መናእሰይ ሞተርን ቀላስን ናይዚ መድረኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ!

መልእኽቲ ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል
====================================
መናእሰይ ሞተርን ቀላስን ናይዚ መድረኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ!

ናይ ርሑቕ ይኹን ናይ ቀረባ ታሪኽ ትግራይ እንትንምርምር፣ ነብሲ ወከፍ መንእሰይ ትግራይ ኣብ በቢምዕራፉ ነናይ ባዕሉ ክታም ኣምቢሩ’ዩ። ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ትግራይ ከይዲን ውፅኢትን ተጋድሎ መንእሰይ ትግራይ እያ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ስለዝኾነ እውን መንእሰይ ትግራይ ዝልለየሉ ንድሕንነትን ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ብፅንዓት ዝጋደልን ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ህይወቱ ኣሕሊፉ ንምሃብ እውን ጋእ መጋእ ዘይብልን ምዃኑ እዩ።

ኣብዞም ዝሓለፉ ኣስታት ሰለስተ ዓመታት ዝረአ ዘሎ እውን፣ ታሪኽ ሰራሒነት መንእሰይ ትግራይ’ዩ። ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ኣንፃር ኩሉ ዓይነት ተፃብኦ ገጢሙ ብቓላት ንምግላፅ ዝኸብድ ድሙቕ ገድሊ ፈፂሙ’ዩ።

ኣብዚ ግጥም ኣንፃር ወራር ዕስለ ኣምበጣ እውን ነባሪ ታሪኽ ትፍፅሙ ኣለኹም፣ ስለዚ ካብታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ወራር ዕስለ ኣምበጣ ዝተረኣየላ ጀሚርኩም እንተይረብረበኩም ብተካይድዎ ዘለኹም ርብርብ ልዑል ምስጋናይ ይብፃሕኹም። ሙሉእ ህዝብና፣ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ፣ ሰብ ሃፍቲ፣ ደገፍቲ ኩለን ጋንታት ትግራይ፣ ዝተፈላለዩ ማሕበራት፣ ምሁራን፣ መሓውር መንግስትን ኩለን ፖለቲካዊ ውድባትን እውን ዛጊድ ንዘካየድኩሞ ርብርብን ምትሕግጋዝን ልዑል ምስጋናይ ክገልፀልኩም ይፈቱ።

ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብዚ ቁርፂ እዋን ኣብ ጎንና ኮይንኩም ንትግብርዎ ዘለኹም ሓገዝ ደጊመ ክብረት ይሃበልና ክብለኩም ይፈቱ።

ኣብ መወዳእታ ሕዚ’ውን ‘ዚ ሓደጋ ወራር ዕስለ ኣምበጣ መሊኡ ክሳብ ዝጠፍእ ቃልስናን ምትሕግጋዝናን ተጠናኺሩ ክቕፅል ይፅውዕ።
ሰላም!

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ፡ 09 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *