ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት ኣጠናኺርካ ንምቕፃል ብብርኪ ክልል 80 ሚልዮን ፈልስታት ኣብዚ ክረምቲ ከም ዝትከሉ ተገሊፁ

ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት ኣጠናኺርካ ንምቕፃል ብብርኪ ክልል 80 ሚልዮን ፈልስታት ኣብዚ ክረምቲ ከም ዝትከሉ ተገሊፁ።

ከም ክልል ኮነ ከም ሃገር ብምኽንያት ኢሊኖ እናጋጠመ ዘሎ ተለዋዋጣይ ፀባይ ኣየርን ሕፅረት ዝናብን ንምክልኻል ኩሉ ዜጋ ፈልሲ ካብ ምትካል ጀሚሩ ናብ ኣግራብ ክሳብ ዝዓብዩ ሓብሒቡ ከዕብዮም ከም ዝግባእ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ ዳይሮክቶር ርክብ ህዝቢ ኣይተ ሚኪኤለ ሙሩፅ ገሊፆም፡፡

ፅምብል ምሁራን ትግራይና – ዋሕስ ምዕባለና!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
ፅምብል ምሁራን ትግራይና – ዋሕስ ምዕባለና!!

“ትግራይና ናበይ ? – ኣብ ትግራይና፣ ፍልጠት መሰረት ዝገበረ ኢኮኖሚን ማሕበረ ሰብን ምህናፅ” (“Quo vadiS Tigray፡ building , knowledge-based economy and society in tigray” ) ብዝብል መሪሕ ቃል፣ 2ይ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ምሁራን ትግራይ፣ ካብ ሓምለ 21/11/2011 ዓ/ም ክሳብ 1 ነሓሰ 2011 ዓ.ም፣ ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ፣ ብገዚፍ ስምረት ብሄራዊ ፅምብል ተሰንዩ ክቃናዕዩ። ኣብዚ ዓብይ መድረኽ፣ ኣብ ወፃእን ውሽጢ ዓድን ዘለው፣ ኣስታት ሓደ ሽሕ ላዕለዎት ምሁራን፣ ተመራመርትን ሊቃውንትን ትግራይ ከምዝሳተፉ ዝለዓለ ትፅቢት ይግበር።

2ይ ዙር መድረኽ ምትእኽኻብ እቶት ነጋዶን ሰብሃፍትን ትግራይ ኣብ 21 ሓምለ 2011 ዓ/ም ክሳለጥ እዩ

2ይ ዙር መድረኽ ምትእኽኻብ እቶት ነጋዶን ሰብሃፍትን ትግራይ ኣብ 21 ሓምለ 2011 ዓ/ም ክሳለጥ እዩ ።

ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወ/ሮ ሊያ ካሳ ፤ኣብቲ 14 ሓምለ 2011 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ምትእኽኻብ እቶት ኩሉ ሕብረተሰብ ንክሳተፍ ዕድል

ዳግመ ኣወዳድባ ወረዳታት ትግራይ ብሳይንሳዊ መንገዲ ይፅናዕ ኣሎ

ዳግመ ኣወዳድባ ወረዳታት ትግራይ ካብ ወፃኢ ሃገር ብዝተወሰደ ተሞክሮ መሰረት ብምግባር ሳይንሳዊ ብዝኾነ መገዲ ይፅናዕ ከምዘሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ገሊፆም።

ዶክተር ደብረፅዮን ነዚ ዝበሉ፥ እቲ ሓዱሽ ኣወዳድባ መሰረት ብምግባር ምሁራት ተጋሩ መፅናዕቲ ኣብ ዘቕረብሉ መድረኽ ኢዩ።

ነጋዶን ሰብ ሃፍትን ተጋሩ ዘሳልጥዎ መድረኽ ቴሌቶን ትግራይ ሰምበት 14 ሓምለ 2011 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ክሳለጥ ኢዩ::

ነጋዶን ሰብ ሃፍትን ተጋሩ ዘሳልጥዎ መድረኽ ቴሌቶን ትግራይ ሰምበት 14 ሓምለ 2011 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ክሳለጥ ኢዩ::

16 ሰነ 2011 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማእታት ክሳለጥ ተወጢኑ ብምኽንያት መስዋእቲ ጀጋኑ ተጋሩ ጀነራላት ተናዊሑ ዝፀንሐ ቴሌቶን ምትእኽኻብ እቶት ትግራይ 14 ሓምለ 2011 ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማእታት ብዝልዓለ ድምቀት ክካየድ እዩ፡፡

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብሩ ምሁራን ተጋሩ ንምዕባለ ትግራይ ይገብሩዎ ዘለዉ ኩለመደያዊ ምንቅስቓስ ንኢዶም፡፡

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብሩ ምሁራን ተጋሩ ንምዕባለ ትግራይ ይገብሩዎ ዘለዉ ኩለመደያዊ ምንቅስቓስ ንኢዶም፡፡

ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ምስ ፍሉይ ሕታም መፅሄት ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ፤ብሳይንሳዊ መፅናዕትን ምርምርን ምሁራን ዝተሰነየ ቃልሲ፣ ልምዓትን ሓፈሻዊ ጉዕዞ ህዳሰን እንተሃልዩ፤ ካብ ድኽነት እንወፀሉ እዋን ነዊሕ ኣይኸውንን ኢሎም፡፡

ዲያስፖራ ተጋሩ ካብ ኩባንያታት ትእምት ሼር ብምግዛእ ኢንቨስት ክገብሩ ፃውዒት ቐሪቡ

ዓበይቲ ዝበሃላ ሰለስተ ኩባንያታት ትእምት(መሰቦ፣ ሱርን ትራንስ) ሼር ንምሻጥ ተዳልየን ከም ዘለዋን በዚ ድማ ዲያስፖራ ተጋሩ ተወዲቦም ካብዘን ኩባንያታት ሼር ብምግዛእ ኢንቨስት ክገብሩ ብብርኪ ም/ር/ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ከተማ ልምዓትን ንግድን ኢንዱስትርን ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ፀዊዖም፡፡

ስነ ስርዓት ቀብሪ ጅግና ተጋዳላይ ጀነራል ኣብርሃ ወ/ማርያም (ኳርተር) ኣብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ሎሚ ተፈፂሙ ፡፡

ስነ ስርዓት ቀብሪ ጅግና ተጋዳላይ ጀነራል ኣብርሃ ወ/ማርያም (ኳርተር) ኣብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ሎሚ ተፈፂሙ፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ንስድርኡ፣ መተዓብይቱ፣ መቓልስቱን ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ፅንዓት ይምነ፡፡መቐለ፡ 24 ሰነ 2011 ዓ/ም

 

ወፍሪ ልምዓት ምትእኽኻብ ቴሌቶን 16 ሰነ 2011 ዓ/ም ድሕሪ ሰዓት ሸሞንተ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ክካየድ እዩ፡፡

ወፍሪ ልምዓት ምትእኽኻብ ቴሌቶን 16 ሰነ 2011 ዓ/ም ድሕሪ ሰዓት ሸሞንተ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ክካየድ እዩ፡፡
ነዙይ ኣመልኪቶም ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኣባላት ወፍሪ ልምዓት ምትእኽኻብ ቴሌቶን ኣይተ ኣሸናፊ ሃይሉን ፍፁም ኣስገዶምን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዓድታት ዘለው ተወለድትን ፈተውትን ትግራይ ኣብዚ ቴሌቶን ብቐጥታ ተሳተፍቲ ንምግባር ዘኽእል ብቴሌቪዢናት ትግራይ ቀጥታ ፈነወ ከም ዝካየድ ሓቢሮም፡፡ምስዙይ ብተወሳኺ ናይ ወፃኢ ዓድታት መራኸብቲ ሓፋሽ ድማ ነዙይ ንምቅላሕ ክመፃ እየን ከም ሓበሬታ እዞም ወሃብቲ መግለፂ፡፡

16 ሰነ 2011ዓ/ም ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ እቶት ምትኽኻብ ቴሌቶን ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝሳለጥ ተገሊፁ፡፡

ኣብ ፅባሕ መዓልቲ ሰማእታት 16 ሰነ 2011ዓ/ም ካብ 200 ክሳብ 250 ሚልዮን ብር ካብ ነጋዶ ፣ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ንምእካብ ትልሚ ዝተትሓዘሉ ታሪኻዊ እቶት ናይ ምትእኽኻብ ቴሌቶን ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማእታት ከምዝሳለጥ ኣሳናዳኢት ኮሚቴ ነጋዶን ሰብ ሃፍቲን ከተማ መቐለ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም፡፡