ልዑል ምስጋና ኣብ መላእ ዓለም ንዘለኹም ኤርትራውያን!!

መልእኽቲ ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ.ር ደብረፂዮን ገብረሚካኤል
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
ልዑል ምስጋና ኣብ መላእ ዓለም ንዘለኹም ኤርትራውያን!!

ኣብ ዞባ ደቡብን ካልኦት ከባብታት ትግራይ ንዘጋጠመና ወራር ዕስለ ኣምበጣ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን፣ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ብኣካል ናብቲ ቦታ ብምኻድ ኣብ ጎኒ ሓረስታይ ትግራይ ተሰሊፍኩም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ርብርብ ኣብነታዊ እጃምኩም እናፈፀምኩም ኢኹም፣ ብኣካል ንምስታፍ ዕድል ዘይረኸብኩም ድማ ኣብዘለኹሞ ኮይንኩም ንሓረስታይ ትግራይ ገንዘባዊ ድጋፍ ንምግባር ብGofundme ፕላትፎርም ዝከኣለኩም እናገበርኩም ትርከቡ።
እዚ ተግባር’ዚ ዘረጋግፆ ሓቂ፣ ሕውነት ህዝቢታት ትግራይን ኤርትራን እከያት ከይደልይዎን ክዘርጉዎን ክፍትኑን ይኽእሉ እምበር ካብኡ ሓሊፎም ፈላልዮም ከጋጭውዎ ምሕሳብ ኣይኮነን ምሕላም እውን ከንቱ ድኻም ከምዝኾነ እዩ። እዞም ክልተ ህዝብታት እዚኦም ናይ ሓባር ፀላኢኦም ብመሪር ቃልሶም ደምሲሶም ዓወቶም ጨቢጦም’ዮም። ሕዚ እውን መፃኢ ዕድሎም ብናይ ሓባር ቃልሶም ውሑስ ከምዝገብሩ ኣየጠራጥርን።
በዚ ቅዱስ ተበግሶኹም ዝተሰመዐኒ ሓበንን ዘለኒ ክብሪን ክገልፀልኩም ይፈቱ። የቐንየልና ።

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
05 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *