2ይ ዙር መድረኽ ምትእኽኻብ እቶት ነጋዶን ሰብሃፍትን ትግራይ ኣብ 21 ሓምለ 2011 ዓ/ም ክሳለጥ እዩ

2ይ ዙር መድረኽ ምትእኽኻብ እቶት ነጋዶን ሰብሃፍትን ትግራይ ኣብ 21 ሓምለ 2011 ዓ/ም ክሳለጥ እዩ ።

ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወ/ሮ ሊያ ካሳ ፤ኣብቲ 14 ሓምለ 2011 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ምትእኽኻብ እቶት ኩሉ ሕብረተሰብ ንክሳተፍ ዕድል

ዳግመ ኣወዳድባ ወረዳታት ትግራይ ብሳይንሳዊ መንገዲ ይፅናዕ ኣሎ

ዳግመ ኣወዳድባ ወረዳታት ትግራይ ካብ ወፃኢ ሃገር ብዝተወሰደ ተሞክሮ መሰረት ብምግባር ሳይንሳዊ ብዝኾነ መገዲ ይፅናዕ ከምዘሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ገሊፆም።

ዶክተር ደብረፅዮን ነዚ ዝበሉ፥ እቲ ሓዱሽ ኣወዳድባ መሰረት ብምግባር ምሁራት ተጋሩ መፅናዕቲ ኣብ ዘቕረብሉ መድረኽ ኢዩ።

ነጋዶን ሰብ ሃፍትን ተጋሩ ዘሳልጥዎ መድረኽ ቴሌቶን ትግራይ ሰምበት 14 ሓምለ 2011 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ክሳለጥ ኢዩ::

ነጋዶን ሰብ ሃፍትን ተጋሩ ዘሳልጥዎ መድረኽ ቴሌቶን ትግራይ ሰምበት 14 ሓምለ 2011 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ክሳለጥ ኢዩ::

16 ሰነ 2011 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማእታት ክሳለጥ ተወጢኑ ብምኽንያት መስዋእቲ ጀጋኑ ተጋሩ ጀነራላት ተናዊሑ ዝፀንሐ ቴሌቶን ምትእኽኻብ እቶት ትግራይ 14 ሓምለ 2011 ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማእታት ብዝልዓለ ድምቀት ክካየድ እዩ፡፡

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብሩ ምሁራን ተጋሩ ንምዕባለ ትግራይ ይገብሩዎ ዘለዉ ኩለመደያዊ ምንቅስቓስ ንኢዶም፡፡

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብሩ ምሁራን ተጋሩ ንምዕባለ ትግራይ ይገብሩዎ ዘለዉ ኩለመደያዊ ምንቅስቓስ ንኢዶም፡፡

ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ምስ ፍሉይ ሕታም መፅሄት ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ፤ብሳይንሳዊ መፅናዕትን ምርምርን ምሁራን ዝተሰነየ ቃልሲ፣ ልምዓትን ሓፈሻዊ ጉዕዞ ህዳሰን እንተሃልዩ፤ ካብ ድኽነት እንወፀሉ እዋን ነዊሕ ኣይኸውንን ኢሎም፡፡

ዲያስፖራ ተጋሩ ካብ ኩባንያታት ትእምት ሼር ብምግዛእ ኢንቨስት ክገብሩ ፃውዒት ቐሪቡ

ዓበይቲ ዝበሃላ ሰለስተ ኩባንያታት ትእምት(መሰቦ፣ ሱርን ትራንስ) ሼር ንምሻጥ ተዳልየን ከም ዘለዋን በዚ ድማ ዲያስፖራ ተጋሩ ተወዲቦም ካብዘን ኩባንያታት ሼር ብምግዛእ ኢንቨስት ክገብሩ ብብርኪ ም/ር/ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ከተማ ልምዓትን ንግድን ኢንዱስትርን ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ፀዊዖም፡፡

ስነ ስርዓት ቀብሪ ጅግና ተጋዳላይ ጀነራል ኣብርሃ ወ/ማርያም (ኳርተር) ኣብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ሎሚ ተፈፂሙ ፡፡

ስነ ስርዓት ቀብሪ ጅግና ተጋዳላይ ጀነራል ኣብርሃ ወ/ማርያም (ኳርተር) ኣብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ሎሚ ተፈፂሙ፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ንስድርኡ፣ መተዓብይቱ፣ መቓልስቱን ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ፅንዓት ይምነ፡፡መቐለ፡ 24 ሰነ 2011 ዓ/ም

 

ወፍሪ ልምዓት ምትእኽኻብ ቴሌቶን 16 ሰነ 2011 ዓ/ም ድሕሪ ሰዓት ሸሞንተ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ክካየድ እዩ፡፡

ወፍሪ ልምዓት ምትእኽኻብ ቴሌቶን 16 ሰነ 2011 ዓ/ም ድሕሪ ሰዓት ሸሞንተ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ክካየድ እዩ፡፡
ነዙይ ኣመልኪቶም ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኣባላት ወፍሪ ልምዓት ምትእኽኻብ ቴሌቶን ኣይተ ኣሸናፊ ሃይሉን ፍፁም ኣስገዶምን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዓድታት ዘለው ተወለድትን ፈተውትን ትግራይ ኣብዚ ቴሌቶን ብቐጥታ ተሳተፍቲ ንምግባር ዘኽእል ብቴሌቪዢናት ትግራይ ቀጥታ ፈነወ ከም ዝካየድ ሓቢሮም፡፡ምስዙይ ብተወሳኺ ናይ ወፃኢ ዓድታት መራኸብቲ ሓፋሽ ድማ ነዙይ ንምቅላሕ ክመፃ እየን ከም ሓበሬታ እዞም ወሃብቲ መግለፂ፡፡

16 ሰነ 2011ዓ/ም ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ እቶት ምትኽኻብ ቴሌቶን ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝሳለጥ ተገሊፁ፡፡

ኣብ ፅባሕ መዓልቲ ሰማእታት 16 ሰነ 2011ዓ/ም ካብ 200 ክሳብ 250 ሚልዮን ብር ካብ ነጋዶ ፣ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ንምእካብ ትልሚ ዝተትሓዘሉ ታሪኻዊ እቶት ናይ ምትእኽኻብ ቴሌቶን ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማእታት ከምዝሳለጥ ኣሳናዳኢት ኮሚቴ ነጋዶን ሰብ ሃፍቲን ከተማ መቐለ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ንዝተፈፀመ ገበን ቕትለት ተምሃራይ ብዕሊ ኾኒኑ።

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ሎሚ ንጋዜጠኛታት አብ ዝሃቡዎ መግለፂ ፤ብዘጋጠመ ሞት ተምሃራይ ዩኒቨርስቲ ዝተሰምዖም ዓሚዩቕ ሓዘን ብምግላፅ ንስድራ ፣ መሓዙትን ፈተውትን ፅንዓት ተመንዮም።

ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ መግለፂኦም ” ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣሚኑ ኣብ ልዕሊ ዝመፀ ተምሃራይ ከምዚ ዝበለ ተግባር ምፍፃሙ ፍፁም ተቐባልነት ዘይብሉን ክኹነን ዘለዎን ተግባር እዩ።” ኢሎም።

ሓድነት ዲያስፖራ ተጋሩ ንሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ

ክቡራትን ክቡራንን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ተጋሩን ፈተዉቲ ተጋሩን

“ሓድነት ዲያሰፖራ ተጋሩ ንሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ!! ብዝብል መሪሕ ሓሳብ 2ይ ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ዲያስፖራ ተጋሩ ካብ 24-30 ሓምለ /2011 ዓ.ም ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ሰሜናዊት ኮኾብ ከተማ መቐለ ብዓይነቱን ብወድዓዊ ትሕዝትኡን ብዝደመቐ ኣገባብ ንምስላጥ ምድላዋት ይዉገኑ ኣለዉ።

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrOQr6AMJCToumYOKGJWFhiN7HEFtEyHvgF4OZvY9TVmySgg/viewform?fbclid=IwAR2EPEyPdk-fs7RmeqGTetNcq05XQ4h9zCJWD4yHE73pyCuTtWdOgeHvO3I