ምሁራት ትግራይ፣ሲቪክ ማሕበራት፣ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ኩለን ውድባት ፖለቲካ ትግራይን ዝሳተፉሉ ክልላዊ ዋዕላ ይሳለጥ ኣሎ

ምሁራት ትግራይ፣ሲቪክ ማሕበራት፣ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ኩለን ውድባት ፖለቲካ ትግራይን ዝሳተፉሉ ክልላዊ ዋዕላ ይሳለጥ ኣሎ።

እቲ ንክልተ መዓልቲ ዝፀንሕ ዋዕላ ብኽፍሊ ትምህርቲ ሕግን ሕገመንግስትን መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዝተዳለወን ረብሓ ትግራይ ኣብ ፅላል ህብረ ብሄራዊት ኢትየጵያ ከመይ ይግለፅ/ ብኸመይከ ይረጋገፅ ኣብ ዝብል ዛዕባ ክዝቲ እዩ።

ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ኣንፈቱ ከይስሕት መንግሰቲ፣ ፖለቲካዊ መራሕትን ኣህጉራዊ መሻርኽትን ዘድሊ ሓገዝ ክገብሩ ኢነተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕ ፀዊዑ

ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ኣንፈቱ ከይስሕት መንግሰቲ፣ ፖለቲካዊ መራሕትን ኣህጉራዊ መሻርኽትን ዘድሊ ሓገዝ ክገብሩ ኢነተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕ ፀዊዑ።

ኣብ ዓለም ዝፍጠሩን ክፍጠሩ ዝኽእሉ ቅልውላዋትን ዝከታተል እዚ ጉጅለ፡ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝምልከት ፀብፃቡ ብፍላይ ቅድሚ ምርጫ 2012 ክትግበሩ ኣለዎም ዝበሎም ነጥቢታት ዘርዚሩ።

A Spectacular Religious Celebration of Saint Mary Tsion

A Spectacular Religious Celebration of Saint Mary Tsion

The Annual Saint Mary Tsion religious celebration was colourfully celebrated at Aksum, with four thousand tourists included, around 1.5 million guests or celebrants both from abroad and from all parts of Ethiopia. According to AtoGebremedhinFitsumBirhan, chief of the Office for Culture and Tourism of the town, there were 19 daily flights to the town and the town had earned around 10 million ETB as revenue and it has motivated the socio-economic activities of the town and has created job opportunities. Furthermore, it has enhanced the development of tourism in the town, ENA has reported.

Public Relations Bureau

A miraculous and ancient lost Ethiopian town (city) discovered

A miraculous   and ancient lost Ethiopian town (city) discovered

 Archaeologists have discovered  a miraculous and ancient town (city) in the Tigrai Region Central Zone around the ancient symbol of pre-AKSUMITE  civilization,  Yeha. The name of the town is BeteSemaeti. According to the archaeologists  ,BeteSemaeti is  part of   the Aksumite Empire from 771 B.C upto   645 A.D,  which governed the East Africa for thousands of  years and  had strong ties in trading with the Roman  Empire . After discussing with the local people, the  archaeologists  started their excavation and found walls of buildings of  stones and ruins of buildings and other artifacts. Jacky Philips,  a British  and  Michael Harower,an American expressed that  the findings are very important .Fana Broadcasting Corporation has reported.

ኣብ መፋርቕ ኣፋሪቕና ’ዶ?

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን

ኣብ መፋርቕ ኣፋሪቕና ’ዶ?

ህዝብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን “መስመርና ዓቲርና ንመኸተ” ብዝብል መሪሕ ቃል፣ ሽግ ሓርነት ዝወልዑሉ ለካቲት መበል 45 ዓመት ናይ ቃልሲ፣ መስዋእትነትን መስተንክራዊ ዓወታትን ብድሙቕ ፅንብል ዘኽብርዎ፣

ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰላምን ልምዓትን ንምኹላፍ ድቃስ ዝሰኣኑ ሓይልታት ሕልሞም ከንቱ ንምትራፍ ሓድነትና ብምጥንካርልዕልነት ሕጊ ክነረጋግፅ ከም ዝግባእ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ

ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰላምን ልምዓትን ንምኹላፍ ድቃስ ዝሰኣኑ ሓይልታት ሕልሞም ከንቱ ንምትራፍ ሓድነትና ብምጥንካር ኣብ ትግራይን ድሕንነት ህዝቢ ትግራይን ትኩረት ብምግባር ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ልዕልነት ሕግን ክነረጋግፅ ከም ዝግባእ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ፡፡

መበል 14 ዓመት መዓልቲ፣ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፣ ምኽንያት ብምግባር፣ መግለፂ ቕዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ!!

መበል 14 ዓመት መዓልቲ፣ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፣ ምኽንያት ብምግባር፣ መግለፂ ቕዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ!!

ብዝሃነት መሰረት ዝገበረ ሕብረ -ብሄራዊ ስርዓት ዋሕስ ህዝብን ሃገርን እዩ!!

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ’’ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና ንዘላቒ ሰላምናን ረብሓናን’’ብዝብል መሪሕ ቃል፣ ንመበል 14 ጊዜ፣ንዝኽበር መዓልቲ ብሄር-ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፣

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ንተዓዋቲት ሽልማት ጅግና ሲኤንኤን እዚ ዓመት ወ/ሮ ፍረወይኒ እንኳዕ ኣሐጎሰክን እንትብል ሓበን ይስምዖ

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ንተዓዋቲት ሽልማት ጅግና ሲኤንኤን እዚ ዓመት ወ/ሮ ፍረወይኒ እንኳዕ ኣሐጎሰክን እንትብል ሓበን ይስምዖ፡፡

ተሓፃቢ መቐበሊ ወርሓዊ ፅግያት ብምምሃዝ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዘለወን ተሳትፎ ክዓዝዝን ዓርሰ እምነት ተሰሚዑወንን ብነፃነት ንክመሃራ ብዘርአይኦ ልዑል ፃዕርን ተበግሶን ነዚ ዓለምለኻዊ ሽልማትን ብምብቀዐን፤

29 ሕዳር 2012 ዓ.ም፣ መዓልቲ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ እንትኽበር ዘላቒ ሰላምን ውሕስና ዘለዎ ዲሞክራሲ ክነግስን ልዕልነት ሕጊ ክኽበርን ከም ዝግባእ ሰራሕተኛታት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ገሊፆም

29 ሕዳር 2012 ዓ.ም፣ መዓልቲ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ እንትኽበር ዘላቒ ሰላምን ውሕስና ዘለዎ ዲሞክራሲ ክነግስን ልዕልነት ሕጊ ክኽበርን ከም ዝግባእ ሰራሕተኛታት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ገሊፆም፡፡

መመያየጢ ፅሑፍ እቲ ርእሰ ጉዳይ ዘቕረቡ ኣይተ ሃይለስላሴ ገብሩ ከም ዝበልዎ ቅድሚ 1983 ዓ.ም ሃገርና ኢትዮጵያ ብሓደ ቋንቋ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖትን መንነትን ክግዛእ ዝተገደደ ከም ዝነበረ ብምግላፅ ህዝቢ ብዘካየዶ መሪር ቃልሲ ዘላቒ ሰላምን ውሕስና ዘለዎ ዲሞክራሲን ንክነግስ፣ ማሕበራዊን ቁጠባውን ዕብየትን ክቀላጠፍ እናተሰርሐ መፅዩ እዩ ኢሎም፡፡

ሎሚ ዓመት ንመበል 14 ጊዜ ዝኽበር 29 ሕዳር 2012 ዓ.ም መዓልቲ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታት ብኣንፃር ዘላቒ ሰላምናን ረብሓናን ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ከም ዝግባእ ተሓቢሩ

ሎሚ ዓመት ንመበል 14 ጊዜ ዝኽበር 29 ሕዳር 2012 ዓ.ም መዓልቲ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታት ብኣንፃር ዘላቒ ሰላምናን ረብሓናን ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ከም ዝግባእ ተሓቢሩ፡፡

ውፅኢት ሰላም፣ ልምዓትን ዴሞክራስን ዝኾነ ሕገ-መንግስትን ስርዓት ፌደራሊዝምን ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ብዝግባእ ተቓሊስና ልዕልነት ሕግን ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትን ንምኽባር ሎሚ ኣብ ዞባ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ፓናል ምይይጥ እናተኻየደ ይርከብ፡፡