ሰሙናዊ መግለፂ ቅዋም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሰሙናዊ መግለፂ ቅዋም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
————————–————————–——
ዓለም ለኸ መዓልቲ ሚድያ፣
ንምቅላሕ ኣርባዕተ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና!!
ልዕሊ ኹሉ ህዝብን መንግስትን ትግራይ፣ ኣብ ዝሓለፉ 44 ዓመታት ብፅንዓት ካብ ዝተቃለሰሎም ናይ ነፃነት ጉዳያት፣ ብቀንዱ ካብ ዝጥቀሱ፣ ምርግጋፅ ነፃነት ሚድያን፣ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓሳብ ብነፃ ናይ ምግላፅ መሰላት እዮም፡፡ 

ኣብ ትግራይ ንኢንቨስትመንት ፉሉይ ጠመተ ተዋሂቡዎ ይስራሕ ከምዘሎ ተገሊፁ፡፡

ኣብ ትግራይ ብልምዓት መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ንኢንቨስትመንት ፉሉይ ጠመተ ተዋሂቡዎ ይስራሕ ምህላዉ ምክትል ርእስ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 23 ሚያዝያ 2011 ዓ/ም ኣብ ዝሃቡዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብሪሆም፡፡

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ ሚካኤል ምስ ኣመራርሓ ዞባ መቐለ፣ ዞባ ደቡብ ምብራቕ፣ ኣመሓደርቲ ምስ እንደርታ ዝዋሰና 6 ክፍለ ከተማታት መቐለን ተወከልቲ መናእሰይ እንደርታን መቐለን 21 ሚያዝያ 2011ዓ/ም ተመያይጦም::

ኣግባብነት ዘለዎም ሕቶታት መናእሰይ ንዘጋጠሙ ክፍተታት መነፅር ኮይኖም ዘርእዩ፣ ትግራይ ንምልዋጥ ኣብ ዝስርሑ ስራሕቲ ሓገዝቲ እታወታት ብምዃን ዘገልግሉን ፀገማት ሕብረተሰብ ብኣግኡ ንኽፍትሑ ዘኽእሉን ንምሰላጥ ልምዓት ኣገደስቲ ምዃኖም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ገሊፆም::

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ ሚካኤል ምስ ኣመራርሓ ዞባ መቐለ፣ ዞባ ደቡብ ምብራቕ፣ ኣመሓደርቲ ምስ እንደርታ ዝዋሰና 6 ክፍለ ከተማታት መቐለን ተወከልቲ መናእሰይ እንደርታን መቐለን 21 ሚያዝያ 2011ዓ/ም ተመያይጦም::

ኣብ መቐለ ልዕሊ 9 ሽሕን 800 መናኣሰይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሕን ፈረቐን መጠሻ መሬት ክወሃቡ ‘ዮም።

ኣብ መቐለ ልዕሊ 9 ሽሕን 800 መናኣሰይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሕን ፈረቐን መጠሻ መሬት ክወሃቡ ‘ዮም።

ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንልዕሊ 9ሽሕን 800ን መናኣሰይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሕን ፈረቃን መጠሻ መሬት ከም ዝህብ ኣፍሊጡ።

እቲ ምምሕዳር ነዚ ዝበለ ትማሊ ራብዓይ ዘመን መበል 24 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ እታ ከተማ እንትሳለጥ እዮ።

ኣብ ትግራይ ልዕሊ 220 ሽሕ ሓረስቶት ዝተሳተፍሉ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት ይወገን ከምዘሎ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ኣብ ትግራይ ልዕሊ 220 ሽሕ ሓረስቶት ዝተሳተፍሉ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት ይወገን ከምዘሎ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነት ንምንጋፍ ስራሕቲ ሃፍቲ ተፈጥሮ ፣መስኖን ዘፈር ልምዓት ሃፍቲ እንስሳን ብምውዳድ ይስራሕ ምህላውን ኣብዚ እዋን 221,527 ሓረስቶት ኣብ ፓኬጃት ሃፍቲ እንስሳ፣ ልምዓት ንህቢ ደርሆ፣ ፀባን ስጋን ይሳተፉ ከምዘለው እቲ ቢሮ ዝለኣኾ መረዳእታ የመላኽት፡፡

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት
—————————–
ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ መጋቢት 30 ክሳብ ሚያዝያ 03/2011 ዓ/ም ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼብኡ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ውድብ እናተኻየደ ዝፀንሐ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቓስ ዝበፀሖ ደረጃን ኣብ ኣጠቓላሊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክልልና፣ ኣብ ልምዓት፣ ምስፋሕ ዴሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን ኢሉ እውን ናይ ክልልና ሰላም ንምርግጋፅ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዝርዝር ገምጊሙ ናይ ቀፃሊ ኣንፈታት እውን ኣቐሚጡ ኣሎ።

ኣብርሃ ወ/ኣፅበሃና – ሰሲናትልና

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ
—————————————
ኣብርሃ ወ/ኣፅበሃና – ሰሲናትልና

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኩሎም መዋእላት፣ ብሰብ ስራሕትን ናይ ተፈጥሮ ፀገማትን ከይተሰኮነ ብጥበብን ብብልሓትን ናብ ቀፃሊ ምዕራፍ ናይ ምስግጋር ፅቡቅ ባህሊ ዘኻዕበተ ህዝቢ ምዃኑ ፈታውን ፀላእን ዝፈልጦ ሓቂ እዩ፡፡

ብብርኪ ክልል ትግራይ ልዕሊ 234 ሽሕ ተምሃሮ ሃገራውን ክልላውን ፈተና ከምዝወስዱ ተገሊፁ፡፡

ብብርኪ ክልል ትግራይ ልዕሊ 234 ሽሕ ተምሃሮ ሃገራውን ክልላውን ፈተና ከምዝወስዱ ተገሊፁ፡፡

ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2011 ዓ.ም. ንዝወሃብ ሃገራውን ክልላውን ፈተና ዛጊድ ብደረጃ ክልል ከይዲ ምድላው ፈተና፣ ምልመላ ዘድሊ ሓይሊ ሰብ፣ ምዝገባ ተፈተንቲ ተምሃሮን ካልኦት ምድላዋትን ከምዝተወገኑን ልዕሊ 234 ሽሕ ተምሃሮ ሃገራውን ክልላውን ፈተና ከምዝወስዱን ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

አብ ዝተፈላለያ ጣብያታት ወረዳ አፅቢ ወንበርታ ብቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዝተሰናድአ ዑደት ልውውጥ ተመክሮ ዝተዋደዱ ልምዓት መስኖ፣ ዝራእትን ሃፍቲ እንስሳን ተሳሊጡ፡፡

አብ ዝተፈላለያ ጣብያታት ወረዳ አፅቢ ወንበርታ ብቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዝተሰናድአ ዑደት ልውውጥ ተመክሮ ዝተዋደዱ ልምዓት መስኖ፣ ዝራእትን ሃፍቲ እንስሳን ተሳሊጡ፡፡

ሰራሕተኛታት ቢሮ ኮንስትራክሽንን መንገድን መጓዓዝያን ካብ 10 ክሳብ 20 ሚኢታዊ ወርሓዊ መሃየኦም ንልምዓት ትግራይ ከምዘወፈዩ ተገሊፁ፡፡

ሰራሕተኛታት ቢሮ ኮንስትራክሽንን መንገድን መጓዓዝያን ካብ 10 ክሳብ 20 ሚኢታዊ ወርሓዊ መሃየኦም ንልምዓት ትግራይ ከምዘወፈዩ ተገሊፁ፡፡

ኣብቲ ቢሮ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ርክብ ህዝቢ ኣይተ ወልደ ኣማንኤል ገብረየሱስ ከምዝገለፅዎ መንግስቲ ትግራይ ዘቕረቦ ፃውዒት ልምዓት ሰራሕተኛ እቲ ቢሮ ብኣዎንታ ተቐቢሎም ካብ ድምር ሰራሕተኛታት ኣስታት 80 ዝኾኑ 10 ሚኢታዊ እቶም ዝተረፋ ድማ 20 ሚኢታዊ ካብ መሃየኦም ንልምዓት ትግራይ ለጊሶም።