“ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንመኸተ ኣብ ዝተዳለናሉ እዋን ስለዝመፀ ህይወት ክግብር ተዳልዩ ዝነበረ ህዝቢ ህይወት ንምድሓን ንደሓር ክብል ኣይግባእን” ምክትል ም/ር/ምም/ደ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል

“ለበዳ ሕማም  ቫይረስ ኮሮና ንመኸተ ኣብ ዝተዳለናሉ እዋን ስለዝመፀ ህይወት ክግብር ተዳልዩ ዝነበረ ህዝቢ ህይወት ንምድሓን ንደሓር ክብል ኣይግባእን” ምክትል ም/ር/ምም/ደ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ለበዳ ሕማም  ቫይረስ ኮሮና ኣመልኪቶም ሎሚ 17 መጋቢት 2012 ዓ/ም ንጋዜጠኛታት ዝሃብዎ መብርሂ ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ ፡፡

ዝርገሐ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና አብ መላእ ዓለም ብዝለዓለ ናህሪ ብምውሳኽ ዛጊድ ቁፅሪ ቫረስ ኮሮና ዝተረኸቦም ሰባት ልዕሊ 300 ሽሕ ከም ዝበፀሐ ውድብ ጥዕና ዓለም አፍሊጡ

ዝርገሐ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና አብ መላእ ዓለም ብዝለዓለ ናህሪ ብምውሳኽ ዛጊድ ቁፅሪ ቫረስ ኮሮና ዝተረኸቦም ሰባት ልዕሊ 300 ሽሕ ከም ዝበፀሐ ውድብ ጥዕና ዓለም አፍሊጡ።

ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴደሮስ ኣድሓኖም አብ ዝርገሐ እቲ ቫይረስ አድህቦም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ፈለማ ኣብ ውሽጢ 67 መዓልቲታት 100 ሽሕ ሰባት በቲ ቫረስ ዝተትሓዙ እንትኾኑ ቀፂሉ ድማ ኣብ ውሽጢ 11 መዓልቲታት 100 ሽሕ ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዝተትሓዙ ገሊፆም።

ኮረና ቫይረስ እናመከትና – ንዕሰል ኣብ ቀንዲ ውራይና!!

             ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

              ኮረና ቫይረስ እናመከትና – ንዕሰል ኣብ ቀንዲ ውራይና!!

ብሄራዊ፣ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ብክልል ብርኪ ግብረ-ሓይሊ ኣጣይሹ ዝልዓለ መሪሕነት ዓርፊዎ፣ ዉሽጣዊ ዓቕሙ ዝፈቅዶ ዘድሊ ስራሕቲ እናወገነ፣ ቐንዲ ውራዩ ንምስላጥ ብዝለዓለ ወነ ኣብ ምርብራብ ይርከብ። ብተመሳሳሊ ልምዓታዊ ሰብ ሃፍቲ፣ ማሕበረሰብ ንግዲ፣ ዝተፈላለዮ ትካላት ሃይማኖት ከምኡ ዉን ማሕበራት፣ ውራይ ህዝብናን መንግስትናን፣ ውራይና እዩ ኢሎም፣ ቫይረስ ኮረና ንምኽልኻል ኣድላዪ ዘበለ ምንቅስቓስ ይገብሩ ኣለው፡፡

ኣብ መንጎ ህዝቢታት ትግራይን ሱዳንን ዝፀንሐ ምሕዝነት ዝያዳ ብዱልዱልን ንግድን ቁጠባን ንምጥንካር ይስራሕ ከም ዘሎ ምክትል ፕሬዚዳንት ዴሞክራስያዊ ሕብረት ሱዳን ገሊፁ

ኣብ መንጎ ህዝቢታት ትግራይን ሱዳንን ዝፀንሐ ምሕዝነት ዝያዳ ብዱልዱልን ንግድን ቁጠባን ንምጥንካር ይስራሕ ከም ዘሎ ምክትል ፕሬዚዳንት ዴሞክራስያዊ ሕብረት ሱዳን ገሊፁ፡፡

ምክትል ፕሬዚዳንት ዴሞክራስያዊ ሕብረት ሱዳንን በዓል ሃፍትን ኣሰይድ መሓመድ ኣልሓሰን ከም ዝሓበርዎ፤ ህዝቢታት ትግራይን ሱዳንን ብመሰረተ ልምዓት መንገዲ ባቡርን መንገዲ ኣስፋልትን ንምርኻብን ኣብ መንጎ ህዝቢታት ትግራይን ሱዳንን ዝፀንሐ ምሕዝነት ዝያዳ ብዱልዱል ንግድን ቁጠባን ንምጥንካር እንሰርሐሉ እዋን ሐዚ እዩ ኢሎም፡፡

ፕሮጀክት ፅሩይ ዝስተ ማይ ገረብ ግባ መቐለ፣ ቀዳማይ ምዕራፍ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ስራሕቲ ምዕፃው ሓመድ ተሳሊጡ

ፕሮጀክት ፅሩይ ዝስተ ማይ ገረብ ግባ መቐለ፣ ቀዳማይ ምዕራፍ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ስራሕቲ ምዕፃው ሓመድ ተሳሊጡ፡፡

ፕሮጀክት ፅሩይ ዝስተ ማይ ገረብ ግባ መቐለ፣ ቀዳማይ ምዕራፍ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ስራሕቲ ምዕፃው ሓመድ፣ 8 መጋቢት 2012 ዓ/ም፣ ላዕለዎት ሓላፍቲ ቢሮን ዝተፈላለዩ ዕዱማት ኣጋይሽ ኣብ ዝተረኸቡሉ ተሳሊጡ።

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

“ቅርሺ ብሳንዱቕ ወይ ሬሳ ብሳንዱቕ!!”ዝብል እከይ ኣበሃህላ ንመክት!!

ህዝቢ ትግራይ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ናብ ወለዶታት እናሳገሮም፣ ካብ ዝመፁን፣ ዘለዉን ክብርታት፣ ዓርሰ እምነትን ዓርሰ ምርኮሳን እዮም፡፡ ነዚ እውን እዩ፣ህዝቢ ትግራይ በቢመዋእሉ፣ማእለያ ዘይብሎም ተፈጥሮኣዊን ሰብ ሰራሕትን ፀገማት ከየምበርከኽዎ መንነቱን ድሕንነቱን፣ ምርግጋፅ ዝኸኣለ፡፡

ብቫይረስ ኮሮና ዝተጠቕዐ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዝተረኸበ ሚኒስቴር ጥዕና ኢፌዴሪ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣረጋጊፁ።

ብቫይረስ ኮሮና ዝተጠቕዐ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዝተረኸበ ሚኒስቴር ጥዕና ኢፌዴሪ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣረጋጊፁ።

እቲ ብቫይረስ ኮረና ዝተለኸፈ ውልቀ ሰብ ጃፓናዊ ከምዝኾነ እውን ተገሊፁ።

እቲ ወዲ 48 ዓመት ጃፓናዊ፥ 25 ለካቲት 2012 ዓ.ም ናብ ኢትዮጵያ ከምዝኣተወ ሚኒስትር ጥዕና ኢፌዴሪ ዶክተር ሊያ ታደሰ ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ኣብሪሀን።

 

ሓፂር ታሪኽ ህይወት ተጋዳሊት ነፃነት ኣስፋው

ሓፂር ታሪኽ ህይወት ተጋዳሊት ነፃነት ኣስፋው

ተጋዳሊትነፃነትኣስፋው፣ ካብ ኣቡኣ ኣስፋው ንጉስን ኣዲኣ መምህር ተበርህ ተወልደመድህንን 17 መስከረም 1937 ዓ.ም ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ከተማ ዓድዋ ተወሊዳ፡፡ ዕድሚኣ ንትምህርቲ ምስ በፅሐ ኣብ ዓድዋ ቀዳማይ ብርኪ ቤትትምህርቲ ንግስተ ሳባ ካብ 1ይ ክሳብ 8ይ ክፍሊ ከምኡእውን ካብ 9ይ ክሳብ 12 ክፍሊ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቤት ትምህርቲ እቴጌ መነን ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርታ ዛዚማ፡፡ ድሕሪ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በቲ ናይቲ ጊዜ ዪኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኣዲስ ኣበባ ዝበሃል ዝነበረ ብማሕበራዊ ሳይንስ (ባችለር ኦፍ ኣርት) ተመሪቓ፡፡ ቀፂላ ኣብ ሚኒስተር ሓበሬታ ብሞያ ጋዜጠኝነት እናሰርሐት ምስፀንሐት ናብ ዓዲ ወፃኢ ኣምሪሓ፣ ኣብ ትካል ድምፂ ሬድዮ ጀርመ (ዶቼዌሌ) ብሞያ ጋዜጠኝነት ንኣስታት 9 ዓመት ሰሪሓ፡፡

ስነ-ስርዓት ቀብሪ ነባር ጋዜጠኛን ተጋዳሊትን ነፃነት ኣስፋው ኣብ መቐለ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ዝርከብ መቓብር ሓርበኛታት ትግራይ ተፈፂሙ ::

ስነ-ስርዓት ቀብሪ ነባር ጋዜጠኛን ተጋዳሊትን ነፃነት ኣስፋው ኣብ መቐለ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ዝርከብ መቓብር ሓርበኛታት ትግራይ ተፈፂሙ ::

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስን ክልል ትግራይ ንስድራ ቤታ፣ ንፈተውታ፣ ንኹሎም መቓልስታን ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ደጊሙ ፅንዓት ይምነ፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ 1 መጋቢት 2012 ዓ/ም

መግለፂ ቅዋም ፎረም ውድባትን ማሕበራትን ትግራይ

መግለፂ ቅዋም ፎረም ውድባትን ማሕበራትን ትግራይ

ሎመዓንቲ ዕለት 28 ለካቲት 2012 ዓ/ም ኣብ ትግራይ ንፈለማ እዋን መስራቲ ጉባኤ 23 ማሕበራትን ሰለስተ ፖለቲካ ውድባትን “ምርግጋፅ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ” ብዝብል መሪሕ ቃል ተኻይዱ ኣሎ፡፡

ኣብዚ እዋን ኩለመዳያዊ ሽርሕታት ፀላእትና ንምምካት ኣድላይነትን እዋናውነትን እቲ ፎረም ዝያዳ ቅቡል ክኸውን ኣኽኢሉ እዩ። ብመሰረት እዚ ጉባኤተኛታት ፎረም ውድባትን ማሕበራትን ትግራይ፣ ኣብ ዕላማን ዓንድታትን እቲ ፎረም ብዕምቆት ተመያይጥና ኣለና፡፡