ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣በብዓመቱ 5 ጉንቦት፣ ንዝኽበር መዓልቲ ገበርቲ ሰናይ፣ እንኳዕ፣ ብሰላም ኣብፀሐኩም ዝብል ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቲ ፣ንኹሉኹም ትካላትን ውልቀ ገበርቲ ሰናይን ይገልፅ

ዕለታዊ መልእኽቲ

  ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣በብዓመቱ 5 ጉንቦት፣ ንዝኽበር መዓልቲ ገበርቲ ሰናይ፣ እንኳዕ፣ ብሰላም ኣብፀሐኩም ዝብል ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቲ ፣ንኹሉኹም ትካላትን ውልቀ ገበርቲ ሰናይን ይገልፅ።

  ኣብ ትግራይና ካብ ኣስታት 1970 ዓ/ም ጀሚሩ፣ክሳብ ሎሚ ፣ኩለመዳያዊ፣ ፀገምን ፀውራን፣ ህዝብና ኣብ ምቅላል ዘይተሓለለ ፃዕሪ ገይራ ውፅኢት ዘመዝገበት፣ ኣዶ ህዝብና ዝኾነት፣ ማሕበር ረድኤት ትግራይ(ማረት)፣ ካብ1984 ዓ.ም ጀሚሩ፣ ብቐንዱ ድሕረትን ድንቁርናን ብምጥፋእ፣ ብደረጃ ዓለም ከይተረፈ ተደለይቲ ዝኾኑ ዓበይቲ ሙሁራን መናእሰይ ትግራይ ዘፍረየት ማሕበር ልምዓት ትግራይ(ማልት)፣ ምግባረ ሰናይ ትእምት፣ ንስድራ ስውኣት፣ንዝተፀገሙ ተጋደልቲ፣ ንዝተፈላለዩ ናይ ሕ/ሰብ ክፍልታትን ናይ ረድኤት ትካላትን እናሓገዘ ዝርከብ፣ ከምኡ ‘ውን ቤት

ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ ንምምካት መናእሰይ ትግራይ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ኣዝዩ ዝናኣድ ከም ዝኾነ ተገሊፁ፡፡

ተላባዲ ሕማም ኮረና ቫይረስ ንምምካት መናእሰይ ትግራይ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ኣዝዩ ዝናኣድ ከም ዝኾነ ተገሊፁ፡፡

ውድብ ጥዕና ዓለም ኮረና ቫይረስ ኣብ ብረት ነገር ንነዊሕ ሰዓታት ከምዝፀንሕ ብሚዲያ ምስኣፍለጠ መንእሰይ ክብሮም ድማ 20 ሚኢታዊ ካብ ብረት 80 ሚኢታዊ ካብ ፕላስቲክ ገይሩ ብሓደ ግዘ ኣርባዕተ ሰብ ዝጥቀመላ መሕፀቢ ኢድ ማሽን ከምዝሰርሖ ገሊፁ፡፡

ከይተደናገፅና ተሰጣጢምና ኣብ ሰለስተ ግምባራት ዓሲልና ንመክት!!

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
===============================================

ከይተደናገፅና ተሰጣጢምና ኣብ ሰለስተ ግምባራት ዓሲልና ንመክት!!

ዓለምለኸ ተላባዲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ /ኮቪድ 19/፣ ኩለመዳያዊ ስግኣት ዓለምና ካብ ዝኸውን መበል 6ይ ወርሑ ሒዙ ኣሎ፡፡ እዚ ቀዛፊ ሕማም፣ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኹርንዓት ዓለምና ተላቢዑ ክሳብ 30 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም፣ ብብርኪ ዓለም ልዕሊ 3.8 ሚልዮን /ልዕሊ ሰለስተ ነጥቢ ሸሞንተ ሚልዮን/ ህዝቢ በቲ ሕማም ተጠቒዑ ኣሎ፡፡

ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮዽያ ቅርንጫፍ ትግራይ ምስ ማሕበራት ታክስን ባጃጅን ከተማ መቐለ ብምትሕብባር ደም ልገሳ ኣካይዶም

ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮዽያ ቅርንጫፍ ትግራይ ምስ ማሕበራት ታክስን ባጃጅን ከተማ መቐለ ብምትሕብባር ደም ልገሳ ኣካይዶም፡፡

እቲ ስነ ስርዓት ልገሳ ደም ብምኽንያት ብሃገር ብርኪ ንመበል 63 ግዜ 30 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም ዓለም ለኸ ማዓልቲ ቐይሕ መስቀልን ቐይሕ ወርሕን ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት ዝተኸበረ እንትኾን፣ዕላምኡ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣዴታት ብምኽንያት ሕፅረት ደም ዋላ ሓደ ሰብ ሂይወቱ ንከይስእን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣቦ መንበር ቦርድ ማሕበር ቐይሕ መስቀል ክልል ትግራይ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርኣይ ሓቢሮም፡፡

ኣብ ትግራይ ብዝተገብረ ምርመራ 4 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተትሓዙ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ

ኣብ ትግራይ ብዝተገብረ ምርመራ 4 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተትሓዙ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ።

እቶም ቫይረስ ኮሮና ዝተረኸቦም 4 ሰባት ኣብ መወሸቢ ዝፀንሑ ኮይኖም ኣርባዕቲኦም ካብ ጅቡቲ ዝኣተዉ እንትኾኑ ሰለስተ ሓገዝቲ ገናሒ መኪናን ሓደ ገናሒ መኪናን እዮም።

ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም ዘለው 4 ሰባት ካብ ጅቡቲ ናብ መቐለ ዝመፅኡ እንትኾኑ፤
1. ወዲ 33 ዓመት ገናሒ መኪና
2. ወዲ 28 ዓመት ተሓጋጋዚ ገናሒ
3. ወዲ 25 ዓመት ተሓጋጋዚ ገናሒ
4. ወዲ 24 ዓመት ተሓጋጋዚ ገናሒ ከምዝኾኑ ተሓቢሩ።

ኣብ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ከባቢ ሓደ ሽሕ ዓመት ዝገበረ ፍርስራስ ቤተ ክርስትያን ብስነ ኳዕቲ ተረኺቡ

ኣብ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ከባቢ ሓደ ሽሕ ዓመት ዝገበረ ፍርስራስ ቤተ ክርስትያን ብስነ ኳዕቲ ተረኺቡ፡፡

ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ካብ 700-1000 ዓመት ዝገበረ ፍርስራስ ቤተ ክርስትያን ብስነ ኳዕቲ ተረኺቡ፡፡

ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ጣብያ ሓድነት ቑሸት ደብረ ገርግስ ኣብ ዝተብሃለ ቦታ ሓደ ሽሕ ዓመታት ዝገበረ ፍርስራስ መንደቕ ቤተክርስቲያን ብሰብ ሞያ ኳዕቲ ማእኸል ሳይንስ ስነ-ኳዕቲ ዩኒቨርስቲ ፖላንድ ከም ዝተረኸበ ሳይንስ ኢን ፖላንድ ዝተብሃለ ኣብቲ ዘፈር ዝስንድ ድህረ-ገፅ ፀብፂቡ፡፡

መኸተ ኮረና ቫይረስ ናይ ሓደ እዋን ወፍሪ ተገይሩ ክርአ ከምዘይብሉ ግብረ ሓይሊ ንኡስ ኮሚቴ ምክልካል ኮረና ቫይረስ ትግራይ ኣፍሊጡ

መኸተ ኮረና ቫይረስ ናይ ሓደ እዋን ወፍሪ ተገይሩ ክርአ ከምዘይብሉ ግብረ ሓይሊ ንኡስ ኮሚቴ ምክልካል ኮረና ቫይረስ ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡
===============================

ግብረ ሓይሊ ንኡስ ኮሚቴ ምክልካል ኮረና ቫይረስ ትግራይ እቲ ዝወፀ ድንጋገ ህፁፅ እዋን እናተጥሓሰ ከም ዝርከብን እቲ ድንጋገ ንዘየኽብሩ ኣካላት ድማ መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዝወስድን እቲ ግብረ ሓይሊ ሎሚ 21 ሚያዚያ 2012 ዓ/ም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ብኮረና ቫይረስ፣ ብኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ፀቅጢ ከየጋጥሞ ይስራሕ ከምዘሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ገሊፆም

ህዝቢ ትግራይ ብኮረና ቫይረስ፣ ብኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ፀቅጢ ከየጋጥሞ ይስራሕ ከምዘሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ገሊፆም፡፡

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ከም ዝበልዎ፡ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ በቲ ቫይረስ ዝተትሓዘ ሰብ ዋላ እውን ኣይሃሉ እንበር ሎሚ ይኹን ፅባሕ እቲ ቫይረስ ናብ ትግራይ ኣይኣቱን ማለት ስለዘይኮነ ኩሉ ሕብረተሰብ ምስ መንግስታዊ ኣካላት ብምትሕብባር ኣብ ምክልኻል እቲ ቫይረስ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ከምዝግባእ ሓቢሮም፡፡

መግለፂ ሰናይ ትምኒት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

መግለፂ ሰናይ ትምኒት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ዘለኹም ተኸተልቲ ሃይማኖት ክርስትና፣ እንኳዕ ንበዓል ትንሳኤ፣ ብሰላም ኣብፀሐኩም! ኣብፀሐና! ዝብል መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት፣ ብሽም ህዝቢ ትግራይ እንተመሓላልፍ፣ እቲ በዓል፣ ሰላምና ውሑስ ገይርና፣ ተሓጋጊዝናን ተሓባቢርናን፣ ብሕጉስ መንፈስ ንክኽበር፣ ሕድሕድና ኣብ ዝተዋፈርናሉ ዓውደ ስራሕ እጃምና ከምእነወፊ ብምትእምማን እዩ፡፡

ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ክልልና፣ ኣብ ምቕራብ መሰረታዊ ሸቐጣት፣ ኣገልግሎት ሒዝካ ምኻድ (Takeaway)፣መዐወኒ ምጥቃም ሺሻ ንምኽልኻል ዘኽእሉ ውሳነታት ወሲኑ ኣሎ።

ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ክልልና፣ ኣብ ምቕራብ መሰረታዊ ሸቐጣት፣ ኣገልግሎት ሒዝካ ምኻድ (Takeaway)፣መዐወኒ ምጥቃም ሺሻ ንምኽልኻል ዘኽእሉ ውሳነታት ወሲኑ ኣሎ።

ኮማንድ ፖስት መኸተ ኮረና ቫይረስ ክልልና ኣብ ውሳነ ቑፅሪ 007/2012 ምቕራብ መሰረታዊ ሸቐጣት ኣመልኪቱ ኣብ ሽዱሽተ ዓበይቲ ጉዳያት ወሲኑ ኣሎ ብምዃኑ:-

1. ኣብ ገፀር ይኹን ኣብ ከተማ፣ ዘድልዩ መሰረታዊ ሸቐጣት፣ ንሕርዲ ዝውዕሉ እንስሳትን ውፅኢት እንስሳትን፣ ካልኦት ኣድለይቲ ሸቐጣት፣ ብሕብረት ስራሕ ማሕበራት፣ዩኔናት ይቐርቡ ወይ ነዚዕላማ ዝተወደቡ ካልኦት ኣካላት ይቐርቡ