ኣብ ትግራይ፣ ትምህርቲ 12 ክፍሊ ሎሚ መዓልቲ ብዕሊ ተጀሚሩ

ኣብ ትግራይ፣ ትምህርቲ 12 ክፍሊ ሎሚ መዓልቲ ብዕሊ ተጀሚሩ
“““““““““““““““““““““““““““““““““““`
ኣብ ትግራይ ምጅማር ትምህርቲ 12 ክፍሊ ኣመልኪቱ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዱስትርን ክልል ትግራይ ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ዝተመርሐ ጉጅለ ሎሚ 09 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ዑደት ተኻይዱ፡፡

ኣብቲ ዑደት ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶ/ር ኢንጅነር ገ/መስቀል ካሕሳይን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልልን ዞባን ዝተረኸቡ እንትኾኑ እተን ዑደት ዝተገበረለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ወልዱ ንጉስ ኲሓ፣ ኒኮላስን ዓዲ ሓቅን መቐለ እየን።

ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንድስትርን ክልል ትግራይ ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ኣብቲ ዑደት ከምዝበልዎ፣ እቲ ዝተሳለጠ ዑደት ምጅማርን ምድላውን ትምህርቲ እንታይ ከምዝመስል ብፍላይ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ኣብተን ኣብያተ ትምህርቲ ክማልኡ ዝግበኦም ቅድመ ጥንቃቐታት ተማሊኦም ምጅማሮም ንምዕዛብ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ኣብተን ሰለስተ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተኻየደ ዑደት ዘለዉ ተምሃሮ ኩሎም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ብምግባር፤ መሕፀቢ ኢድ፣ መናፅሂ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮንን ሳንታይዘርን ብምድላው፣ 25 ተምሃሮ ኣብ ሓደ መምሃሪ ክፍሊ ክመሃሩን ተራሓሒቖም ኮፍ ክብሉን ዝተገበረ ኩነታት ከምዘሎ ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ተዛሪቦም፡፡

እቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ዘይመፁ ተምሃሮ ድማ ሎሚ ፅባሕ ኢሎም ክኸቱ ከምዝግባእ ምስ ኣመራርሓ እተን ኣብያተ ትምህርትን ዝምልከቶም ኣካላትን ምርድዳእ ከምዝተገበረ ዶክተር ኣብርሃም ገሊፆም።

ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶ/ር ኢንጅነር ገ/መስቀል ካሕሳይ ብወገኖም፣ ሎሚ መዓልቲ ኣብ መላእ ትግራይ 12 ክፍሊ ዘምህራ 98 ኣብያተ ትምህርቲ፣ ትምህርቲ ብዕሊ ተጀሚሩ እዩ፡፡ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ከመይ መጅማር ይከኣል? ንኣብነት መእተዊ በሪ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ፣ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ዝህሉ ርሕቐት፣ ኣብ ክፍሊ ክህልዉ ዝኽእሉ በዝሒ ተምሃሮ፣ ኣቀማምጣ ተምሃሮ፣ ምጥቃም መሸፊ ኣፍን ኣፍንጫን ብዝምልከት ምስ ኩሎም ርእሳነ መምህራን እተን ኣብያተ ትምህርቲ ሰፊሕ ምርድዳእ ተኻይዱ እዩ፡፡ ብሓፈሻ ትምህርቲ ንምጅማር ዘሎ ድልውነት ብጣዕሚ ፅቡቕ ኮይኑ ተምሃሮ ብምሉእነት ኣብ ምኽታት ክፍተት ስለዘሎ ብዙሕ ምስራሕ ከድሊ እዩ፡፡

ኣብ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ቁፅሮም ውሑዳት ስለዝኾኑ ብዙሕ ዘፀግም ነገር ኣይህሉን፡፡ ካልኦት ብርክታት ትምህርቲ ክጅመር እንተሎ ግና ተወሰኽቲ መምህራን፣ መምሃሪ ክፍልታትን ወንበራትን ስለዘድሊ ነዚ ንምፍታሕ ተሓባቢርካ ምስራሕ ከምዘድሊ እቶም ሓላፊ ኣተሓሳሲቦም፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
09 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *