ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ብምሕያል ኣብ ዝተልዓሉ ፀገማትን ሓባራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ዝዓለመ ኮንፈረንስ ካብ 05 ጉንበት ጀሚሩ ይሳለጥ ኣሎ፡፡

ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም ነቲ ይሳለጥ ዘሎ ኮንፈረንስ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ፤ እቲ መድረኽ ኣካል እቶም ብተኸታታሊ ኣብ ውድብን ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ክካየዱ ዝፀንሑ ኮንፈረንሳት ኮይኑ፤ በቢ ብርኩ ክካየዱ ዝፀንሑ ገምጋማትን ዝተበፅሑ መደብደምታታትን ብዓይኒ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ዝህልዎ ትርጉም ንምርኣይ ዝዓለመ እዩ፡፡
ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ምስቶም ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ ተሓዊሶም እናተሳተፉ ዝፀንሑ እንትኸውን ሐዚ ድማ ብፍሉይ ንበይኖም ኣብ ዝተዳለወ ሰነዳት ክመያየጡን ግደኦም ብምንፃር ኣካል እቲ መፍትሒ ንክኾኑን ዘኽእል ኮንፈረንስ ከምዝኾነ ኣይተ ረዳኢ ገሊፆም፡፡
ክልላዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት እንታይ ከምዝመስልን፣ ኣብ ዓወታትና እንተይኮነስ ኣብ ድኽመታትን ኣትኲርካ ብምምይያጥ ንመፍትሕታቶም ምዝታይን፣ እቶም ሕዚ ይርኣዩ ዘለዉ ብድሆታት ኣብ ምፍታሕ ግደ መንግስቲ፣ መናእሰይን ደቀንስትዮን ምንፃር፣ ቀፃሊ ኣንፈት እንታይ ክክውን ከምዘለዎ እቲ ኮንፈረንስ ዝዝቲ ከምዝኾነ ኣይተ ረዳኢ ሓቢሮም፡፡

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons