ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፂዮን ገብረሚካኤል ንወ/ሮ ሃረጉ ጎበዛይ ተዓዋቲት “IMPACTFUL RURAL WOMEN IN AGRICULTURE AWARD” ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እንኳዕ ደስ በለኪ

ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፂዮን ገብረሚካኤል ንወ/ሮ ሃረጉ ጎበዛይ ተዓዋቲት “IMPACTFUL RURAL WOMEN IN AGRICULTURE AWARD” ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እንኳዕ ደስ በለኪ
““““““““““““““““““““““““““““““`
“ዝኸበርኪ ወ/ሮ ሃረጉ ጎበዛይ፣ ብዘይሕለል ስራሕን ፃዕርን ኣብ ዝተዋፈርክሉ ዓውደ ሕርሻ ብዘርኣኽዮ ጭቡጥ ለውጢ ተዓዋቲት IMPACTFUL RURAL WOMEN IN AGRICULTURE AWARD ክትኮኒ ብቒዕኺ ኣለኺ፣እንኳዕ ደስ በለኪ፣ደስ በለና።
በዚ ኣጋጣሚ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እውን ኣሰር ወ/ሮ ሃረጉን ካልኦት ሰብ ብሉፃት ተሞኩሮን ብምስዓብ፣ ብስራሕን ፃዕርን ዘይብፃሕ ብርኪ ዕብየት ከምዘየለ ብምርዳእ ኣብ ዝተዋፈርክናሉ ዓውደ ስራሕ ለይትን ቀትርን ብምስራሕ ለውጢ ክተመዝግባ ይፅውዕ።”

ዘራእቲ ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ከይብላዕ ስራሕቲ ምእካብ ተጠናኺሩ ይቕፅል ከምዘሎ ምምሕዳር ወረዳ እንደርታ ሓቢሩ ክብል ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ፀብፂቡ

ዘራእቲ ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ከይብላዕ ስራሕቲ ምእካብ ተጠናኺሩ ይቕፅል ከምዘሎ ምምሕዳር ወረዳ እንደርታ ሓቢሩ ክብል ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ፀብፂቡ፡፡

ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ እንደርታ ኣይተ ፀጋይ ገ/ተክለ ከም ዝሓበርዎ መከላኸሊ ሃገር 4ይ መከናይዝድ ክፍለ ጦር፣ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ፣ ደገፍቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ 70 እንደርታ፣ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ እንደርታ፣ ማክዳ ጋርመንት: ቢሮ ደአንትን ማኒፋክቸሪንግ ክልል ትግራይን አብ ጣብያ መንበረ ቁድሳንን ፈለገ ሰላምን ብዝተዋደደ ወፍሪ ዓፂድ የካይዱ ኣለዉ ኢሎም፡፡

መናእሰይ ሞተርን ቀላስን ናይዚ መድረኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ!

መልእኽቲ ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል
====================================
መናእሰይ ሞተርን ቀላስን ናይዚ መድረኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ!

ናይ ርሑቕ ይኹን ናይ ቀረባ ታሪኽ ትግራይ እንትንምርምር፣ ነብሲ ወከፍ መንእሰይ ትግራይ ኣብ በቢምዕራፉ ነናይ ባዕሉ ክታም ኣምቢሩ’ዩ። ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ትግራይ ከይዲን ውፅኢትን ተጋድሎ መንእሰይ ትግራይ እያ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ስለዝኾነ እውን መንእሰይ ትግራይ ዝልለየሉ ንድሕንነትን ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ብፅንዓት ዝጋደልን ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ህይወቱ ኣሕሊፉ ንምሃብ እውን ጋእ መጋእ ዘይብልን ምዃኑ እዩ።

ጎና ጎኒ ምክልኻል ዕስለ ኣንበጣ ዘራእቲ ምእካብ ከም ዘድሊ ማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣኽሱም ኣፍሊጡ፡፡

ጎና ጎኒ ምክልኻል ዕስለ ኣንበጣ ዘራእቲ ምእካብ ከም ዘድሊ ማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣኽሱም ኣፍሊጡ፡፡

ማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣኽሱም ምስ ቤት ፅሕፈት ዘፈር ቁጠባዊ ልምዓት ወረዳ ኣሕፈሮም ብምትሕብባር ኣብ ወረዳ አሕፈሮም ጣብያ እንዳማርያም ዝተመሓየሹ ዓሌታት ስርናይ ብስፍሓት ስራሕቲ ምፍላጥ እናካየደ ከም ዝርከብ እቲ ምርምር ማእኸል ኣብ ድህረ ገፁ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣረዲኡ፡፡

ብምርምር ዝወፁ ዓሌታት ስርናይ ኦጎልቾ (ንእኹል ጠሊ ዘለዎም ከባቢታት ዝኸውን ዓሌት)፣ መቐለ-1(ንሕፅረት ጠሊ ዘለዎም ከባቢታት ዝኸውን ዓሌት ስርናይ) ኣብ ወረዳ አሕፈሮም ጣብያ እንዳማርያም ኣብ 62 ሓረስቶት ኣብ 15.75 ሄክታር ስፍሓት መሬት 23.27 ኩንታል ሙሩፅ ዘርኢ ብምቅራብ ተስፋ ዝህብ ስራሕ ከም ዝሰርሐ እቲ ምርምር ማእኸል ሓቢሩ፡፡

ኣብ ትግራይ፣ ትምህርቲ 12 ክፍሊ ሎሚ መዓልቲ ብዕሊ ተጀሚሩ

ኣብ ትግራይ፣ ትምህርቲ 12 ክፍሊ ሎሚ መዓልቲ ብዕሊ ተጀሚሩ
“““““““““““““““““““““““““““““““““““`
ኣብ ትግራይ ምጅማር ትምህርቲ 12 ክፍሊ ኣመልኪቱ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዱስትርን ክልል ትግራይ ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ዝተመርሐ ጉጅለ ሎሚ 09 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ዑደት ተኻይዱ፡፡

ኣብቲ ዑደት ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶ/ር ኢንጅነር ገ/መስቀል ካሕሳይን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልልን ዞባን ዝተረኸቡ እንትኾኑ እተን ዑደት ዝተገበረለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ወልዱ ንጉስ ኲሓ፣ ኒኮላስን ዓዲ ሓቅን መቐለ እየን።

ልዑል ምስጋና ኣብ መላእ ዓለም ንዘለኹም ኤርትራውያን!!

መልእኽቲ ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ.ር ደብረፂዮን ገብረሚካኤል
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
ልዑል ምስጋና ኣብ መላእ ዓለም ንዘለኹም ኤርትራውያን!!

ኣብ ዞባ ደቡብን ካልኦት ከባብታት ትግራይ ንዘጋጠመና ወራር ዕስለ ኣምበጣ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን፣ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ብኣካል ናብቲ ቦታ ብምኻድ ኣብ ጎኒ ሓረስታይ ትግራይ ተሰሊፍኩም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ርብርብ ኣብነታዊ እጃምኩም እናፈፀምኩም ኢኹም፣ ብኣካል ንምስታፍ ዕድል ዘይረኸብኩም ድማ ኣብዘለኹሞ ኮይንኩም ንሓረስታይ ትግራይ ገንዘባዊ ድጋፍ ንምግባር ብGofundme ፕላትፎርም ዝከኣለኩም እናገበርኩም ትርከቡ።
እዚ ተግባር’ዚ ዘረጋግፆ ሓቂ፣ ሕውነት ህዝቢታት ትግራይን ኤርትራን እከያት ከይደልይዎን ክዘርጉዎን ክፍትኑን ይኽእሉ እምበር ካብኡ ሓሊፎም ፈላልዮም ከጋጭውዎ ምሕሳብ ኣይኮነን ምሕላም እውን ከንቱ ድኻም ከምዝኾነ እዩ። እዞም ክልተ ህዝብታት እዚኦም ናይ ሓባር ፀላኢኦም ብመሪር ቃልሶም ደምሲሶም ዓወቶም ጨቢጦም’ዮም። ሕዚ እውን መፃኢ ዕድሎም ብናይ ሓባር ቃልሶም ውሑስ ከምዝገብሩ ኣየጠራጥርን።
በዚ ቅዱስ ተበግሶኹም ዝተሰመዐኒ ሓበንን ዘለኒ ክብሪን ክገልፀልኩም ይፈቱ። የቐንየልና ።

ንምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝወፀ ድንጋገ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምምሕያሽ ከም ዝተገበረሉ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ገሊፁ፡፡

ኣብ ድንጋገ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምምሕያሽ ተገይሩ
““““““““““““““““““““““““““““`
ንምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝወፀ ድንጋገ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምምሕያሽ ከም ዝተገበረሉ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ገሊፁ፡፡

ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶ/ር ሓጎስ ጎዲፋይ ከምዝሓበርዎ፣ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ድንጋገ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ፀዲቑ እናተሰርሐሉ ፀኒሑ እዩ፡፡ ሕዚ ድማ ኣብ ኢኮኖሚ ዘሕድሮ ፅዕንቶ ብምርኣይ ተነቢሮም ዝነበሩ እገዳታት ክለዓሉ ተገይሮም፡፡

ብመሰረት’ዚ ካብ ካልኦት ሃገራት ይኹን ክልላት እዛ ሃገር ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ክፋላት ሕብረተሰብ ካብ 24 ሰዓታት ጀሚሩ ክሳብ 48 ሰዓታት ውሽጢ ውፅኢት ምርመራ ክወሃቦም፣ እንዳመስተ ክሳብ ምሸት ኣርባዕተ ሰዓት ጥራሕ ግልግሎት ክህቡ ከምዘለዎምን ድሕሪ ኣርባዕተ ሰዓት ክሰርሕ ዝተረኸበ ግና ክሳብ ፍቓድ ምሕዳግ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ።

ካብ ደገ ፍቓድ ወረቐት “ፒሲኣር” ዝብል ሒዞም ንዝመፁ ኣጋይሽ ከይተወሸቡ ዝኣትውሉ ኩነታት ከምዘሎን ኣብ ገዛ ኽራይ ተነቢሩ ዝነበረ ኣዋጅ ክለዓል ብምግባር በቲ ስሩዕ ክቕፅል ተገይሩ ኣሎ። ኣብ መጓዓዝያ ድማ በቲ ሕጋዊ መንገዲ ምጉዕዓዝ ክህሉን ሳኒታይዘር፣ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምጥቃም ግድን ክኸውን እዙይ ተግባራዊ ዘይገበረ ግና ክሳብ 5,000 ቅርሺ መቕፃዕቲ ይስዕቦ። ትምህርቲ ብዝምልከት 9 ጥቅምቲ 2013 ዓ/ም 12 ክፍሊ ጥራሕ ክጅምሩ ካልኦት ግና ሕድ ሕድ ቤትትምህርቲ መፅናዕቲ ተገይሩ ከመይ ከምዝጅምሩ ንቐፃላይ ብዝርዝር ከምዝቐርብ ዶ/ር ሓጎስ ገሊፆም፡፡

ዘራእቲ ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ከይብላዕ ተዋዲድካ ምስራሕ የድሊ ተባሂሉ

ዘራእቲ ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ከይብላዕ ተዋዲድካ ምስራሕ የድሊ ተባሂሉ
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`
ዘራእቲ ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ከይብላዕ ሃፍትን ጉልበትን ቆጣባይ ብዝኾነ መንገዲ ተዋዲድካ ምስራሕ ከምዘድሊ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ገሊፁ፡፡

ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ዶ/ር ኣትንኩት መዝገቡ ከምዝሓበርዎ፣ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ሎሚ ዕለት 30 መስከረም 2013 ዓ.ም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብበዝሒ ዝወዓለ ኮይኑ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅን ዞባ ማእኸል ከባቢታት ቆላ ተምቤንን እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ተራእዩ እዩ፡፡ ነዚ ንምምካት ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ልዑል ምድላው እናገበረ ኮይኑ ዘራእቲ ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ከይብላዕ ሃፍትን ጉልበትን ቆጣባይ ብዝኾነ መንገዲ ተዋዲድካ ምስራሕ የድሊ ኢሎም፡፡

ወይከ ፈተኽ !! ከም ዋዕሮና ለተሰንበት ግደይ ሓዱሽ ታሪኽ ክንፅሕፍ ኢና !!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
=======================================
ወይከ ፈተኽ !! ከም ዋዕሮና ለተሰንበት ግደይ ሓዱሽ ታሪኽ ክንፅሕፍ ኢና !!

ፍርያት ማህፀን ትግራይና፣ዋዕሮ ጓል 22 ዓመት ፣ጅግና ኣትሌት ለተሰንበት ግደይ፣ 27 መስከረም 2013 ዓ/ም ምሸት ንምሸቱ፣ ኣብ ሃገረ ስፔን ከተማ ቫለንሽያ፣ብፃዕራ ሓዱሽ ሪከርድ ብምምዝጋብ ዓለም ዘስደመመ ድሙቕ ታሪኽ ፅሒፋ ኣላ፡፡ዕንቊ ትግራይና ጅግና ኣትሌት ለተሰንበት ግደይ ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ብጅግና ኣትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ተታሒዙ ዝፀንሐ ሪከርድ 5 ሺሕ ሜትሮ ፣ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዘጋጠማ ማሕለኻታትን ዕንቅፋታትን በታቲኻ፣ ኒሕን ወነን ሰኒቓ፣ ብናይ ባዕላ ብልሓትን ጥበብን፣ንዓመታት ዝዘለቐ ሪከርድ ዶዃዕዃዕ ኣቢላን ብልዕሊ (5) ሴኮንድ ኣማሓይሻን ንግስቲ ኣትሌቲክስ ዓለም 5 ሽሕ ሜትሮ ኾይና ኣላ፡፡

ሎሚ ውን ከም ዓሚ!!

ዕለታዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሎሚ ውን ከም ዓሚ!!
“““““““““““
ቅድሚ ኩሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ኣብ ዞባታት ደቡብን ደቡባዊ ምብራቕን ትግራይ ዓሲሉ ዘሎ በረኻ ኣንበጣ ንምምካት ብሓፈሻ ህዝብና ብቐንዱ ንህዝቢ እተን ዞባታት ፣ በብደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓን፣ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ብዘይዕረፍቲ ቀትርን ለይትን ንዝገብርዎ ዘለዉ ርብርብ ዘሎዎ ክብሪ እንትገልፅ፣ ወራር ዕስለ ኣንባጣ ክሳብ ዝጠፍእ ኩለ መዳያዊ ዓቕምና ኣጣሚርና ናይ ሞትን ሕየትን ርብርብ ከምእንገብር ብምትእምማን እዩ።