ

5ይ ዘበን 10ይ ህፁፅ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ክልተ ዓበይቲ ውሳነታት ብምትሕልላፍ ተዛዚሙ።

1, ለበደ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ከም ክልል ዛጊድ ኣብ ህፁፅ ኣዋጅ ከምዝነበርና ዝዝከረ ኮይኑ ሐዚ ዉን እቲ ለበዳ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተላበዐ ይኸይድ ብምህላዉ ካብ 30 ነሓሰ 2012 ዓ/ም ንዝቅፅል 4 ወርሒ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክናዋሕ ብ 1 ድምፀ ተኣቅቦ ብኣብዛሓ ድምፂ ኣፅዲቑ።

2, ስራሕ ፈፃሚ ብ/ክ/መ/ትግራይ ፃውዒት ኣኼባ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ስዒቡ ዘውፀኦ መግለፂ ብዝርዝር ብምምይያጥ፣ ኣብቲ ዘይሕጋዊ ኣጀንድኡ ዘይፍለጥ ኣኼባ ፌደሬሽን፣ ንህዝብ ትግራይ ወኪሎም ዝሳተፉ ኣባላት ፌዴሬሽን ቤት ምኽሪ ኣብዚ ታሪኻዊ ስሕተት ዝፈፀመሉን ዓዲ ዝብትንን ፃዉዒት ኣኼባ ከይሳተፉ ብሙሉእ ድምፂ ኣፅዲቑ።

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ 29 ነሓሰ 2012 ዓ.ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *